Skip to content
Browse files

grunt build

  • Loading branch information...
1 parent 7e75bb1 commit 80b8638ac20eae4792735e976234c7b45b134216 @bgrins committed Feb 25, 2013
Showing with 14 additions and 10 deletions.
  1. +2 −2 dist/tinycolor-min.js
  2. +12 −8 docs/tinycolor.html
View
4 dist/tinycolor-min.js
@@ -1,5 +1,5 @@
// TinyColor v0.9.14
// https://github.com/bgrins/TinyColor
-// 2013-02-24, Brian Grinstead, MIT License
+// 2013-02-25, Brian Grinstead, MIT License


View
20 docs/tinycolor.html
@@ -57,11 +57,11 @@
<span class="s2">&quot;hsl(&quot;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">h</span> <span class="o">+</span> <span class="s2">&quot;, &quot;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">s</span> <span class="o">+</span> <span class="s2">&quot;%, &quot;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">l</span> <span class="o">+</span> <span class="s2">&quot;%)&quot;</span> <span class="o">:</span>
<span class="s2">&quot;hsla(&quot;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">h</span> <span class="o">+</span> <span class="s2">&quot;, &quot;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">s</span> <span class="o">+</span> <span class="s2">&quot;%, &quot;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">l</span> <span class="o">+</span> <span class="s2">&quot;%, &quot;</span><span class="o">+</span> <span class="nx">roundA</span> <span class="o">+</span> <span class="s2">&quot;)&quot;</span><span class="p">;</span>
<span class="p">},</span>
- <span class="nx">toHex</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">()</span> <span class="p">{</span>
- <span class="k">return</span> <span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">);</span>
+ <span class="nx">toHex</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">(</span><span class="nx">allow3Char</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
+ <span class="k">return</span> <span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">,</span> <span class="nx">allow3Char</span><span class="p">);</span>
<span class="p">},</span>
- <span class="nx">toHexString</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">()</span> <span class="p">{</span>
- <span class="k">return</span> <span class="s1">&#39;#&#39;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">);</span>
+ <span class="nx">toHexString</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">(</span><span class="nx">allow3Char</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
+ <span class="k">return</span> <span class="s1">&#39;#&#39;</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">,</span> <span class="nx">allow3Char</span><span class="p">);</span>
<span class="p">},</span>
<span class="nx">toRgb</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">()</span> <span class="p">{</span>
<span class="k">return</span> <span class="p">{</span> <span class="nx">r</span><span class="o">:</span> <span class="nx">mathRound</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">),</span> <span class="nx">g</span><span class="o">:</span> <span class="nx">mathRound</span><span class="p">(</span><span class="nx">g</span><span class="p">),</span> <span class="nx">b</span><span class="o">:</span> <span class="nx">mathRound</span><span class="p">(</span><span class="nx">b</span><span class="p">),</span> <span class="nx">a</span><span class="o">:</span> <span class="nx">a</span> <span class="p">};</span>
@@ -82,7 +82,7 @@
<span class="nx">toName</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">()</span> <span class="p">{</span>
<span class="k">return</span> <span class="nx">hexNames</span><span class="p">[</span><span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">)]</span> <span class="o">||</span> <span class="kc">false</span><span class="p">;</span>
<span class="p">},</span>
- <span class="nx">toFilter</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">()</span> <span class="p">{</span>
+ <span class="nx">toFilter</span><span class="o">:</span> <span class="kd">function</span><span class="p">(</span><span class="nx">secondColor</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
<span class="kd">var</span> <span class="nx">hex</span> <span class="o">=</span> <span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">);</span>
<span class="kd">var</span> <span class="nx">secondHex</span> <span class="o">=</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">;</span>
<span class="kd">var</span> <span class="nx">alphaHex</span> <span class="o">=</span> <span class="nb">Math</span><span class="p">.</span><span class="nx">round</span><span class="p">(</span><span class="nb">parseFloat</span><span class="p">(</span><span class="nx">a</span><span class="p">)</span> <span class="o">*</span> <span class="mi">255</span><span class="p">).</span><span class="nx">toString</span><span class="p">(</span><span class="mi">16</span><span class="p">);</span>
@@ -106,9 +106,12 @@
<span class="k">if</span> <span class="p">(</span><span class="nx">format</span> <span class="o">===</span> <span class="s2">&quot;prgb&quot;</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
<span class="nx">formattedString</span> <span class="o">=</span> <span class="k">this</span><span class="p">.</span><span class="nx">toPercentageRgbString</span><span class="p">();</span>
<span class="p">}</span>
- <span class="k">if</span> <span class="p">(</span><span class="nx">format</span> <span class="o">===</span> <span class="s2">&quot;hex&quot;</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
+ <span class="k">if</span> <span class="p">(</span><span class="nx">format</span> <span class="o">===</span> <span class="s2">&quot;hex&quot;</span> <span class="o">||</span> <span class="nx">format</span> <span class="o">===</span> <span class="s2">&quot;hex6&quot;</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
<span class="nx">formattedString</span> <span class="o">=</span> <span class="k">this</span><span class="p">.</span><span class="nx">toHexString</span><span class="p">();</span>
<span class="p">}</span>
+ <span class="k">if</span> <span class="p">(</span><span class="nx">format</span> <span class="o">===</span> <span class="s2">&quot;hex3&quot;</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
+ <span class="nx">formattedString</span> <span class="o">=</span> <span class="k">this</span><span class="p">.</span><span class="nx">toHexString</span><span class="p">(</span><span class="kc">true</span><span class="p">);</span>
+ <span class="p">}</span>
<span class="k">if</span> <span class="p">(</span><span class="nx">format</span> <span class="o">===</span> <span class="s2">&quot;name&quot;</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
<span class="nx">formattedString</span> <span class="o">=</span> <span class="k">this</span><span class="p">.</span><span class="nx">toName</span><span class="p">();</span>
<span class="p">}</span>
@@ -315,12 +318,13 @@
<span class="p">}</span></pre></div> </td> </tr> <tr id="section-14"> <td class="docs"> <div class="pilwrap"> <a class="pilcrow" href="#section-14">&#182;</a> </div> <p><code>rgbToHex</code>
Converts an RGB color to hex
Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255]
-Returns a 3 or 6 character hex</p> </td> <td class="code"> <div class="highlight"><pre><span class="kd">function</span> <span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
+Returns a 3 or 6 character hex</p> </td> <td class="code"> <div class="highlight"><pre><span class="kd">function</span> <span class="nx">rgbToHex</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">,</span> <span class="nx">g</span><span class="p">,</span> <span class="nx">b</span><span class="p">,</span> <span class="nx">allow3Char</span><span class="p">)</span> <span class="p">{</span>
+
<span class="kd">var</span> <span class="nx">hex</span> <span class="o">=</span> <span class="p">[</span>
<span class="nx">pad2</span><span class="p">(</span><span class="nx">mathRound</span><span class="p">(</span><span class="nx">r</span><span class="p">).</span><span class="nx">toString</span><span class="p">(</span><span class="mi">16</span><span class="p">)),</span>
<span class="nx">pad2</span><span class="p">(</span><span class="nx">mathRound</span><span class="p">(</span><span class="nx">g</span><span class="p">).</span><span class="nx">toString</span><span class="p">(</span><span class="mi">16</span><span class="p">)),</span>
<span class="nx">pad2</span><span class="p">(</span><span class="nx">mathRound</span><span class="p">(</span><span class="nx">b</span><span class="p">).</span><span class="nx">toString</span><span class="p">(</span><span class="mi">16</span><span class="p">))</span>
- <span class="p">];</span></pre></div> </td> </tr> <tr id="section-15"> <td class="docs"> <div class="pilwrap"> <a class="pilcrow" href="#section-15">&#182;</a> </div> <p>Return a 3 character hex if possible</p> </td> <td class="code"> <div class="highlight"><pre> <span class="k">if</span> <span class="p">(</span><span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">0</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">0</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">1</span><span class="p">)</span> <span class="o">&amp;&amp;</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">1</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">1</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">1</span><span class="p">)</span> <span class="o">&amp;&amp;</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">2</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">2</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">1</span><span class="p">))</span> <span class="p">{</span>
+ <span class="p">];</span></pre></div> </td> </tr> <tr id="section-15"> <td class="docs"> <div class="pilwrap"> <a class="pilcrow" href="#section-15">&#182;</a> </div> <p>Return a 3 character hex if possible</p> </td> <td class="code"> <div class="highlight"><pre> <span class="k">if</span> <span class="p">(</span><span class="nx">allow3Char</span> <span class="o">&amp;&amp;</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">0</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">0</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">1</span><span class="p">)</span> <span class="o">&amp;&amp;</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">1</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">1</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">1</span><span class="p">)</span> <span class="o">&amp;&amp;</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">2</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">2</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">1</span><span class="p">))</span> <span class="p">{</span>
<span class="k">return</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">0</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">1</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">)</span> <span class="o">+</span> <span class="nx">hex</span><span class="p">[</span><span class="mi">2</span><span class="p">].</span><span class="nx">charAt</span><span class="p">(</span><span class="mi">0</span><span class="p">);</span>
<span class="p">}</span>

0 comments on commit 80b8638

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.