Skip to content

Loading…

Estonian Translation #239

Merged
merged 3 commits into from

2 participants

@msokk

Hi!

here is the Estonian translation.
Checked the installer and the app translations, but I couldn't find a way to test the crashreporter translations.

Thanks for a better Finder :+1:

@darwin darwin merged commit b4fc181 into binaryage:master
@darwin
BinaryAge member

nice job!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Dec 25, 2012
 1. @msokk

  Initial translations for Estonian

  msokk committed
Commits on Dec 26, 2012
 1. @msokk

  More Estonian translations

  msokk committed
 2. @msokk

  Translation fix

  msokk committed
Showing with 251 additions and 0 deletions.
 1. +20 −0 crashwatcher/Estonian.lproj/Localizable.strings
 2. +19 −0 installer/Estonian.lproj/welcome.rtf
 3. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/ColorfulSidebar.strings
 4. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/ColorfulSidebarUI.strings
 5. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/ColumnViewAutoWidth.strings
 6. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/ColumnViewAutoWidthUI.strings
 7. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/CopyPathMenu.strings
 8. +7 −0 plugin/Estonian.lproj/CopyPathMenuUI.strings
 9. +10 −0 plugin/Estonian.lproj/CutAndPaste.strings
 10. +3 −0 plugin/Estonian.lproj/CutAndPasteUI.strings
 11. +2 −0 plugin/Estonian.lproj/FoldersOnTop.strings
 12. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/FoldersOnTopUI.strings
 13. +7 −0 plugin/Estonian.lproj/InfoLine.html
 14. +19 −0 plugin/Estonian.lproj/LicensingInfo.html
 15. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/NoDesktopDots.strings
 16. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/NoDesktopDotsUI.strings
 17. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/Playground.strings
 18. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/PlaygroundUI.strings
 19. +17 −0 plugin/Estonian.lproj/PurchaseScreen.html
 20. +13 −0 plugin/Estonian.lproj/ShortcutRecorder.strings
 21. +2 −0 plugin/Estonian.lproj/SystemFiles.strings
 22. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/SystemFilesUI.strings
 23. +17 −0 plugin/Estonian.lproj/Tabs.strings
 24. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/TabsUI.strings
 25. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/Template.strings
 26. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/TemplateUI.strings
 27. +29 −0 plugin/Estonian.lproj/TotalFinder.strings
 28. +67 −0 plugin/Estonian.lproj/TotalFinderUI.strings
 29. +4 −0 plugin/Estonian.lproj/Visor.strings
 30. +1 −0 plugin/Estonian.lproj/VisorUI.strings
View
20 crashwatcher/Estonian.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,20 @@
+"crashDialogHeader" = "TotalFinder lõpetas ootamatult töö";
+"crashDialogMsg" = "TotalFinderis tekkis tõrge ning lõpetas ootamatult Finderi töö, vabandame.";
+"crashDialogNote" = "Teave: Finderile tehti automaatselt restart, kuid pead TotalFinder.app'i käsitsi taaskäivitama.";
+"crashDialogExplanation" = "Saada nupp laeb vearaporti gist.github.com lehele ning käivitab Mail.app rakenduse sobiva e-kirja põhjaga.";
+
+"failDialogHeader" = "Vearaporti üleslaadimine gist.github.com-i ebaõnnestus";
+"failDialogMsg1" = "Kahjuks ma ei suutnud leida vearaportit sinu ~/Logs/CrashReporter kaustast.";
+"failDialogMsg2" = "Leidsin vearaporti, kuid üleslaadimine gist.github.com-i ebaõnnestus tundmatul põhjusel.\n\nKui on kiire, siis võib selle saata mulle käsitsi:\n%@";
+"failDialogOK" = "OK";
+
+"sendReportButton" = "Saada Email";
+"cancelButton" = "Katkesta";
+
+"emailTemplate" = "Hi Antonin,\n\nMy %@ just crashed!\n\nThe crash report is available here:\n%@\n\n>\n> Sa saad aidata mul viga parandada, kirjeldades inglise keeles enda tegevust rakenduses enne selle kokku jooksmist.\n> Ma hindan Teie abi ning ma loen neid vearaporteid, kuid alati ei pruugi ma tagasi kirjutada.\n> Edasise abi saamiseks alusta vestlust:\n> http://getsatisfaction.com/binaryage.\n>\n> Aitäh, Antonin";
+
+"countdownMsgSecondsPlural" = "%d sekundit jäänud.";
+"countdownMsgSecondSingular" = "%d sekund jäänud.";
+
+"countdownMsgMinutesPlural" = "%d minutit jäänud.";
+"countdownMsgMinuteSingular" = "%d minut jäänud.";
View
19 installer/Estonian.lproj/welcome.rtf
@@ -0,0 +1,19 @@
+{\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1138\cocoasubrtf230
+{\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 HelveticaNeue;}
+{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red196\green0\blue21;\red158\green0\blue6;}
+\paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww16580\viewh16600\viewkind0
+\pard\tx566\tx1133\tx1700\tx2267\tx2834\tx3401\tx3968\tx4535\tx5102\tx5669\tx6236\tx6803\pardirnatural
+
+\f0\fs24 \cf0 See installeerija paigaldab {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "http://totalfinder.binaryage.com"}}{\fldrslt
+\b TotalFinderi}} sinu arvutisse.\
+\
+\pard\tx566\tx1133\tx1700\tx2267\tx2834\tx3401\tx3968\tx4535\tx5102\tx5669\tx6236\tx6803\pardirnatural
+\cf2 Palun lõpeta kõik muud tegevused nagu failide kopeerimine ning tõstmine.\cf3 \
+\pard\tx566\tx1133\tx1700\tx2267\tx2834\tx3401\tx3968\tx4535\tx5102\tx5669\tx6236\tx6803\pardirnatural
+\cf0 Finder paigaldamise ajal taaskäivitatakse.\
+\
+TotalFinder on Finderi laiendus, mis lisab vahelehed, paarisaknarežiimi ning muud funktsionaalsust. \
+TotalFinderi kohta lisainfo saamiseks palun külastage {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "http://totalfinder.binaryage.com/about"}}{\fldrslt http://totalfinder.binaryage.com/about}}\
+\
+Sinul on jäänud 14 päeva toodet testida. \
+Lisainfo litsentseerimise kohta: {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "http://totalfinder.binaryage.com/licensing"}}{\fldrslt http://totalfinder.binaryage.com/licensing}}}
View
1 plugin/Estonian.lproj/ColorfulSidebar.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/ColorfulSidebarUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/ColumnViewAutoWidth.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/ColumnViewAutoWidthUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/CopyPathMenu.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
7 plugin/Estonian.lproj/CopyPathMenuUI.strings
@@ -0,0 +1,7 @@
+"Copy Path" = "Kopeeri Teekond";
+"POSIX Path" = "POSIX";
+"URL" = "URL";
+"Windows Path" = "Windows";
+"HFS Path" = "HFS";
+"Terminal Path" = "Terminal";
+"UNC Path" = "UNC";
View
10 plugin/Estonian.lproj/CutAndPaste.strings
@@ -0,0 +1,10 @@
+/* please note these items should be translated by exactly the same conventions */
+/* as Main Menu > Edit > Copy item works in your localized Finder */
+/* do not translate it directly from English but look how your menu looks in your language */
+/* sample screenshot of English version: http://dl.dropbox.com/u/559047/Screenshots/qigu.png */
+"Edit" = "Muuda";
+"Cut" = "Lõika";
+"Cut “%@”" = "Lõika “%@”";
+"Cut %u Items" = "Lõika %u Asja";
+"Paste" = "Kleebi";
+"Paste %u Items" = "Kleebi %u Asja";
View
3 plugin/Estonian.lproj/CutAndPasteUI.strings
@@ -0,0 +1,3 @@
+"Paste" = "Kleebi";
+"Copy" = "Kopeeri";
+"Cut" = "Lõika";
View
2 plugin/Estonian.lproj/FoldersOnTop.strings
@@ -0,0 +1,2 @@
+/* no strings */
+"Folders On Top" = "Kaustad Üleval";
View
1 plugin/Estonian.lproj/FoldersOnTopUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
7 plugin/Estonian.lproj/InfoLine.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<style>
+ html {font-family: 'Lucida Grande', arial; font-size: 10px; cursor: default; color: #999;}
+ html,body {overflow: hidden;}
+ a, a:visited { color: #66f; }
+ a:hover {color: #22f}
+</style>
+<center><b>TotalFinder ##VERSION##</b> by <a href="http://binaryage.com">binaryage.com</a></center>
View
19 plugin/Estonian.lproj/LicensingInfo.html
@@ -0,0 +1,19 @@
+<style>
+ html{font-family:'Lucida Grande',arial;font-size:10px;cursor:default;color:#666;}
+ html,body {overflow: hidden;}
+ a,a:visited{color:#66f;}
+ a:hover{color:#22f}
+ h1{white-space:nowrap;}
+ ul{margin:0;padding:0;padding-left:16px;}
+ p{margin-bottom: 10px}
+ .choice{margin-top: 6px;}
+ .example{margin-left: 14px;margin-top: 2px; font-size: 9px;}
+ .note {font-size: 9px;}
+</style>
+
+<p>Sa võid kasutada oma litsentsi kahel viisil:</p>
+<div class="choice">1. <strong>üks kasutaja mitme arvutiga</strong> <span class="note">(juhul kui sa oled ainus TotalFinderi kasutaja)</span></div>
+<div class="example">Näide: laua- ning sülearvuti, mida mõlemat kasutad ainult sina</div>
+<div class="choice">2. <strong>mitu kasutajat ühes arvutis</strong></div>
+<div class="example">Näide: koduarvuti, mida jagab terve perekond</div>
+<p class="note">Edasise litsentseerimisinfo jaoks palun külastage <a href="http://totalfinder.binaryage.com/licensing">http://totalfinder.binaryage.com/licensing</a></p>
View
1 plugin/Estonian.lproj/NoDesktopDots.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/NoDesktopDotsUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/Playground.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/PlaygroundUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
17 plugin/Estonian.lproj/PurchaseScreen.html
@@ -0,0 +1,17 @@
+<style>
+ html{font-family:'Lucida Grande',arial;font-size:12px;cursor:default;color:#666;}
+ html,body {overflow: hidden;}
+ a,a:visited{color:#66f;}
+ a:hover{color:#22f}
+ h1{white-space:nowrap;}
+ ul{margin:0;padding:0;padding-left:16px;}
+ p{margin-bottom: 20px}
+</style>
+
+<p>
+Rohkem infot:<br/>
+Koduleht: <a href="http://totalfinder.binaryage.com">http://totalfinder.binaryage.com</a><br/>
+Kasutusjuhend: <a href="http://totalfinder.binaryage.com/doc">http://totalfinder.binaryage.com/doc</a><br/>
+Tugi: <a href="http://support.binaryage.com">http://support.binaryage.com</a><br/>
+Tegijad: <a href="http://totalfinder.binaryage.com/credits">http://totalfinder.binaryage.com/credits</a><br/>
+</p>
View
13 plugin/Estonian.lproj/ShortcutRecorder.strings
@@ -0,0 +1,13 @@
+"Space" = "Tühik";
+"Use old shortcut" = "Kasuta vana kiirklahvi";
+"Type shortcut" = "Sisesta kiirklahv";
+"Click to record shortcut" = "Kliki, et salvestada kiirklahvi";
+"Pad %@" = "Pad %@";
+"The key combination %@ can't be used!" = "Klahvikombinatsiooni %@ ei saa kasutada!";
+"The key combination \"%@\" can't be used because %@." = "Klahvikombinatsiooni \"%@\" ei saa kasutada kuna %@.";
+"The key combination \"%@\" can't be used because it's already used by a system-wide keyboard shortcut. (If you really want to use this key combination, most shortcuts can be changed in the Keyboard & Mouse panel in System Preferences.)" = "Klahvikombinatsiooni \"%@\" ei saa kasutada kuna see on juba operatsioonisüsteemi kiirklahv. (Kui tahate ikka seda klahvikombinatsiooni kasutada, siis enamikke kombinatsioone saab muuta Keyboard & Mouse paneeli alt System Preferences rakenduses.)";
+"The key combination \"%@\" can't be used because it's already used by the menu item \"%@\"." = "Klahvikombinatsiooni \"%@\" ei saa kasutada kuna see on juba kasutusel menüü \"%@\" poolt.";
+"Command + " = "Command + ";
+"Option + " = "Option + ";
+"Shift + " = "Shift + ";
+"Control + " = "Control + ";
View
2 plugin/Estonian.lproj/SystemFiles.strings
@@ -0,0 +1,2 @@
+/* no strings */
+"Show System Files" = "Näita Süsteemi Faile";
View
1 plugin/Estonian.lproj/SystemFilesUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
17 plugin/Estonian.lproj/Tabs.strings
@@ -0,0 +1,17 @@
+/* no strings */
+"TotalFinder - unregistered version" = "TotalFinder - registreerimata versioon";
+"TotalFinder - 1 day left - buy now!" = "TotalFinder - 1 päev jäänud - osta kohe!";
+"TotalFinder - 2 days left - buy now!" = "TotalFinder - 2 päeva jäänud - osta kohe!";
+"TotalFinder - 3 days left - buy now!" = "TotalFinder - 3 päeva jäänud - osta kohe!";
+"TotalFinder - 4 days left - buy now!" = "TotalFinder - 4 päeva jäänud - osta kohe!";
+"TotalFinder - 5 days left - buy now!" = "TotalFinder - 5 päeva jäänud - osta kohe!";
+"TotalFinder - %d days left - buy now!" = "TotalFinder - %d päeva jäänud - osta kohe!";
+"Close Tab" = "Sulge Vaheleht";
+"New Finder Tab" = "Uus Finderi Vaheleht";
+"Reopen Closed Tab" = "Ava Uuesti Suletud Vaheleht";
+"Close Window" = "Sulge Aken";
+"Toggle Dual Mode" = "Lülitu Paarisaknarežiimi";
+"Narrow Tabs Bar" = "Kitsas Vahelehe Riba";
+"Select Next Tab" = "Vali Järgmine Vaheleht";
+"Select Previous Tab" = "Vali Eelmine Vaheleht";
+"Switch Active Panel" = "Vaheta Aktiivset Paneeli";
View
1 plugin/Estonian.lproj/TabsUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+"New Tab" = "Uus Vaheleht"; /* the tooltip of the "plus button" in tabs bar */
View
1 plugin/Estonian.lproj/Template.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
1 plugin/Estonian.lproj/TemplateUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
View
29 plugin/Estonian.lproj/TotalFinder.strings
@@ -0,0 +1,29 @@
+/* TotalFinder Status Menu Item */
+"Check for Updates" = "Kontrolli Uuendusi";
+"Uninstall TotalFinder" = "Eemalda TotalFinder";
+"Restart Finder" = "Taaskäivita Finder";
+
+/* Reset to Defaults Alert Box */
+"Reset" = "Taasta";
+"Cancel" = "Katkesta";
+"Do you really want reset to defaults?" = "Kas sa tõesti tahad taastada algseaded?";
+"This will restore initial TotalFinder settings." = "See tegevus taastab algsed TotalFinderi seaded.";
+
+/* Unistall Alert Box */
+"Uninstall" = "Eemalda";
+"Really want to uninstall TotalFinder?" = "Kas sa tõesti tahad eemaldada TotalFinderit?";
+"This will launch an uninstall script which will remove TotalFinder from this computer and restore your original Finder behavior." = "See käivitab skripti, mis eemaldab TotalFinderi sellest arvutist ja taastab algse Finderi.";
+
+/* MainMenu items */
+"TotalFinder" = "TotalFinder";
+"TotalFinder Preferences…" = "TotalFinderi Seadistused…";
+"Visit Homepage…" = "Külasta kodulehte…";
+
+/* misc. */
+"Screen %d" = "Ekraan %d";
+
+/* registration */
+"Licensed to %@" = "Litsentseeritud: %@";
+"Change License" = "Muuda litsentsi";
+"Unregistered version in trial mode" = "Registreerimata versioon proovirežiimis";
+"Register" = "Registreeri";
View
67 plugin/Estonian.lproj/TotalFinderUI.strings
@@ -0,0 +1,67 @@
+/* navigation bar */
+"Visor" = "Visor";
+"Tweaks" = "Seaded";
+"About" = "Teave";
+
+/* visor page */
+"Visor Feature" = "Visori Aken";
+"a system-wide window sliding from the bottom on a hot-key" = "kiirklahviga aktiveeritav globaalne Finderi aken";
+
+"Activation:" = "Aktiveeri:";
+
+"Control:" = "Kontroll:";
+"Hide on ESC" = "Peida ESC vajutamisel";
+"Pin Visor" = "Kinnita Visor";
+
+"Animation:" = "Animatsion:";
+"Fade Window" = "Hajuv Aken";
+"Slide Window" = "Liuglev Aken";
+
+"Screen:" = "Ekraan:";
+"Show on all Spaces" = "Näita kõigil Ruumidel";
+"Show on top of the Dock" = "Näita Kõige Peal";
+"Free Form Window" = "Vabavormi Aken";
+
+/* tweaks page */
+"Reset TotalFinder to defaults" = "Taasta TotalFinderi algseadistus";
+
+"File Browser:" = "Failisirvija:";
+"Show System Files" = "Näita Süsteemi Faile";
+"Folders on Top" = "Kaustad Üleval";
+"Always Maximize" = "Alati Maksimeeri";
+"Toggle Dual Mode" = "Lülitu Paarisaknarežiimi";
+
+"Menu and Dock:" = "Menüü ja Dock:";
+"Hide icon in Menu Bar" = "Peida ikoon menüüribas";
+"Keep original Dock icon" = "Jäta algne Dock'i ikoon";
+
+"Experimental:" = "Experimentaalne:";
+"Freelance Windows" = "Ava Uues Aknas";
+"Use narrow Tabs Bar" = "Kitsas Vaheleheriba";
+"Show CutPaste buttons in Context Menus" = "Näita Lõika&Kleebi nuppe hüpikmenüüs";
+"Allow path copying from Context Menus" = "Luba teekonna kopeerimist hüpikmenüüs";
+
+/* about page */
+"Check Now" = "Kontrolli nüüd";
+"Check for Updates" = "Kontrolli Uuendusi";
+"Automatically check the website for updates" = "Automaatselt kontrolli kodulehelt uuendusi";
+"Include pre-releases" = "Osale prooviversioonides";
+"Participate in TotalFinder testing" = "Osale TotalFinderi testimises";
+
+/* registration */
+"TotalFinder Registration" = "TotalFinderi Registreerimine";
+"Registration" = "Registreerimine";
+"Please enter your license details from the email we have sent you:" = "Palun sisesta e-mailile saadetud litsentsi info:";
+"Buy TotalFinder Now" = "Osta TotalFinder Nüüd";
+"Register" = "Registreeri";
+"Thanks for registering!" = "Aitäh registreerumast!";
+"This TotalFinder copy is licensed to:" = "See TotalFinderi koopia on litsentseeritud:";
+"Close" = "Sulge";
+"Change License" = "Muuda Litsentsi";
+"Back" = "Tagasi";
+"Invalid license code" = "Vigane litsentsi kood";
+"Please go back and try again." = "Palun mine tagasi ja proovi uuesti.";
+"To purchase a license for TotalFinder, please visit BinaryAge web store." = "TotalFinderi litsentsi ostmiseks palun külastage BinaryAge veebipoodi.";
+"Thank you for using TotalFinder!" = "Aitäh kasutamast TotalFinderit!";
+"License Name" = "Litsentsi Nimi";
+"License Key" = "Litsentsi Võti";
View
4 plugin/Estonian.lproj/Visor.strings
@@ -0,0 +1,4 @@
+/* no strings */
+"Pin Visor" = "Kinnita Visor";
+"Show Visor" = "Näita Visorit";
+"Hide Visor" = "Peida Visor";
View
1 plugin/Estonian.lproj/VisorUI.strings
@@ -0,0 +1 @@
+/* no strings */
Something went wrong with that request. Please try again.