Skip to content

Quantumult

BigDargon edited this page Apr 28, 2019 · 14 revisions

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách chặn quảng cáo trong ứng dụng trên hệ điều hành iOS bằng Quantumult

 1. Giới thiệu
 2. Chuẩn bị
 3. Thêm cấu hình vào Quantumult
 4. Bật tính năng HTTPS
 5. Tin cậy chứng chỉ
 6. Bật VPN của Quantumult
 7. Cập nhật cấu hình
 8. Báo lỗi

Giới thiệu

Tải ứng dụng: https://itunes.apple.com//app/quantumult/id1252015438?mt=8

Lưu ý:

 • Đây là ứng dụng tốn phí để tải về với mức giá 109.000 VNĐ
 • Với tính năng HTTPS giúp việc lọc quảng cáo ở các ứng dụng tốt hơn nhưng bạn sẽ đánh đổi trải nghiệm tốc độ mạng (ở một số máy yếu có thể dẫn đến hao pin nhiều hơn do chip phải xử lý phân giải HTTPS)
 • Sau mỗi lần khởi động, VPN sẽ không tự động bật do đó bạn phải vào ứng dụng nhấn START để bật trở lại. Bạn có thể thêm widget từ màn hình thông báo để bật nhanh hơn.

Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu cài đặt, bạn cần phải thực hiện Opt-out để giới hạn quảng cáo trên thiết bị của bạn. Thực hiện theo bài viết hướng dẫn Opt-out này.

Thêm cấu hình vào Quantumult

Bước 1: Mở ứng dụng, vào tab Setting, chọn Download form... tại phần CONFIGURATION

Bước 2: Dán đường dẫn cấu hình https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-quantumult.conf vào popup Download Configuration sau đó nhấn OK

Bước 3: Đợi ứng dụng tải tập tin cấu hình về

Sau khi ứng dụng tải về nhấn Save để lưu lại

Bật tính năng HTTPS

Bước 4: Tại tab Setting chọn HTTPS

Bước 5: Bật tại mục HTTPS Decryption

Bước 5.1: Nếu bạn muốn chặn hoàn toàn quảng cáo của Facebook, bạn thêm tên miền graph.facebook.com vào mục DOMAIN. Lưu ý nếu bạn thêm tên miền này, sẽ làm ứng dụng Facebook sẽ không hoạt động!

Bước 6: Chọn Generate Key & Root Certificate để tạo chứng chỉ

Bước 7: Nhấn Save để ứng dụng chuyển sang Safari

Bước 8: Nhấn Allow (Cho phép) để bắt đầu cài đặt chứng chỉ mà ứng dụng vừa tạo

 • Lưu ý: Kể từ iOS 12.2, bạn phải vào Setting của iOS mới tiếp tục cài đặt chứng chỉ do iOS không tự động chuyển qua như iOS trước

Bước 9: Nhấn Install (Cài đặt)

Nhấn Install (Cài đặt) lần thứ 2, nhập passcode khi iOS yêu cầu

Nhấn Install (Cài đặt) lần thứ 3

Nhấn Done (Xong) để hoàn tất

Tin cậy chứng chỉ

Bước 10: Vào Setting > General > About > Certificate Trust Settings (Cài đặt > Cài đặt chung > Thông tin > Certificate Trust Settings)

Bước 11: Bật tin cậy chứng chỉ Quantumult Custom Root Certificate

Chọn Continue (Tiếp tục)

Xuất hiện như hình là đã thành công

Bật VPN của Quantumult

Bước 12: Bật VPN tại màn hình chính của ứng dụng

Bước 13: Chọn Allow (Cho phép)

Bước 14: Tiến hành làm theo hướng dẫn của iOS để cài đặt VPN

Lưu ý, ứng dụng không tích hợp sẵn bộ lọc để chặn quảng cáo trên Safari. Do đó hãy thực hiện theo bài viết hướng dẫn này để lướt web không bị làm phiền bởi quảng cáo.

Cập nhật cấu hình

Thực hiện như Bước 2 để cập nhật lại cấu hình, Quantumult hiện tại chưa hỗ trợ tự động cập nhật

Báo lỗi

Trong quá trình sử dụng, trong danh sách tên miền chặn có thể dẫn đến lỗi khi sử dụng một số phần mềm khác. Theo các bước sau để bật nhật ký chặn của ứng dụng để báo lỗi tại đây https://github.com/bigdargon/hostsVN/issues

Bước 15: Chuyển sang tab Statistics > Request History. Chụp ảnh màn hình log và gửi báo lỗi đến địa chỉ https://github.com/bigdargon/hostsVN/issues để tiến hành báo lỗi, bạn ghi càng chi tiết càng tốt để quá trình xử lý lỗi được nhanh hơn!

You can’t perform that action at this time.