Skip to content

biostatteam/medfile-services-api-wiki

Repository files navigation

Medfile Services API

Wersja API: 2.3.4

Kontakt: integracja@medfile.pl

Spis treści

 1. Wprowadzenie do API
 2. Usługi P1
 3. Usługi NFZ
 4. Usługi ZUS
 5. Repozytorium XDS.b
 6. Usługi dodatkowe
  • Baza leków
  • Baza ICD 10 (dokumentacja w trakcie budowy)
  • Baza ICD 9 (dokumentacja w trakcie budowy)
  • Snomed GPS (wkrótce)
 7. Informacje dodatkowe
 8. Asynchroniczna komunikacja

Changelog

Zmiany w 2.3.4 z dnia 22.04.2022

 1. Nowa sekcja: Dawkowanie sekwencyjne - Przykłady dawkowania dla recept 365

Zmiany w 2.3.3 z dnia 04.10.2022

 1. Nowa sekcja: e-Zgody

Zmiany w 2.3.2 z dnia 20.09.2022

 1. Repozytorium XDS.b ITI-43 - pobieranie dokumentów z innego repozytorium
 2. Repozytorium XDS.b - pobieranie plików bezpośrednio z magazynu

Zmiany w 2.3.1 z dnia 05.09.2022

 1. Nowa sekcja: Jak uzyskać dostęp do API?
 2. Nowa sekcja: Najczęściej zadawane pytania
 3. Nowa sekcja: Materiały dodatkowe: Narzędzie do testowania integracji (Swagger Open API 3.0.0)

Zmiany w 2.3.0 z dnia 28.08.2022

 1. Reorganizacja dokumentacji oraz spis treści.
 2. Poprawienie dokumentacji XDS.b

Zmiany w 2.2.0 z dnia 28.01.2022

 1. Dokumentacja Zdarzeń Medycznych
 2. Dokumentacja bazy leków
 3. Wprowadzono trasę do tworzenia organizacji
 4. Poprawiono przykład z wysyłaniem i weryfikacją erecepty ("erecepta": ...)

Zmiany w 2.0.3 z dnia 26.11.2020

 1. Dla recept i skierowań dodano parametry pacjentów transgranicznych lub nieletnich bez numeru PESEL.
 2. Dokumentacja eZLA została przebudowana i zawiera teraz przykładowe odpowiedzi.
 3. W dokumentacji eZLA zmodyfikowano punkt 8.1. o instrukcje na temat uruchomienia środowiska testowego.

Zmiany w 2.0.2 z dnia 12.10.2020

 1. W tokenie JWT wymagamy dodatkowego pola organization (uuid) aby obsłużyć np. anulowanie recept oraz pobieranie recept.
 2. Nowy kod odpowiedzi: 406 gdy wynik operacji jest błędny np. nie uda się zweryfikować recepty.
 3. Anulowanie pakietu recept
 4. Drukowanie pakietu recept
 5. Pobieranie pakietu recept
 6. Określenie kodów odpowiedzi dla wysyłania i weryfikacji recept

Zmiany w 2.0.1 z dnia 05.10.2020

 1. Numeracja sekcji w dokumentacji.
 2. Poprawka w obiekcie telecom - wymagana składnia to
  [{"value":"+48600600600"}]
 3. W obiektach practitioner oraz organization zmiana z liczby mnogiej na pojedynczą listy identifiers. Po zmianie składnia wygląda następująco:
  "identifier": [
    {
     "type": "rpwdl",
     "value": "000000792087"
    }
  ]

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Languages