Skip to content
Browse files

My build results for 0.6.0rc3

  • Loading branch information...
1 parent 60b8c24 commit f7f634de28763fe881ce188ec29377b557abfbf4 @sipa sipa committed
View
BIN 0.5.3rc4-win32/sipa/bitcoin-build.assert.sig
Binary file not shown.
View
BIN 0.5.3rc4/sipa/bitcoin-build.assert.sig
Binary file not shown.
View
600 0.6.0rc3-win32/sipa/bitcoin-build.assert
@@ -0,0 +1,600 @@
+--- !omap
+- out_manifest: |
+ b44eb7b107a39a8541a288ce4fe685e288506ae62f1170b4cc8cb480b0a9e663 bitcoin-0.6.0-win32-setup.exe
+ 8e2b046836250545671af77fd199e852637258148ce8d815d0e3170ccc971fbf bitcoin-qt.exe
+ b34649b997ee071960bc302e8cd89f8cce6b0fb2c8ae13dc9c6a33a3eed6e9a7 daemon/bitcoind.exe
+ 9a3d746a292f53adf4ab77acee73cd477821435373f2bfcf9826f55217f91ab8 license.txt
+ 68780d7a32bdfd2bcb37a3bfe7f53a70de61d6af3bca9dc07d7b1d007e2960a3 readme.txt
+ ff864a4385d090d143f883cd75e594486542caed8113165152151412c45684bc src/.gitignore
+ 9a3d746a292f53adf4ab77acee73cd477821435373f2bfcf9826f55217f91ab8 src/COPYING
+ 305bde5ad73bd6c08f7654ccd8be38068415a2e7df6c42485e722f2ab8b1533f src/INSTALL
+ 0849a1200e233c2f1eace09946980f88cbd7f530cbae284a978ea693b9d6d8fa src/README
+ 0849a1200e233c2f1eace09946980f88cbd7f530cbae284a978ea693b9d6d8fa src/README.md
+ 7f8958184c28914fe33d5b389150972a330881f55196b3e22e1cc75c909259bd src/bitcoin-qt.pro
+ 97e5d499422ce8cba9ae2149f65e4bf4ec2101267ba70e21b2ab63d2b6b15503 src/contrib/bitrpc/bitrpc.py
+ a6c89e9256684d0a3adfb4ebf7a75dff9df5da52cf92089bfd08d9003deccc35 src/contrib/debian/bin/bitcoin-qt
+ 3967e8a5443ba6fa3083c3d74a1615f9108cd229fea6bee828ba715a319e1a41 src/contrib/debian/bin/bitcoind
+ 6e62e6f3a6f83914ab33e2ad631a64caadfa6f6223643839b8c04d72fd5e7df6 src/contrib/debian/bitcoin-qt.desktop
+ 76b11f65c385c864005b9483139c1e351d603f0b183a2af72bc3dbae2ac6dfe3 src/contrib/debian/bitcoin-qt.install
+ 4a9811dbd9a059ebc72acff5869cb2b564e5d361b09452b2f5cda4c987979a73 src/contrib/debian/bitcoin-qt.lintian-overrides
+ 27547657c5e6969ea068e451afab087b0c329e6535bd41d361c61d5f7aab78c3 src/contrib/debian/bitcoin-qt.protocol
+ 52868d14a9592d7626919d52a9c6122f732a77a50e69a991b0fc46c952d9b638 src/contrib/debian/bitcoind.examples
+ c5d5d5f1c1456adc935d8b303907c3e2f13d58d16fa8ad837680d1f93e79eb6d src/contrib/debian/bitcoind.install
+ 8641f898c8d9616883755dc46dbd65ab01844f15b0050f57eea0846a8ef5a131 src/contrib/debian/bitcoind.lintian-overrides
+ fb62d7e92553bc4689ba24369531a97c26687f9e615ac9f49a31a6a975e853cc src/contrib/debian/bitcoind.manpages
+ c37edb3a7d5134a577832024cfffbd37a83cbbc6c0842bc0eaca5699e09e2f20 src/contrib/debian/changelog
+ 10159baf262b43a92d95db59dae1f72c645127301661e0a3ce4e38b295a97c58 src/contrib/debian/compat
+ dc1f011aa7668851fc1f64ebe156f3fecf9c127085748d78f1bbecca9c041187 src/contrib/debian/control
+ b33f3ad27f51f2b2122c5db70d741c871b06583a687d32a90e7e9a9d2cc4c656 src/contrib/debian/copyright
+ 9488b7ed7c55b682976dd2fcfed832f0d7e4ff6d4ea4879c89655957b0cd4c13 src/contrib/debian/examples/bitcoin.conf
+ b6d13cac7672c5e35f285fdc841ce148b469f3a3450575975fa9e85f560ddab6 src/contrib/debian/gbp.conf
+ bc012bdbebd4702fa75f2c051a59d5d00e1ab93f55feef6499a58bd09cab50f6 src/contrib/debian/manpages/bitcoin.conf.5
+ d9c406a3b79331b5c894b46ea7301b15730c157f4f11df930ac66366fc1c725d src/contrib/debian/manpages/bitcoind.1
+ 1d44ff22248211d548004bc25e595c41741930fd4a53056c2e169485b6750779 src/contrib/debian/patches/1001_use_system_json-spirit.patch
+ d331cb9e012a0a4e279cb52609f91f513e13356684b71f7c4d4da710abe8cf1a src/contrib/debian/patches/README
+ 38bd4e85684b038f55e413a1f4f85fe375d4c90eca107052c3a96fa4781c69e9 src/contrib/debian/patches/series
+ ffacce4704c8cc7fb3076cc4fdac00ecc8702bef7168f070438bcee11f154179 src/contrib/debian/rules
+ 1be7080d72e6b566df3e236ce2c55efdfbbb8fa1c972d825e5b672ff8773be1a src/contrib/debian/source/format
+ e3f5882724a68b1bb8af44260c11ec2cc27767fbac89bb5f3d8de45be704ce34 src/contrib/debian/watch
+ 3272b1f956d07c7cb7f606b4700382d0b2d8778ab4f24bb87ba0c99a4a7ff072 src/contrib/gitian-descriptors/README
+ fcd87e9ef6a41b8ac32aeb8f86500db42f09efc308f49e0341c196ec59e1722c src/contrib/gitian-descriptors/boost-win32.yml
+ e6162c804fdb6848c9138f4a8f31597e2e20c526709823bdd49c5f9d816fa05c src/contrib/gitian-descriptors/deps-win32.yml
+ 341ecacf332e3449a472242f3edb0308d104fb43a1b393c0c3f1abca31a9094c src/contrib/gitian-descriptors/gitian-win32.yml
+ e832fb183ba1b9e6bb0165afa0f104084535e474e67bf2ec151f0cf3561de995 src/contrib/gitian-descriptors/gitian.yml
+ 1b5c8cd04d86c6bb69af71a135abc4d84f7ab399c4f866b074a7227218fcaa68 src/contrib/gitian-descriptors/qt-win32.yml
+ a98443917f7d658838f9600d217e77d88854a155381443e3cb72f989f96fd50a src/contrib/gitian-downloader/bluematt-key.pgp
+ 794e6b96319a10c0920e0479602819db7f768bb22f62ddb0811797578aaf7a92 src/contrib/gitian-downloader/devrandom-key.pgp
+ 2f50d7a05f6f96a70ed503e02141771f8ea8fc6f7bc4a9344d4ae6440a15831e src/contrib/gitian-downloader/gavinandresen-key.pgp
+ 4d72caa697351dc74c92cb9b978fb49712ee21f28fdba376472f01c7a1ffb2b0 src/contrib/gitian-downloader/laanwj-key.pgp
+ 6580eb4148f84e90626e79bb67252de3de1a153198f565ef8bf7000437f43018 src/contrib/gitian-downloader/linux-download-config
+ fbfb1a9e03e2121d69d1546545e87ded94926d6256235ad8b1d6c6fb0c93d489 src/contrib/gitian-downloader/sipa-key.pgp
+ 959676a910bf69effe4fa9ee9d2eaee3e07cd1640682e54b85b5ed9a526de316 src/contrib/gitian-downloader/tcatm-key.pgp
+ fdc3c56f8abed9b454e566da52d8127686705547d5d382a96fea46f201194537 src/contrib/gitian-downloader/win32-download-config
+ 8ceb4b9ee5adedde47b31e975c1d90c73ad27b6b165a1dcd80c7c545eb65b903 src/contrib/macdeploy/LICENSE
+ d70757107df9b394caa1a1e03c7bb23a084cb2217e3cdd4a8e205900b03726e1 src/contrib/macdeploy/background.png
+ 5a5b77fde2ce42b4f0e48af335c48f2b24d5fea88b32b11a7e79f6f92f1ce7c0 src/contrib/macdeploy/background.psd
+ 00aa78a9c5649577d29eb76dac3d50df4f8ba2abe9a91094b7ae27c82ec12c27 src/contrib/macdeploy/fancy.plist
+ 1301dfaa871a31a93a6dd47d972f0896193d4ac46e40f77adaa2661f0fe2441f src/contrib/macdeploy/macdeployqtplus
+ 54486b2d0a49cdc0cf67e1aecfc2c49de0634ade62a6949bef0b162300fa9da3 src/contrib/macdeploy/notes.txt
+ 571a1d568676cbd59098d6447a9bc7285127152108b46c0dc8cca80860653379 src/contrib/pyminer/README
+ 575be8740e43b66c7677574ff1e3f079df9a8dc1f479e9ac4bcd95cfcd81c8a8 src/contrib/pyminer/example-config.cfg
+ af2290aa640e358afad28f8a556614478c3e4e7f9cc621727a53864f8709471c src/contrib/pyminer/pyminer.py
+ f58d148402523f1244cb1a6bf82718c83e363fb48867b6c7b14280516d19a098 src/contrib/qt_translations.py
+ 14bc6c3c944067016cfc884912865b2ad893b352e63ca381fce4515c20700cab src/contrib/wallettools/walletchangepass.py
+ ced921bc78c8a4f5dc46b69c25ed3f17b5cf538cb7103e602795b6d99f74c2b4 src/contrib/wallettools/walletunlock.py
+ 780ce59cc2b97714ecc79be5fd89aab3b46f26b23fe84524a7e0cc7a24ca7956 src/doc/Doxyfile
+ a5f94d8f609184314f6dc5f9e84c5570c3d2889aa6d5a62637149cb35e087693 src/doc/README
+ 68780d7a32bdfd2bcb37a3bfe7f53a70de61d6af3bca9dc07d7b1d007e2960a3 src/doc/README_windows.txt
+ b35d67d47681a644c8bb7cbb79931e6bb1c65bbcc195ad715b8a0d420ae4169c src/doc/assets-attribution.txt
+ 9599944f2e20e007a43a5783d9b0eac773103033ba5caf66f16f1cb53e7f2eb6 src/doc/bitcoin_logo_doxygen.png
+ d59d442f6fbc4073129b1cd5474a71cbf6607e38bceddfe23e00de1002cda660 src/doc/build-msw.txt
+ 215b9b70246cee1c2ae8de0f9549404e17f89999d81072760e1bd7e37f0e9979 src/doc/build-osx.txt
+ 8697d70629219876465bea91b18ee16dac88e0cd29b1bc9988706137ff942328 src/doc/build-unix.txt
+ 2734deaafdba2c5c43747a5fc1657d7bed1220259c75d0eef12f6ec0967ae1c5 src/doc/coding.txt
+ b05d415387276191f3b13c10545ffe00ebacfb2f5788932084b563c149eb9cdb src/doc/readme-qt.rst
+ d54a16e300160f919954ea4674d878997b07f070c6f01ec9de532d94836296bf src/doc/release-process.txt
+ 7ee1c5bc099c88bbb95a86243f73c4b320a663d703200b6d6cd437d112ff4b50 src/doc/translation_process.md
+ f98e79561c64b4bd41f2b27b8ce9f44f4cb14d607b714058efe880f0b634916f src/scripts/qt/extract_strings_qt.py
+ eb25c24d53894bed646311df57fe37e81e7700c803311beb596b805ba773d28c src/scripts/qt/img/reload.xcf
+ 7328e0f428fd3131ef174c46f9348e2b4595530041ff9fecdd4fd8527c9f76f4 src/scripts/qt/make_spinner.py
+ c7fcbe40d4c299aac20c189b4783886371bc322aeafbba2b69ef12cd79a6a07c src/scripts/qt/make_windows_icon.py
+ a8687dc93616ba8d56a44c4edd52e1b6dc93b87b97b8177a65b369b3e9c4f853 src/share/pixmaps/addressbook16.bmp
+ a22071608f7e38b4b18f69d87123f6d7429710e8ea7b5370f1c86b14193fbf50 src/share/pixmaps/addressbook16mask.bmp
+ 76fe6679da5c4d9fd763084a19d1d0cf0eb3fb78f8799ba064e912d1ab4b0b10 src/share/pixmaps/addressbook20.bmp
+ 392154912bd31605dee19df89e999db180bfa5a595a668ef097d5d3338fbedc8 src/share/pixmaps/addressbook20mask.bmp
+ 8571889ac8a29b5c2e537f3fb11973295fcffc8f9b348623aa87b3598e869033 src/share/pixmaps/bitcoin-bc.ico
+ 68df2f627c2e21ef9cc4a2d2052ab0b5d1ac33c4f7081595e13a14c3f3f2ef83 src/share/pixmaps/bitcoin.ico
+ b746bbbf5ae0e315f678364dfe982c57eeb0a1307ab8bf147e964645c79f8f23 src/share/pixmaps/bitcoin32.xpm
+ 61277aa49c281f05048cfa8c15f46ed02fa2ea8704eb54a4455c83951c151838 src/share/pixmaps/bitcoin80.xpm
+ 8a1978ca70d9aa80942dac340a212d1e42650c21182e785cca99e586c9ccb620 src/share/pixmaps/check.ico
+ 44dbcd47d6b7630840dacaf19331b664a9d22958b778c40ec60ed1cbef791aef src/share/pixmaps/favicon.ico
+ 56775745530274f324d1d6e7e34a65666b70b3a40fe5fb9c895885f5aa0a6da7 src/share/pixmaps/nsis-header.bmp
+ 7edf82af797d2d570ce924a382963cab8e2901a921fbe3baf074e802f8dbfbf8 src/share/pixmaps/nsis-wizard.bmp
+ 553d3ee80472f791d1da36600f534b702af159f98c54191031847f283f70715e src/share/pixmaps/send16.bmp
+ 7297c773da79fc0ef61799b3b698274fd4f6d74d3c3a727ad6dff41358968191 src/share/pixmaps/send16mask.bmp
+ 08c7efff95fc90a198dd190e50761281cbfab42e17f064b7146d952d94601749 src/share/pixmaps/send16masknoshadow.bmp
+ b4959ca84a316e494e2d5b61f406e54344249ace24b854e90f34d5deaccf61c3 src/share/pixmaps/send20.bmp
+ efb5d66bb902a281406d3b5cc4092008dbdcb5c77b298c06b3ef79e8bfa16160 src/share/pixmaps/send20mask.bmp
+ adff1a5257583ef9830fd36a284dfde779a4f7b7262ef95af6b207c13a9632e8 src/share/setup.nsi
+ 77823caf9c5b3f320e91a465b4dc0d204f783040688da0c8609afed83a386b81 src/share/ui.rc
+ 307933f8050d3bfb56df206c73bb69a1aca8409bf74b380759d6f97a35cfcca4 src/src/base58.h
+ b5626c70ffe595487b55d1650f242f299a56acd0408f2d39a9718616789ab375 src/src/bignum.h
+ 45afbd6be8167cda84cddf92d6ebbae852e6766140455c6a708795a7183151cf src/src/bitcoinrpc.cpp
+ e39cbdd1c7dd4f5271ec40b6f209bdbe0245ec5717942dc82a735adc0e7ea690 src/src/bitcoinrpc.h
+ 40a52229536e1ce9b96fb34a56941d4fa85f87461f0fee78021f5eb401537a57 src/src/checkpoints.cpp
+ d422caf7cc145e8751732d970b6d0cdc80cd129c208ff2ea765025cc4c91b93b src/src/checkpoints.h
+ b9c31aae3ee7520679f775bbaf5a334434dd737fda1a581b7efce0fbaf0383a7 src/src/compat.h
+ 564bdf7e520e483d259f4c98b07af6304cf7773371f56ac292f92b8e4685eaea src/src/crypter.cpp
+ 76905ed5161dd2e1d1889d57d2a9846ec93a1bdff208d72f2c438dafc8582676 src/src/crypter.h
+ 690db5627c0cf2eac346b82050c1f3f4bf6d7434fcff3aeb402fe5a5208c9485 src/src/db.cpp
+ 5ca4693d09f4fc86ebd1914c53847c0b431ee8b7ee43577b2c190753410ea3cd src/src/db.h
+ 2ab8f66721bc2a2647ae47b1584d7fd4b2ec5fb6680e7d7c09fa0d4c23551386 src/src/headers.h
+ db7987fa578d40a4fb91f6bea8aa4a6ecc27fab40e4f87fe552d5abfdd5bf4c6 src/src/init.cpp
+ bc182e94b85297cf611809042af23484e524246820b4543ecd1d9d2f5d5c6e8d src/src/init.h
+ 35574ad62a93924f2345efc03566748992c9bd0f5382790276772b20adc0863c src/src/irc.cpp
+ e4aad46ab86a270f8de35ffe297c43f472c8a9986ce94514133f2729debcb956 src/src/irc.h
+ 6a1931bd6e6a765e2026127eb03f2ff24b915028991a2282ff20f0b8cb1d1424 src/src/json/LICENSE.txt
+ 79dd55f9a783c2425e7f2ce85b73ed5356c0633720d8c56eae1a157f41d6fadf src/src/json/json_spirit.h
+ 3c1e779473f5313f544d13315eff1b43bf46842ac4f257e14a9277f4ba466930 src/src/json/json_spirit_error_position.h
+ 3500a11f6484442870653e118075cc201df0b7d0f6b871b4120e0055ed2cd3b2 src/src/json/json_spirit_reader.cpp
+ 173301ae219764b313d54ec5713395a790c17c7075937d4026b506d39e3dd5f2 src/src/json/json_spirit_reader.h
+ 5828cb59f818c9d1439cfecf5f964396fd790509792d31234c4b05b4ff98af28 src/src/json/json_spirit_reader_template.h
+ 1f7ce0f68b5d1771c2309992954e5015a2dd25647867f673c790d8b6b6ea23de src/src/json/json_spirit_stream_reader.h
+ c051de356a3fbb42662f30c4a4a1c9e5bc26cf051767723b2aeef9b23402299f src/src/json/json_spirit_utils.h
+ b7b5975876a75eeca13528c922f7609d4055c32de367942eb8198d5e5f0a8434 src/src/json/json_spirit_value.cpp
+ 873ea8864ada172514c38c6d98602cd3694d04cfe159f5250b7eb9440262049e src/src/json/json_spirit_value.h
+ 16b0123375012f07621e163002fccd6b5ed78e1029604af8bd49a4aadba2f131 src/src/json/json_spirit_writer.cpp
+ 28d5f9a32fe2492bddab66e411659f48fc385c7162fbff4fd3a92b9d18181d2d src/src/json/json_spirit_writer.h
+ 5becffa109d7021c78c0a760dfb28c97c3a1a13ccb9b844c4caac45d390aaf3e src/src/json/json_spirit_writer_template.h
+ 3ceb835b42594cb9ec9466f1415e77b2c8534074b186d8fed8a443505ebc00f5 src/src/key.cpp
+ 158555b0be492f4067d3a62ec40d5ee9681e1aebf2002c02646c4c53c6d4acaf src/src/key.h
+ 4362aff85cfed9cd7a56888d8414ee49bee404529c895fba737858f936356f3f src/src/keystore.cpp
+ 21a69b9c9defc0cca2684df8e1c6cb061de84f16edcc93db152d53e6c707d48a src/src/keystore.h
+ f98e28886f777b922d113f481b4f2f5d631de027f7973bc24875774f377c6428 src/src/main.cpp
+ c0801eeed4f603d6f81ad6a77f35641f90a0cf746bac99acba71c8740c180c42 src/src/main.h
+ d997e90126cff351014e02bab4e105612e336ac3b392761ff9b65e5c766a4659 src/src/makefile.linux-mingw
+ 133c4246326d96ad53665e3615a7a01ea74b846346fbf2b39542a6e64481618e src/src/makefile.mingw
+ ec85eeaaa27aa587609496c4009026ffbe81f296ee39d94f18e6c33a5d57d5ea src/src/makefile.osx
+ 945ce0aabfaf9088d25fc626889ca238df0bbeb128b17114362d552483e46f2a src/src/makefile.unix
+ 17e40e0a8e8a05fde9d9374d79b1ad9c876f6481e8b005bf925dd9c3c1a25f9d src/src/mruset.h
+ 1e4c882f20eefdf2b59fb000e505ac917d26256d99eea1b3220f785a8a24b1d3 src/src/net.cpp
+ 5aadb548c0fe033a9bb5f90c77c026d69d4af612746312c5d25e8532fb5a6de4 src/src/net.h
+ 63aa37b451072c344e4cdccba91323ea13466be90f2ec9943862e9537958351c src/src/netbase.cpp
+ b28c8c7d38cbf50270b3c6c7e04f12f7c44ab5e62dfb05fc86d935f819432b3d src/src/netbase.h
+ 8cb984ddfa67ed87b267095d2752ed1b93649645e115485a3d9b37fa42668805 src/src/noui.h
+ 240a3e0d37d2e86b614063f5347eb02d4f99ca6c254de6b82871ff8d95532a7d src/src/obj-test/.gitignore
+ 240a3e0d37d2e86b614063f5347eb02d4f99ca6c254de6b82871ff8d95532a7d src/src/obj/.gitignore
+ 240a3e0d37d2e86b614063f5347eb02d4f99ca6c254de6b82871ff8d95532a7d src/src/obj/nogui/.gitignore
+ 240a3e0d37d2e86b614063f5347eb02d4f99ca6c254de6b82871ff8d95532a7d src/src/obj/test/.gitignore
+ e640d5fba1499ad679821ee4a7ab3b14f6d20eca7987e9e7da80d3a600a69204 src/src/protocol.cpp
+ 5c172d6d39db52d0a923a8884518c649ceb053c1817b20d42f88e8f41d733f32 src/src/protocol.h
+ 44af3306456e61e74530011552e92000f431c55778a0a4c8ee04d780312a1d31 src/src/qt/aboutdialog.cpp
+ 1e6f37b5d8b73b4621d3b98e53e8767e774b78ad6946a6585a1c8791c8658204 src/src/qt/aboutdialog.h
+ 378f3e9183bf707f331ddab2cfc73ec8967e6aed8ea0af800a723d22e50660ca src/src/qt/addressbookpage.cpp
+ f6e3a922ed66cf9c61530c687856ee0c6e6db60cfb05d8d3c455a8ced2901e4b src/src/qt/addressbookpage.h
+ b4bb83abeca8ca5cbd7ce6171653b58ecf0ba4aac4975519c662f01d4c44460e src/src/qt/addresstablemodel.cpp
+ 2cbf173d6ab7bd58fadee9805662d8e9984732e6fbcc0fade3d99a2ef17374be src/src/qt/addresstablemodel.h
+ 14ba3d0ed20a78ca154d63bf0c795cdd2b2d4c69a30a2f1e7f368ec67caac179 src/src/qt/askpassphrasedialog.cpp
+ 8cea639ddb8947681d08a3a3633b93a9d3dd08804cc6eca765eda57b47bdf179 src/src/qt/askpassphrasedialog.h
+ 78dcbe7003ed5a6dd40963841d403ce088508a34088e9b8cb901686d895c8f8a src/src/qt/bitcoin.cpp
+ a39c3315d3ee9e4b448ab5fc28eb8a3a83411cef70a771f67251844c603b91b1 src/src/qt/bitcoin.qrc
+ 07e9d4c5c263d6cdce667ddb2f759223ca99391aa725a487199aa1a87371eb34 src/src/qt/bitcoinaddressvalidator.cpp
+ 25cd6d6f9af76d3dbb7d0a1255b7441ac7fb9f7220146f51260848165d9eaef3 src/src/qt/bitcoinaddressvalidator.h
+ d52b3fa487349fb46119c59e7bfa9c92101ee99dc1febc90427837a7a8dfdebe src/src/qt/bitcoinamountfield.cpp
+ 5c9edb65d527f15dc76fa4e8719b6089e1d4783bf786e79b1a5d41bcd8f761b0 src/src/qt/bitcoinamountfield.h
+ 0bc40cb17affbc317f25c14f115093f5de3cc61e6cf45df2145f5625395dc71a src/src/qt/bitcoingui.cpp
+ afa6fb0c3020d7809b626d703fede2f3dba6d73d9e0edd3d1c05e6a7770bdd45 src/src/qt/bitcoingui.h
+ 8b31bdbd84bc2620744f83ce0fdeb05c342810d954a5ab6d10b6d619e2567dac src/src/qt/bitcoinstrings.cpp
+ 3c3bb875325f5de6da0c482852663db1929a51ed2f51004bc50544ff1069e29a src/src/qt/bitcoinunits.cpp
+ 4888b20881474c288041667f9852da158df566c0f22fe703c96779b9eb9a280a src/src/qt/bitcoinunits.h
+ 61862a11646cdfec12d05b450362f6b4be6308bca2628e9073735a5174d227b6 src/src/qt/clientmodel.cpp
+ 836a5d18508c97b5b42e2e01dc91ff024b913cfb745d35cd8aa87ef9fcc8e991 src/src/qt/clientmodel.h
+ dd3a83f0f9d01687513aeee9f5a059473655e8bc5af654fcd038281e495a5008 src/src/qt/csvmodelwriter.cpp
+ cbb91214e05ba22d5580dbd273968b2e8444b402dbcd96e5f1ad64c39e955628 src/src/qt/csvmodelwriter.h
+ 3c8bef32f0428500b3f00fd0d9bcc2a2348e78e90ceb6df6672b6c8f8d2157a7 src/src/qt/editaddressdialog.cpp
+ 530d86675a3554b16143c5c360a865aff8e58b4b770fed31fb999ead12410ea5 src/src/qt/editaddressdialog.h
+ 761af934e8c0810b79bef7e53e81b58a82e9508aecf3d3f62e7f12da541134be src/src/qt/forms/aboutdialog.ui
+ 1c8bdecae72ceb44c795b1d78981cb5ff5c931bf38da46bb640edeb893bdae00 src/src/qt/forms/addressbookpage.ui
+ 47dfbbe5e05a405101aba974fe0a9b07192ac15180aa615d6cad01d69ea70687 src/src/qt/forms/askpassphrasedialog.ui
+ cfa9e3c3a3447bb8b1ffe866250a9759e0d6242eb5c2474ac6919e3329f73d72 src/src/qt/forms/editaddressdialog.ui
+ 4b4cedff9f1deef0c9e32a14a1bd45d722ed5b8568c719c12fc9d8b000905529 src/src/qt/forms/messagepage.ui
+ cda28d4feda7929b43d755f107aaebbf490e8c40bdd49c1a4845e0395d54c7d9 src/src/qt/forms/overviewpage.ui
+ 5debc0a72ec5b04f01128c7a1f6cae185d464f77c1868ae236cbb554c937921f src/src/qt/forms/qrcodedialog.ui
+ bab6359c10b66ee68bebc37322ff5eea8357973ffe8762dc8ddc30d9a62387b1 src/src/qt/forms/sendcoinsdialog.ui
+ af6abd1c26887bfea7df931e77020e5203ec4343bf0871af8c3da5b7d3ec5269 src/src/qt/forms/sendcoinsentry.ui
+ d2b5f305c8190a70be0b1cf292f7348d93178403af7780a08e528bce36ae9580 src/src/qt/forms/transactiondescdialog.ui
+ 9456c81804013899a64173d79b823bd962933963a01465d5d401f64fa2803042 src/src/qt/guiconstants.h
+ 15c5bb28e2deac5bfc475b89b4796dda6215ed2e92f59235e0126c104b6856e1 src/src/qt/guiutil.cpp
+ e3d58a495422deb4380b5370a5ec67c943ee0f943eb401e52360c8b56ed8433e src/src/qt/guiutil.h
+ fa93a17d160c37c0af67ee0195d3fdd2cd5542951de7c88a070ee37d06d16a45 src/src/qt/locale/bitcoin_cs_CZ.ts
+ 51d995b109348fe8f3fd73730018dcbfc7bafc88e623b72817d133ee64538578 src/src/qt/locale/bitcoin_da.ts
+ 01cd8e105f021e995b2e91fca4345525cf7fdd1719a7aacbc50d72d88a8ca351 src/src/qt/locale/bitcoin_de.ts
+ 019ec089d29329c59db931b97297f7c3f3b381085758ff3e1b05ca5017f22f4f src/src/qt/locale/bitcoin_en.ts
+ 0e58d9beb0bdbd0b136008547291ea968a9bb2d396b8682f738448a25d54fc23 src/src/qt/locale/bitcoin_es.ts
+ 86e75fc26574e922af3511bb9d33d68522df3c167e19f5b518e70df446303dad src/src/qt/locale/bitcoin_es_CL.ts
+ 41ecde4ce6a8eebab19838d88646b46f4ed6094c7d5260b7d468adafae954028 src/src/qt/locale/bitcoin_fa.ts
+ 3d88fd10f31ca6ae6b23d835085e7f803569a4aaca334ee8fdc89ee77e5b4e6a src/src/qt/locale/bitcoin_fi.ts
+ 53cc9914a73b081e61607529e2ce4e6e148da4315b65f2808830d859ba812241 src/src/qt/locale/bitcoin_fr_FR.ts
+ e5c7bfefbe64135aee1837e52b3c825acad11c76688c7c4d8965b65fb976ebd9 src/src/qt/locale/bitcoin_hr.ts
+ dbeb20abf1bbfc4b4e137865a89ed80b63402c5c4deb9994dea4257b9e96c4df src/src/qt/locale/bitcoin_hu.ts
+ 1b6f6cdb3ae41fa4a76cb69d0b453f6c3ad811c123f21051d4177bc9b6c8158e src/src/qt/locale/bitcoin_it.ts
+ 78accba5e9949bc80326f920abc9b04b5bf0bec1bee8917e0c51b85dea00475e src/src/qt/locale/bitcoin_nb.ts
+ af380a1be7647f78a4df2fabf985d0655a885db83f09ef010e6f9ce29e24c459 src/src/qt/locale/bitcoin_nl.ts
+ 11a85256af32adffd9cd0080b1cc5ab6fffa34786d60e5aac781ac6f76dafffe src/src/qt/locale/bitcoin_pl.ts
+ 4e0d4a3c2026dae451d7dad770abdf7b617f77fb520c2dfd2b4b61d603e7ca7e src/src/qt/locale/bitcoin_pt_BR.ts
+ b1f82f3a8657f0d1cf36c14d73decee812da7969ef4b5a1056351c1e4cac6a34 src/src/qt/locale/bitcoin_ro_RO.ts
+ 2b01153a73613615eb59017b85dc472785547166cb0380d34894a82a6ff92f91 src/src/qt/locale/bitcoin_ru.ts
+ 5453b698e308579ca99f9ab7b9fb6e2ed1b2897bf5417de49990386cd4994c45 src/src/qt/locale/bitcoin_sv.ts
+ d333a24206cce5bfc7c453cbbf7a022dadc3ab19728f617ec1d2aa35796ba39e src/src/qt/locale/bitcoin_tr.ts
+ ce8b7a4da07c27b17e0b92802cbc50685f41de5d6b42331533b46e9c29aecd84 src/src/qt/locale/bitcoin_uk.ts
+ f8c9388c203fdbd86aafc44faf3aa848027961d43fc116440a5ebedf11dd55ec src/src/qt/locale/bitcoin_zh_CN.ts
+ 4c533341a552668c3fc8e9e560754dda713c13dce02ed25aed8704b58112c0cb src/src/qt/locale/bitcoin_zh_TW.ts
+ ade3e022167579876a736ce2e54fc65b3dd76be971128e2b2999b4d4f0e7da60 src/src/qt/macdockiconhandler.h
+ 03d9a54ebb1e7126fa4b926ed3e8424bac423bcb878b606d402591b97ca312a3 src/src/qt/macdockiconhandler.mm
+ 1cdcb2ab37e6a64689d6de33409d61071c3e2f10a43cee44f0c71ec350730cd0 src/src/qt/messagepage.cpp
+ bd73818edecf1b1f2aa22c067f146ba871eb3398240410ebb909d12ed7f01bb1 src/src/qt/messagepage.h
+ e3914949445cf093845def42abe8169b01ebec5022f7939f60971b3b3e3c3431 src/src/qt/monitoreddatamapper.cpp
+ dd87be8a939e5d9dfc6192a7bb755276e037f9d7631d3c3b9c24fecc09340c05 src/src/qt/monitoreddatamapper.h
+ 912d65bdabb5cb23bd311c450eeda64bae67918900164709ba074ee0ead873bc src/src/qt/notificator.cpp
+ 04469bb557aafbe639c6f2bc360d684dd05ad9ff99ccc315b7db0a1d5775c8ca src/src/qt/notificator.h
+ a725348c32e27a25cc7007d4d8835b02452fd36ef85d0d5bb2efc1ca81582e91 src/src/qt/optionsdialog.cpp
+ ef8a9d0b13394d2e31619d170547e923f359dd18169f59ba273fab41baf5a086 src/src/qt/optionsdialog.h
+ 36eccde67e371edd8e9d6fff019ce02a4a010aebfee176900b18e0785bbc286b src/src/qt/optionsmodel.cpp
+ bbf696b10b4c4871f1310ea4f91ef2e07ef6bd7560bb305b6a2ce8f4b52418f5 src/src/qt/optionsmodel.h
+ 6fb320da2c91edb298ae00c0046359782d41a37de63310f0a577b48cfd3ddacd src/src/qt/overviewpage.cpp
+ 1eb9afd4f9e20520dfa66e224729774a0fbf45d18a4e4b4f9cc5e5019767e0a4 src/src/qt/overviewpage.h
+ c9bb2df565dd3ed43b46b96f30a55e352bd751e88357544faaafa3fffe412155 src/src/qt/qrcodedialog.cpp
+ 312573cea199af4d55be91c470ab2e0d012dacc29a6ca74f0289e13292bff703 src/src/qt/qrcodedialog.h
+ 951e133561732ac60fabaf04f463b74c8ccbac8e87ef177d73f5749555e6ae85 src/src/qt/qtipcserver.cpp
+ 56cfc074f30fd264102236355b4f83f3b0169702348460e5430c50979374a2fb src/src/qt/qtipcserver.h
+ 102283e03e0eaeaf7bfba74c525f36a20869e8d5ccdb98d15b1cbb199790e557 src/src/qt/qvalidatedlineedit.cpp
+ 92d27401c03f77cd136324c5cc3b6a4164e44c943de69871f9046cc33edc82b6 src/src/qt/qvalidatedlineedit.h
+ 069f6460ba3a3f8002959d721f69f810f5c5dd09bfa788c6bab3c9abb97b0773 src/src/qt/qvaluecombobox.cpp
+ a4e772f4ed5205d153b365655d78055fd8cb1f5832e3b68299dd18e5bb2ea832 src/src/qt/qvaluecombobox.h
+ e0300787ae318acbb659d2228d28f3514c54cf0deff846a97fcb750f6f4fabc0 src/src/qt/res/bitcoin-qt.rc
+ f9dd14ade5a13155ae39fd78861fd9c6df394d4394e5511aecc7be6a138143f9 src/src/qt/res/icons/add.png
+ b088a9edbf2063e53e1de97873d905db397085784c4e47ea9f2f36e3b69f1a74 src/src/qt/res/icons/address-book.png
+ 67b96dd3fcf5b4c1661d78b03b7ea5e4b5d8ee6d5333e7a0e5510086951ff966 src/src/qt/res/icons/bitcoin.icns
+ f0c119e707cde21890e1603bbc426cfa91662591901e907f3267a560f365f193 src/src/qt/res/icons/bitcoin.ico
+ 8064f788f1a64e7cb1b12c5c81eb1e2821c126a91f0398ac01be4be26fc9ff2e src/src/qt/res/icons/bitcoin.png
+ 67ce8b198735a0a0aef742d196101bd016063173521a2c4a68fc9bd62069efae src/src/qt/res/icons/bitcoin_testnet.png
+ d23094dee7d6912f933868433fb865f3d3a5461ab01a69b1e1e60e16da257fa8 src/src/qt/res/icons/clock1.png
+ a1aaddc6ed879a6afd62b373694e6dae0b0cf81bfac620b33fec5916f2783b87 src/src/qt/res/icons/clock2.png
+ 41004f339c413b6d1ddfc7db2d1b5a5684623d6e1252457658c055c5f6f87468 src/src/qt/res/icons/clock3.png
+ 5ff207ccc90308224274f4918630e7919dceb72e7e8220ce52bd854199884e36 src/src/qt/res/icons/clock4.png
+ 968896f9a5ce4d949f46210d8dee9f2119466168c63b5556086869f35c41bf02 src/src/qt/res/icons/clock5.png
+ 70491265b0e117e7adff5d02dbbf1ca133e8537c83965b0a59b1b558ee1097b3 src/src/qt/res/icons/configure.png
+ 29f44407c5d920c677d20d4e271dc5d96270471e00ac7a1e57f5a5b391a77880 src/src/qt/res/icons/connect0_16.png
+ 55a5a1bdbdfedb3b990db9ab7b4c6eda75586107f03e7d33d9eeeedf9ed3573a src/src/qt/res/icons/connect1_16.png
+ 6dc627c63c5a5cfa04017d90df390f6ac513b7c00f87ff180b43ba14cc1c5c5b src/src/qt/res/icons/connect2_16.png
+ 81d4d2b1ce38691d7890f42ca6e047c86ecbdff4a1ee755a60b694bf27bc1a2d src/src/qt/res/icons/connect3_16.png
+ 87ffc601951b7600377a09b02e0d3715a3d21aa93b1a7a33b8785f2872543139 src/src/qt/res/icons/connect4_16.png
+ ec24edc9c26dceece1007e74d81cafb669a868a40d9eb7a1fa64b502cf8140e2 src/src/qt/res/icons/edit.png
+ cf077ef655cda14c410f84bcf4015cc2256f5656f4c612c79ed542732d9161c9 src/src/qt/res/icons/editcopy.png
+ b4def52f89af706aa6116ca7264deb409dae7e5523d2002c6928c44d7916d37e src/src/qt/res/icons/editpaste.png
+ e6fc7496d7fa1f47d7cd584ce70aa767d528b4cb12ea15d5fa6978c9ec14f094 src/src/qt/res/icons/export.png
+ 35593d0dbe111aa7cc44854337476800bf729219a0c325176ca80b42e8ba74b0 src/src/qt/res/icons/filesave.png
+ c81bda45e772e2245726675106cc80b2d8f68c6eba44dc5b5f70dc6c418ec85e src/src/qt/res/icons/history.png
+ de995b06cd474ceef15e81ccc3aea7e0634b335d62410c433d945c2e48f43740 src/src/qt/res/icons/key.png
+ bf0733db070a3a92705c30b65529181681f7d9bd5bfe1f26cd9b39951347e0a1 src/src/qt/res/icons/lock_closed.png
+ b185978c4815bd2749558c01268719b8ab55a010bc52a21d3918475e75e4ab12 src/src/qt/res/icons/lock_open.png
+ b21c23c043ab949881e9b4a9f29e8736fff682bf3722eae2921e792fb2e5f843 src/src/qt/res/icons/notsynced.png
+ 3b8fea828edac005da7dbd40565390ad246d4f5ba0224bc057f9861450f8d5e5 src/src/qt/res/icons/overview.png
+ bc86059111ce3bb8ee2386461ebf1490b6c75896497cf2028dfc25e3b1e2684c src/src/qt/res/icons/quit.png
+ 23744ff1123ff1cbe4ef456d7516678458675e765394ac56eac412283260d272 src/src/qt/res/icons/receive.png
+ 4dd834c1797fd46e7e3d2c033611114ba793d8f327c7daa889ff292f772d0b61 src/src/qt/res/icons/remove.png
+ 872438860dd3f0006d8d4305a338866f075870b65eb99651fb45faf8e79731c8 src/src/qt/res/icons/send.png
+ 726cc79edf1db4f9a609d8778980baba147a9957200dbaf97764b5bfb2b6fdb4 src/src/qt/res/icons/synced.png
+ c31a6100cb570b6beb961393cdd30c088254f5d580eb7cbd788ad70622ba2dc4 src/src/qt/res/icons/toolbar.png
+ 1adc2f2d9ca0a1093368f5a8bd9bd18fee9df34c321c4267c828e1cf281db4ed src/src/qt/res/icons/toolbar_testnet.png
+ 4da59fe0c6c46681576948fb3ea99bba1aea8e5e65540d2a74676f51435886a6 src/src/qt/res/icons/transaction0.png
+ b882f53ad80b1b7bf0e12473750360c3ad2e7b30578f121c9ffb6129ea386f38 src/src/qt/res/icons/transaction2.png
+ 9cad4a6ea72fc5c163e4f4f9eb573874e83a24663717df9816442e7121209ddf src/src/qt/res/icons/tx_inout.png
+ 8f771e6612167b379ff50de8d7a639477a9d6837ec71e766bf5dafc9d8041761 src/src/qt/res/icons/tx_input.png
+ e38ad2c58de7ae0245a91e919ede453bdda70ec6fc50ef80d13661727bd28780 src/src/qt/res/icons/tx_mined.png
+ 8ab3fab57e3dc2cd4da36874ec51f0d59f3bceb7cd7c60d08faa28ec1925e7eb src/src/qt/res/icons/tx_output.png
+ 3c80c893e8a9d12ae8b7428831d99c1801b218e29b69724c2ed684e6e8d3c08d src/src/qt/res/images/about.png
+ a264fba4071f503f317cde2390073c4e79c4dd71e2eb38b74de453de17e33724 src/src/qt/res/images/qrcode.png
+ 655276bbfc9f4abaaa5090471bddc8c3c69ff1238477eec87c70f321248d1a1a src/src/qt/res/images/splash2.jpg
+ d9a06f016acb4045b5407ea816fcd97878cf013ed84ecae9da969dd07acdd767 src/src/qt/res/movies/update_spinner.mng
+ d0bbcc771a43553513bde9347d5dec27360d982dfa13537d4cb9df7d59543b5b src/src/qt/res/src/bitcoin.svg
+ 4e087a7f7f5fde5df89e8d8c545aa3d432c3d8f3b6230134923ff8c6f8e2d5f8 src/src/qt/res/src/clock1.svg
+ 35293adbc4c3cec4963cf670162c10171f07beb97dd53ce58acbc440eb9a5171 src/src/qt/res/src/clock2.svg
+ 24e8aae943878d98f4d77309e252711f87665132376aa3516e2e967666ec5d42 src/src/qt/res/src/clock3.svg
+ 14d7b96bbc863ffe45a70d436379e9efa30868271337f099af112dbfdbb96e43 src/src/qt/res/src/clock4.svg
+ 63eb1db1af1c035198ca80ebbc44c16e8e99a2d8bdb2505296d420401771edb1 src/src/qt/res/src/clock5.svg
+ 6e9dce0cd4c2c9bee30d0e58c1781c137384fc51de641139fa3cb3080cc4d59b src/src/qt/res/src/clock_green.svg
+ 7427859624ec88e1eb882e0651e93cae349101bb0d05b6ef8c9a0e439a0ad7bd src/src/qt/res/src/inout.svg
+ e869e989208eb9e1ba07efe2564961e0bcd78bf6b056973cccba5e33aa57bfdf src/src/qt/res/src/questionmark.svg
+ 3248e17a631e92665370b70a24c3cc8a51420ad9babf405688251c50c2bdfc15 src/src/qt/sendcoinsdialog.cpp
+ b4c1c3d91b70b55bf8fa1f4587aa45bd8d20e56e3a7d4feb53fc6eccd7f7684f src/src/qt/sendcoinsdialog.h
+ d6006ea36e5ef29bef8cc3988f02303a8311eb9d1432a78838c44c6eba3e6411 src/src/qt/sendcoinsentry.cpp
+ ad4326ea89f381b2a618a19d882d903391f01ecc841bda2eb4a64145602daebb src/src/qt/sendcoinsentry.h
+ 5a22aa615f665f34a3e506a5951598c1c7a599fbb3da4f63cd95c37aa04b3dee src/src/qt/test/test_main.cpp
+ 4533eaf676e72dda575b551fd9814fe0f9ade49225c11e41988952ff683a7dd0 src/src/qt/test/urltests.cpp
+ 44fe3f459aca9c3f03ff2ae78929cd4a8ced7f5ba568a6ca10314fd3339f3b80 src/src/qt/test/urltests.h
+ 3e4a585ef956a127a44458be393a4de391e30fae2b80b81f3c4b648a0aca7962 src/src/qt/transactiondesc.cpp
+ 57e03e4a34de8516be0ee0bb11223a4022ef7a34ade9ea79d8bafff90b2b2b92 src/src/qt/transactiondesc.h
+ d68ae5342e624cbcac1469bb682fb95e84c2199df04a525448676ee81c6e6980 src/src/qt/transactiondescdialog.cpp
+ fca5973127f5626792b254401678c5dc5128e3bb4cc7da5a6c27998d3cda8944 src/src/qt/transactiondescdialog.h
+ c194b23e15328f055b1bfb34fb47adc3ad2bc6733c28addb52b8d99151b55c04 src/src/qt/transactionfilterproxy.cpp
+ ac473e715e5f4feb220c5abcd5e013325a3aa9c44e5aca75c6ac2de20c75820c src/src/qt/transactionfilterproxy.h
+ 01551a4fed60ab23e07e434d7dbee0d5ea82ad8f39941378fae239487ae87ff3 src/src/qt/transactionrecord.cpp
+ c82f86b48b93a2a5a66215088e21114cc4e3a8698cd68c73d95bcdd4e5248a56 src/src/qt/transactionrecord.h
+ 5f543b0075bab7aa153a980a5a583893fea341336a10e2bad61c3b63aa022099 src/src/qt/transactiontablemodel.cpp
+ ab84a6ebce95f07b94b21bb7b7408f3c465db96218d78027f98495275e5022a0 src/src/qt/transactiontablemodel.h
+ a36cbfb70400356900075e37393a1301bab21b14f20a6e1200332023c98e9109 src/src/qt/transactionview.cpp
+ 97e20192691e90be12aa618706525c6c8feee00af923650dff2702bf914ef7a7 src/src/qt/transactionview.h
+ d6e1bb0ac67111ff03a2fe4c08d3eb3c22e6b27206f1364ed509f63c5cc72b4b src/src/qt/walletmodel.cpp
+ cbcb9d909d72a215e88fd1baef70879b14d0c81de76b01ae9000843baf5223de src/src/qt/walletmodel.h
+ 13818cbb035774e897e4244e940c20583cc674f7bc278d870a657a66b3625814 src/src/qtui.h
+ 3f92f49ab7169b0291c5a8e5642ec66e502bb6915fc5601adab43ff8ef1ddde1 src/src/rpcdump.cpp
+ 3e19000312a9b421fa5eed6b669a0d4ac799ad1867347b50c223e878086097cf src/src/script.cpp
+ bfc891135347c9a09d2720a8c95b8815100eb91f06f4f5c6420cf92077c87519 src/src/script.h
+ 841708b9d3a2281988dc0fd1997ec89dde661fd72b27540156e2b85feda613d9 src/src/serialize.h
+ 8cd517a6e8bb36e19463864634bb9f2feb7320613b5cf9ae6f217e608f5c7caa src/src/strlcpy.h
+ d65bec73d01cad4a2733b058f574ecbfe370cfd927fbd5eafb785850a2109c19 src/src/test/Checkpoints_tests.cpp
+ 9f646c1d3d4a4cce6031174269768f751b1e56e3d8a2d5f101fe96bb8d433115 src/src/test/DoS_tests.cpp
+ 552296f683c286d9889d46ed0cb9130b9414395421e9ad8fde03a34a51b31a8e src/src/test/README
+ e57dc149ccfcfdcacbf758ca9b25f13e5166a59d9b0a46b52aeb2b87eef0173a src/src/test/base58_tests.cpp
+ bf1e98762fbd936ad4d3550411c8e78da06e8603d8a670e9c032469b4e8eeeaf src/src/test/base64_tests.cpp
+ c6713baf7ec6b4b314d87351f1338f15bd3da11c0b1464774844c46f58e755a6 src/src/test/getarg_tests.cpp
+ 8790622a0b2021444d6d8ab74e9198581bc4d489dabb2d8fc206ae327c7bd33e src/src/test/key_tests.cpp
+ d0d7b615db2cb33beb541ca5af3fa57453ff51f3997acc3befcea0cb27eacb7f src/src/test/miner_tests.cpp
+ 8810e1e8223e6376a661072e17a60743c807499081717a187a245c92d7deeaba src/src/test/mruset_tests.cpp
+ b6121c15bfd944b5d27f1a056c2081d60b482bd36f6bbb33627421d75870e51a src/src/test/multisig_tests.cpp
+ 070f8f95a5a44f53ecf8e160e7edeaa4ba8948bd862a9acf13bf7e6417c3aa85 src/src/test/rpc_tests.cpp
+ 45b0db98b5bd8788e7b0da5458d2478311daffc1e64d6991812385d7704ccc9c src/src/test/script_P2SH_tests.cpp
+ d5f3b58b6a3dbb7074853ff8a0059001c67bcfc81964cf9c51f4671ef13bbbf6 src/src/test/script_tests.cpp
+ 90acecdf9353f0b22163347c11786c50767090051844c6c6023364ee7b680f67 src/src/test/sigopcount_tests.cpp
+ 39f26433723e001d95fac725349fb1f979113332f1bc4ba97bbfa02519d28176 src/src/test/test_bitcoin.cpp
+ ed6fcce4ac68cb434321a835a775b7c1337b027e9f9be0dc2f5e906bc4825aca src/src/test/transaction_tests.cpp
+ 65df1884fb895ffd948651afacc776eff5b68c1589a164a1590e4c6bd6188a45 src/src/test/uint160_tests.cpp
+ 024b7f8c15445e317983b0533669854f8aa051c6766e6287b27e34d32ce0a2e5 src/src/test/uint256_tests.cpp
+ 6d318363dcb57b50974ecec7033419ce244c4da29bd2831c723a6125fb13fee0 src/src/test/util_tests.cpp
+ 2579523ec1dec23522ce5c8ab56819004d8e550d2b98447f269f1a7b60fb7763 src/src/uint256.h
+ 0d4a1cf8c2e39461b9798dfc0d3a919e3a7b59ba24cd471f87d4a744ff70b495 src/src/util.cpp
+ 95f778ab232e78a5170500897c7bf198b3ed08573c2fe08615f9e07d2c1329f4 src/src/util.h
+ 55eab6100e8eacc333044838e618fabe67b50dca3f322d95c08ed0dca2a89126 src/src/wallet.cpp
+ ac02bcae0428bb754086db9045ea0999281223933d2f33202f07b11d8a0e436a src/src/wallet.h
+
+- in_manifest: |
+ 341ecacf332e3449a472242f3edb0308d104fb43a1b393c0c3f1abca31a9094c bitcoin-desc.yml
+ cb6433e497a7701cfe8fc88cef486442e125aa0b2aabfbb47da2cdb81e097b67 qt-win32-4.7.4-gitian.zip
+ c527428c8a7d8b6afb3214bbde831a1704a6893a0b05f08c1050f9e96e493a2d boost-win32-1.47.0-gitian.zip
+ b65f4eabe0fd75222f35ae5a9a0aa72da66777d5c627f55afb77c935458ba603 bitcoin-deps-0.0.3.zip
+
+- base_manifests: !omap
+ - lucid-i386: |
+ 44f14badacd571efe6b18a4d1adb2098593638d614e837a6ff6a7f9b3ad58e9d adduser_3.112ubuntu1_all.deb
+ df5cc5da224db87ea97e1e0e3b21f7538c5bf4b211dcacbfb5554e37271bea72 apt_0.7.25.3ubuntu9.10_i386.deb
+ dd9b62bcd11126dfc6ec8b1d113d99bac9015e84ebb86721a32ded452c81c543 aptitude_0.4.11.11-1ubuntu10lucid1_i386.deb
+ 405332a19292a5b5d0afe30239467ae81aaeaa7b6806aecedfbb85c7b7cdd498 apt-utils_0.7.25.3ubuntu9.10_i386.deb
+ 076e1d7aa0b0f26f1f38cb75b627683a77d8c21c8f8a2b711238de5d4283ed7b base-files_5.0.0ubuntu20.10.04.5_i386.deb
+ f4a75aed35b4bbac76546106bf35db81a9056434aad8a60564950a7d017362cd base-passwd_3.5.22_i386.deb
+ cf3a8ecd24b0f9173c88d10cfd44eba86d3d177f5f9f2af1df04a2b3bfbb4bb3 bash_4.1-2ubuntu3_i386.deb
+ 708c6098619d7bf9ef88b46e662c3d47309df982cda2cea349f587b383453531 binutils_2.20.1-3ubuntu7.1_i386.deb
+ c4c7f7ed534411598c4f3c21f8880aeb5c35802f91afea3839239e3b98e2fd02 bsdutils_1%3a2.17.2-0ubuntu1.10.04.2_i386.deb
+ 661e256efa1872c123f30c863236ae88b22aba84de1a0787898911f738a868ef build-essential_11.4build1_i386.deb
+ 349c0ea4d0e89b540777d73304778323c6d5077dcaab47db974cca977f851c77 busybox-initramfs_1%3a1.13.3-1ubuntu11_i386.deb
+ 1d201101c8e02cc29aee1df19961491b13626be394c769424bb866e4f86c10d5 bzip2_1.0.5-4ubuntu0.2_i386.deb
+ b73181186781fd9be6829939a5c0cac7fb194d48b14e3e55d720752d7f7c0a69 ca-certificates_20090814ubuntu0.10.04.1_all.deb
+ fe865e201349925e8567dcc46e99930c963c9c190bfcc2b9eded9abd464f51a3 console-setup_1.34ubuntu15_all.deb
+ beba6f2c91c5c01ccd7cb121b68daad07c3419746f5608720be0a4d3e5636ec2 console-terminus_4.30-2_all.deb
+ f4a344340050d8ebdaffe87447d3967955d52210bd319255ad8702eda65b1df8 coreutils_7.4-2ubuntu3_i386.deb
+ bb53de4835f8c00869afeb58e55368400576e46f74347ea7db6fb3a74e55492e cpio_2.10-1ubuntu2_i386.deb
+ 9e273f7279f2bc244917fffc2175be251359bbc010d37193aece8c597c4a2fa9 cpp_4%3a4.4.3-1ubuntu1_i386.deb
+ 4cb47b8d4455811c7c297d3f4964b1941f6056ccbb111f4b001a3ae47f77c218 cpp-4.4_4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ 4cd8a30ced1961dd8a6cf7ce8e1c3ebc09aafc4fa4a2e1eea0727ea094d2a42b cron_3.0pl1-106ubuntu5_i386.deb
+ efc63d6515e9936d4be7a28b7ab6365c431618b0496a52e5652c3244707640d4 dash_0.5.5.1-3ubuntu2_i386.deb
+ 20890fdb5ffa9ab172f2a37b94ac13e1ad2b180cddd2ec8ec7a8a0f88483fd2a debconf_1.5.28ubuntu4_all.deb
+ c3f019685319ffa5292d298781f48c299a1263db8f5522cce77feb02b74a8d6a debconf-i18n_1.5.28ubuntu4_all.deb
+ b5704265dbc829814f3cd4d66bca4ad67ed30821609312e7b0f31cfa68f7c647 debianutils_3.2.2_i386.deb
+ fd370d3c51bbb57b281ac0a8b54324fb8a489117c6aebab7ab9088d0252f48a9 dhcp3-client_3.1.3-2ubuntu3.3_i386.deb
+ 944a2de3b60b38fdad4e7af821bd70aa6453117a4956f633e71679b1be4c41a0 dhcp3-common_3.1.3-2ubuntu3.3_i386.deb
+ 92a3847be76a7fe32e6f4586ae5faa4a8ae2e57ab8b5290d387e05682ad4d048 diffutils_1%3a2.8.1-18_i386.deb
+ 8d7c46d02e38cc1afa3572b94a4f0230599830a1093814112b1aa780c47fa5a6 dmidecode_2.9-1.2_i386.deb
+ a37d7c7618511890cdd1c45b5c26faf56085a9e04c5a659088908e00373d356f dmsetup_2%3a1.02.39-1ubuntu4.1_i386.deb
+ dc7a7d665b2e14524f33a9706ec8cdf4e7f50880d70489f65635bd0c9418f8b6 dpkg_1.15.5.6ubuntu4.5_i386.deb
+ 2bdc0ea97f1c1eed0d7e0a2e6d80b9d11df2edba44b679488f616f7844180362 dpkg-dev_1.15.5.6ubuntu4.5_all.deb
+ 478082ae2de02c406cedacbb3c6380635a8b22aeb6b4bb7664aeda32ac3bf8d0 e2fslibs_1.41.11-1ubuntu2.1_i386.deb
+ 2b5cdfe973f85f14c2f66cb1b2b34f06884d1a637065f825982c9b80543c344f e2fsprogs_1.41.11-1ubuntu2.1_i386.deb
+ 959124fc0fcf68e8cda7ec3ce6ffeca26e52cc0c13cf2bec7f3c6e31fed3ebeb eject_2.1.5+deb1+cvs20081104-7_i386.deb
+ 5b8d2c41b23972ecfdd44ff295314c645c1c710fd2c0717a6e96da488dd6bfb9 fakeroot_1.14.4-1ubuntu1_i386.deb
+ 134deb53aa0b5fa6938b64a55a49fb40eed04d876cf55aa53160b561238de870 faketime_0.8-1_i386.deb
+ 9f14ec027f54410a3c89bf80f11d31eba5d406abb4db05d1a3bfee56d9eb6e20 file_5.03-5ubuntu1_i386.deb
+ fd82e5ab968ee2836d0413f5bb59ba95d7aeb70be707cb2c3e00b57503d7a043 findutils_4.4.2-1ubuntu1_i386.deb
+ 8f1bbe5fe0acc10fc363bf3fe64d38273d4e64a8196ed4e4287de5b0e09b7bfc g++_4%3a4.4.3-1ubuntu1_i386.deb
+ 10aff8d0bb254d1f41aa6f750f64a36eefce10782c7a04ab727015f90e93e120 g++-4.4_4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ 59d1859ec638bb71df37871c3114af6b1433eb00fea82dbdef3f0809771e63cf gcc_4%3a4.4.3-1ubuntu1_i386.deb
+ 93b80e40f45e0dadc66c500ea9f96d063baa70913ad11167c6bad18766f101b2 gcc-4.4_4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ 6e76a43d3d8d3f44dc3c545bc11d9625823251813c0c17927831d0897fc54142 gcc-4.4-base_4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ 6b50c78ae501cba5c9b08784f5ce30044b78cc4ac1551ebff03629bd670453a2 gettext-base_0.17-8ubuntu3_i386.deb
+ a35376a9d2c40fbd93ad11d0831000704e2779845e0a1a6b59f5c78dc54e5f2b git-core_1%3a1.7.0.4-1ubuntu0.2_i386.deb
+ 05666c26c74d99300c157d7e4566aa7f8f3ec5b529d7f72deceed30274b2ee38 gnupg_1.4.10-2ubuntu1_i386.deb
+ b1d245915a0b566ddc1e2ed51cd1521e7977a7382bc331e71102884a0d4a643b gnupg-curl_1.4.10-2ubuntu1_i386.deb
+ 3e990b3821116b802c66294e308332e36fe0a8f755a6efa3770245ba090f3c5c gpgv_1.4.10-2ubuntu1_i386.deb
+ 57db14cf0c72db2f9e609ef0e7e38108a91498d241bafa87e9facf59a077b52d grep_2.5.4-4build1_i386.deb
+ 85665ab9a66a90872189cdf1889568d1373f1b648ede1a87131c8cba29d04b2b grub_0.97-29ubuntu60.10.04.2_i386.deb
+ bb5debb160203067c722232034e20ff48d77da612e2a5b934171b8506e40ec61 grub-common_1.98-1ubuntu12_i386.deb
+ bd0530286e5149355dbef2a93193e4d818eba787ace8a096de467d94228b4df6 grub-common_1.98-1ubuntu13_i386.deb
+ 2dc198d709f8b5ba37cee28a19be8052765a97918cd902c8e6b57a17899769c4 gzip_1.3.12-9ubuntu1.1_i386.deb
+ f1041fa9e01303d60d9d7b617d2df93e13036fcfe3efbd50d70073127a829631 hostname_3.03ubuntu1_i386.deb
+ df1cacfdcd1e13313ee7767d3690c602dce68f89ad8f2150ff6a0f1d39440b6b ifupdown_0.6.8ubuntu29.2_i386.deb
+ e0a7ee17f903072713c70830d516aa94848f5bb808633ef2da7ed5ae23e2cd5e initramfs-tools_0.92bubuntu78_all.deb
+ 3f6b9eb6a6c179e32722b0bae02fa92a3ccccaa78a34ef0eb26f0de836f7e13f initramfs-tools-bin_0.92bubuntu78_i386.deb
+ 67d00bb0b017924d3878e52b9d15cb2c6b0249467a8a28721d81c549eec955a3 initscripts_2.87dsf-4ubuntu17.5_i386.deb
+ 04e440a723c8e6ed915f2ce2a228d2960ee4221abc3ffa42896f9082c3d076ce insserv_1.12.0-14_i386.deb
+ c88ff12f05acb97e45a6431717ee4dc6ffd55a92d448be876464839c32d4153b iproute_20091226-1_i386.deb
+ 660cf8dc1709bb6419ba28d70714077618c9b7801770ca9672753115a37000ce iputils-ping_3%3a20071127-2ubuntu1_i386.deb
+ a348574992f66bb5300f524415dda10d3ee2a422b3a9f65c84785196331b8669 kbd_1.15-1ubuntu3_i386.deb
+ 537ceec935a4bfb6bbae12bc89ea82035f27ebe1f992df513b6e1ed97f9cf45a klibc-utils_1.5.17-4ubuntu1_i386.deb
+ 47571d86a79c07df7646f5e19b2a14ce16b99e133878e7aac7924add0bd7e4df laptop-detect_0.13.7ubuntu2_i386.deb
+ dc037d0dbdd41d4965059cd9eb36841a9f6621af0d6c837718f135809c81237e less_436-1_i386.deb
+ 9d15f5011df2f0142d215c78cc6ee868ad27d73178740976db34436300bc7a29 libacl1_2.2.49-2_i386.deb
+ c8ccf3e3e03707bc16eedfccbed3815382a2a1d58b916a8194a21a8d7f47a584 libapr1_1.3.8-1ubuntu0.3_i386.deb
+ 4c80ddf91f783e4cd6ca78d569da8e6b809c42dac38a6f50cc0f8f5ccda365ab libaprutil1_1.3.9+dfsg-3ubuntu0.10.04.1_i386.deb
+ 28aee44cf74ca0007ef376edcb9f376f5f9b1772a4b8d9107636f2b7dbb9c5e4 libatm1_1%3a2.5.1-1.2_i386.deb
+ 804d5249271eef4aaf58c3b1267e83ebf46587f47ef50aeb4bbbbd7e9bb83777 libattr1_1%3a2.4.44-1_i386.deb
+ 42a3259ba3e6ae8c100c3fc474aba52d25411fd40aa3fe7256657a3ed5e590d5 libblkid1_2.17.2-0ubuntu1.10.04.2_i386.deb
+ 5cbd350807f9735a7231526811059b89a680f6bdecaf97b4a33b1cac3280b3d7 libbsd0_0.2.0-1_i386.deb
+ 39fbf85db45a10df3356d388d1b39decb680b921b4844ceb1b94d26ed7d31fdd libbz2-1.0_1.0.5-4ubuntu0.2_i386.deb
+ c1581f380e9b47b5b82522086a47fcff1928557b6b29e0f62057ddc353122a9f libc6_2.11.1-0ubuntu7.10_i386.deb
+ f7d0f32ab34b6668ea95a14007ff755c0045d41a312171f5768d4ef239f30a58 libc6-dev_2.11.1-0ubuntu7.10_i386.deb
+ 973b07171dc5c357ab8657ca2a900eeb5cc427028eaeb929830e26e1acaccc34 libc6-i686_2.11.1-0ubuntu7.10_i386.deb
+ fe231b1565e0971b07823314437618c8bfdf77862353f7a8e5d5d65c8f38a90e libcap2_1%3a2.17-2ubuntu1_i386.deb
+ f04950719e92ac7521f35813eec630037453f6faef3a496ad202d1db23eadda7 libc-bin_2.11.1-0ubuntu7.10_i386.deb
+ 16ac37c5bf22f02eba074293185f648e2b83e5c9280ac2cf9a7ab9d851f8b242 libc-dev-bin_2.11.1-0ubuntu7.10_i386.deb
+ 4afa5673b05a2527754bb9b0ca546b7dc7846d2ba37d58153e39f6a0a7722a75 libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb
+ a296ba83a147ce762f4e145b0a31babeac81501678349c8bf0c73f6bd97afe81 libcomerr2_1.41.11-1ubuntu2.1_i386.deb
+ fcb0f2c7d818c95270e00c86cac925b256cf7157270a2a2b341e1dc27ec873f9 libcurl3-gnutls_7.19.7-1ubuntu1.1_i386.deb
+ a154b1fcd70717b122703885f43aa30064bb5be818ee380c50b8589153ce33ae libcwidget3_0.5.13-1ubuntu1_i386.deb
+ 1dd5e4c336427cd6288392c6b3582bb2056f56cf8c7adcacf0a5577edacfbb20 libdb4.8_4.8.24-1ubuntu1_i386.deb
+ e601e2eb133c080e32c7616af5fd6fe7f5157281dafc4887279f3d5673450471 libdbus-1-3_1.2.16-2ubuntu4.3_i386.deb
+ 149424606a4d3e7481a5218d728273fa9715d3d6edfa79804e8f8ff9e1fccd95 libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.39-1ubuntu4.1_i386.deb
+ 8e38c0ee90ca27cedec3d5e6ecdef5d5bc39af88f92e6df3a8d13bd71044c04e libdigest-sha1-perl_2.12-1build1_i386.deb
+ e1e21b7c85e229aa30f992edc059fc886d9878a5d0cb67dcccf259f997f6e751 libdrm2_2.4.18-1ubuntu3_i386.deb
+ c02b6a83767c92d4895343888ab3ba0451ab2380077042b9401fb935c73a3a5d libdrm-intel1_2.4.18-1ubuntu3_i386.deb
+ e45f812b75a7f18da5bd342d343b7d893b7a369eee77674b3a5719ff460e027e libdrm-nouveau1_2.4.18-1ubuntu3_i386.deb
+ 36605662382fc7db405f7ab56de04466c8bcec6420f62b02634a5d2aaf415557 libdrm-radeon1_2.4.18-1ubuntu3_i386.deb
+ 1c48ea6cf1ccfb54a7b35da9ccba606b2c15d54eeabcea86c8850c07f210efcf libedit2_2.11-20080614-1build1_i386.deb
+ 5bac93138787ddfb8c6b32fc6d39e506b6a027c6d80d0ac0c01c7762e4948d78 libept0_0.5.30_i386.deb
+ c4beaa616c9af4cafe9b49cf5ad2cbf048c55ef27f128e9ceba088c6011aa993 liberror-perl_0.17-1_all.deb
+ 7557ae8610956c0d92f236f6ed60206da57274448a2abe930805e852c1bf6654 libexpat1_2.0.1-7ubuntu1_i386.deb
+ fcd16472ce2d1c7c61f65a0c633594a7f88f8c990bf75fff33b74f9065983565 libfreetype6_2.3.11-1ubuntu2.5_i386.deb
+ e4bb4973d07050a77e79e45471c298b2d27b1735c7704abd7bf89ebf27dd30c7 libfribidi0_0.19.2-1_i386.deb
+ 117c6186ff7aaf94ce9b521374550cce7329578a093ddbe367cf06a51885a2a7 libgcc1_1%3a4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ e69b7dcfb371761a33f12fc7b22b29ef693b59eac1f37fa4d2d6f322ce89141a libgcrypt11_1.4.4-5ubuntu2_i386.deb
+ 0183d73e2031e78de216a33b89878308757ad0ff91875a196265c36dbe2fff50 libgdbm3_1.8.3-9_i386.deb
+ a270c97228ce25d7468351e2949ea40509d8cae49aa58d1d4c3ed3b46e82f8e8 libglib2.0-0_2.24.1-0ubuntu1_i386.deb
+ 496eb34529e444d4733c32a7646ad251a64d295748d00513509a1ae7cbb91b02 libgmp3c2_2%3a4.3.2+dfsg-1ubuntu1_i386.deb
+ 4a917cb302a9e374b314474c0d2b7751bb1df2d8383fc970002775498309333b libgnutls26_2.8.5-2_i386.deb
+ 2d4cfaa36b3c908765d9bd9dd49225bb662fc1f8015342aeecfa828ff7131550 libgomp1_4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ 92167bb57848656a27707918d97dbacdf536aa6f8cb9c556efb4fd4d12a3298b libgpg-error0_1.6-1ubuntu2_i386.deb
+ fef1ffb2865429cb4c1aa7d6b5fa7b8f6fa788160b55cbf496fbb781cb395e89 libgpm2_1.20.4-3.2ubuntu2_i386.deb
+ 21335dcb1dd32d733cbfdcf64a88ae5bdb767fb7b0dabe4eb199999b3b4884d1 libgssapi-krb5-2_1.8.1+dfsg-2ubuntu0.10_i386.deb
+ 1e9217bf99faaf9ca298b186c244c49c0337f4c14d0eaadeccd2d2c7c8034665 libidn11_1.15-2_i386.deb
+ 92604cf2d3e82f33dced7f99446d7c4d15f4a197555f4ff7d15fa904fdaa9add libio-string-perl_1.08-2_all.deb
+ 432abebdfde33b0c6c716b74c3a0659c1fc6e8ad2a267e12f2d50f08dd224d20 libk5crypto3_1.8.1+dfsg-2ubuntu0.10_i386.deb
+ 06b179a95deb83a0c4bfe0839517ce1625eaf1834723bf6f633a464e0d392817 libkeyutils1_1.2-12_i386.deb
+ a5d13201a16440123090e9fffb71b769edb011027ee6aab59cf313a7566ca603 libklibc_1.5.17-4ubuntu1_i386.deb
+ ff085d43023a762ec788de8dc9fdfbdb48ae60f53e868b69b41a55602086b018 libkrb5-3_1.8.1+dfsg-2ubuntu0.10_i386.deb
+ 9fbbd6cec7f7f1665f49f23982b38135e88a73eac26c3c4752576bbb0364e939 libkrb5support0_1.8.1+dfsg-2ubuntu0.10_i386.deb
+ 10d5fba2b128ddfeee27ddbeef777ed4a6c0bd213206025da5e85dc7b1f0690a libldap-2.4-2_2.4.21-0ubuntu5.7_i386.deb
+ af980de898c081d2b7208401fc173e5e884ccfd8bd99f7f332c168c14cf8a943 liblocale-gettext-perl_1.05-6_i386.deb
+ ea2a914275dccfcebfa82b7dc0e0f7bbd43082776119f30503a7d425741a923b liblockfile1_1.08-3ubuntu1_i386.deb
+ 41ed5ea2a47d5c1e6bd372c46c94c4b3c15f489e04a2690904b849fa1415f397 liblzma1_4.999.9beta+20091116-1_i386.deb
+ 40c3ec8170d1124092a492bb40c692c9444046ca9b0919db82bbaa415b8f2c86 libmagic1_5.03-5ubuntu1_i386.deb
+ 28989ef6301b814e12198660f9c10be22db32602d0d30e54a8922770e4570d2c libmpfr1ldbl_2.4.2-3ubuntu1_i386.deb
+ 6536c787c62d2369c7f2a84a1695cacc9998f861bf8bcb1252713dc9ce4c4f3b libncurses5_5.7+20090803-2ubuntu3_i386.deb
+ f9a193a44e359151aca48f34973da68245dbd5c04d76932a602cac2f07b47190 libncursesw5_5.7+20090803-2ubuntu3_i386.deb
+ 43783f469c288e938a278b0dd856cec2843fe5f29639daf7a801f5000c3eda7e libneon27-gnutls_0.29.0-1_i386.deb
+ 59cf04f02df6017bd1bb7d1dc8511fd8dce01f6fe3138d6abf5c37d46a9dfeda libnewt0.52_0.52.10-5ubuntu1_i386.deb
+ b414de667fe496dd59660cd1e44dd13d75c195efcb2d3d62f7b611a71a4b4cee libnih1_1.0.1-1_i386.deb
+ c6422685297a6815c1bc8867ef0c386343b976aa5b7df78e2ff397845a8de3bf libnih-dbus1_1.0.1-1_i386.deb
+ 8a0f597318ff35ae28d959ced1362b9c4b74450cccae10c69d883bc3a450dca7 libpam0g_1.1.1-2ubuntu5.4_i386.deb
+ 32abfd3cf1877b79e65a27723129416197931bfff9573aa153755b0821ab28c1 libpam-modules_1.1.1-2ubuntu5.4_i386.deb
+ 245494d9e45e40a53516f0348c79e66efecca707823b02507bbd73d9f8dcf23c libpam-runtime_1.1.1-2ubuntu5.4_all.deb
+ da909251ebd137d98ae4d372c05b25535951638aea9d9e9bfe7e8edf015632dd libparse-debianchangelog-perl_1.1.1-2ubuntu2_all.deb
+ 1a10d8cbeff276aaae3ca888404cc2d08ef7f7fd8855ef40452eae80669a1e2b libpci3_1%3a3.0.0-4ubuntu17_i386.deb
+ 87db65e47a58e76e49408b35d00ab335d8ae5b17dcb4272e5319ea74aaab5030 libpcre3_7.8-3build1_i386.deb
+ 72f20547e07f1fc8a294aed36141b7320f0dcd3cfa11e532f8ed8094d28fe241 libplymouth2_0.8.2-2ubuntu2.2_i386.deb
+ 70528a245e5b57d3839023c699ed40917f8931a7c60c5ccb38305b1477a9c54a libpng12-0_1.2.42-1ubuntu2.3_i386.deb
+ 2f76c42c0dfcfff14edc21f7dd2cebd28dc8f2ccd00b164df51ad06c26dd1adb libpopt0_1.15-1_i386.deb
+ b756e8159f8d019b3b97b1c5563a032f327a82ef39a41e3a38e23295d5ef638e libreadline6_6.1-1_i386.deb
+ 2020dd6be3f790982fd233da054bd5fc305783fa92b1c6ad46050f20c8ea3f82 libsasl2-2_2.1.23.dfsg1-5ubuntu1_i386.deb
+ 6e34578fb8d430cdf3d51299dd0b664fbde167510583e35e21ed79d66007197a libsasl2-modules_2.1.23.dfsg1-5ubuntu1_i386.deb
+ 715e87faf01a99edd1680b45e6e29d9d585f9b0af7b28746ac21c05109002f3b libselinux1_2.0.89-4_i386.deb
+ a8a2ac545d8003cc8ef26924e3c68a4f99b08c469ad7f2eb6baf1cb8bafecd09 libsepol1_2.0.40-2_i386.deb
+ e8359f2855b68408c3ecc98476a46d338a51c6941aa9747bf5e98ce0334b3f29 libsigc++-2.0-0c2a_2.2.4.2-1_i386.deb
+ 3c08a184d17729587fe6803d9a27950ac9c4958d42f4e6795a09d530af19a256 libslang2_2.2.2-2ubuntu1_i386.deb
+ 30d3a36aaa3eac9c9d15fbc675fad2683a406f586bd9955c11db0a5c8591a703 libsqlite3-0_3.6.22-1_i386.deb
+ 4e950d450e1a8611fbd3235396025a565c17f5c4a1f24405415b600bb4728124 libss2_1.41.11-1ubuntu2.1_i386.deb
+ 69791714222042d8cac797b75b6ac6d8fb7243dc397b8fb333f8776226b3f5a1 libssl0.9.8_0.9.8k-7ubuntu8.8_i386.deb
+ f33fe378ef3cb03445ce8036eaeb07262cebf56ec45fdb62bfb4f7c42fdd82db libstdc++6_4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ 3e6103da829de974271a0a7f77aa5f3e47b990e0fa973917d337ecdc18d0e520 libstdc++6-4.4-dev_4.4.3-4ubuntu5_i386.deb
+ cc6f5fcfd2fb74bea722966dd143e1f8776fcfe7914a6549fab2d3e2bf63383a libsub-name-perl_0.04-1build1_i386.deb
+ d6e9eb66005946bac3d56d86742d4feb852ea690006b0a2063647a16b69cba9d libsvn1_1.6.6dfsg-2ubuntu1.3_i386.deb
+ 16def5c1bc2eae93c35c8598cc95fbd23c79542c946887265ffe9fe6e85ea873 libtasn1-3_2.4-1_i386.deb
+ 5365012187912c045f7f9cbab6c253bfa45e8f76cd5997cf0a575edf9f46b1dc libtext-charwidth-perl_0.04-6_i386.deb
+ 3787db04cc10250fa183bc794e7400bf53041e31a2879bf8d01f92e25a90cb58 libtext-iconv-perl_1.7-2_i386.deb
+ d57a4cb602c011ffa5fabbcdfd84e3a922654780e0fdee21735ad2aaf09edb0e libtext-wrapi18n-perl_0.06-7_all.deb
+ 1112d3bde340111a56ffab5ca72404ca1fb180e6f7d87b306d0c4bdb5509f2ec libtimedate-perl_1.1900-1_all.deb
+ 12526f5e2ca58ade972807f812103d8052fdea3f78d4d7c6057b5bf99d7e9925 libudev0_151-12.3_i386.deb
+ b9b2aea2f84895d5be4bc48c3e2bb17f2d988617054d470525c3ef11ce6b1b56 libusb-0.1-4_2%3a0.1.12-14ubuntu0.2_i386.deb
+ f73dec03af554677cb619c70657e7119e6557c2f0d0da9a218c648d4931dc28f libuuid1_2.17.2-0ubuntu1.10.04.2_i386.deb
+ 98726043b17b23af02031b964eafea50c2598a28ced54191c47242dbd061b3da libwrap0_7.6.q-18_i386.deb
+ f06996d62819ebce0827f4d5a0c2e6bdd8fb7d15ab2fcc711a45caaf6722da24 libx11-6_2%3a1.3.2-1ubuntu3_i386.deb
+ 0f392afa55951eb834e755f8dea552e20ed51ebb0e0cad4e2fad0a49fd702e38 libx11-data_2%3a1.3.2-1ubuntu3_all.deb
+ ca9b3ef0127e6b7233930e7dbc0e213eca58c9f2f5ae8381a7a72326157d3a78 libxapian15_1.0.18-1_i386.deb
+ 481aeb03698d62643af3dd2f1b236cd0be92df6067d8dd7e9dde56ca3b3ee984 libxau6_1%3a1.0.5-1_i386.deb
+ 37c64e87d8406ed510aa871c190c06b640ea1fd242730caf0c1d741f08bbb6b4 libxcb1_1.5-2_i386.deb
+ 9846458a449dae8da229859e750c198360ca4a8eb3212c6555e916f7cd192315 libxdmcp6_1%3a1.0.3-1_i386.deb
+ 81c9dc811e484afb48dbf66bfcf646ff146be1f4ce307d3f293a1773dbacdf74 libxext6_2%3a1.1.1-2_i386.deb
+ e582c8760f18aadfd6cb01663db5531b5c3b7c0157be7cd387816987de214a6e libxml2_2.7.6.dfsg-1ubuntu1.4_i386.deb
+ 835d13ff4b2454c9e74cc3a4a744f253042ea4e235ab8843dcbb4837a47be9f0 libxmuu1_2%3a1.0.5-1_i386.deb
+ 5659142955a441d7ebf073144c8fdf61ae37cf000ab5704af53dd7b5bc9ea9e2 linux-firmware_1.34.7_all.deb
+ 8ee8031ed01941ffa1827e8d515c0ac75dacebe2c08feb04c3476bc3f034a8cd linux-image-2.6.32-37-virtual_2.6.32-37.81_i386.deb
+ f2b830b6dda5b3678a6a540c9c13ff841c113d318ec1603dc624c93bb4b1c960 linux-image-2.6.32-39-virtual_2.6.32-39.86_i386.deb
+ 7da2eb0fdfee11e15a803a06469ce2afb043576654a15f248c16fa1dc811f275 linux-image-virtual_2.6.32.37.43_i386.deb
+ de29df4083e194ac72b25e8b8961c1cf4d1982d69dfcf23df6794d29de66ff78 linux-image-virtual_2.6.32.39.46_i386.deb
+ 84774b1ed2ea3eec9c000ba94b82ae074bd3de3edc7c2d9460a5c1a5b07df3c5 linux-libc-dev_2.6.32-39.86_i386.deb
+ 4b52aa0486d33952d2e372085ab250e1ab600916caeace7c0b608edc0c5f1e1d locales_2.11+git20100304-3_all.deb
+ 450537ec39a4d860183e596d0d75b017045f723c54bc024d999d76d1caba99a6 lockfile-progs_0.1.13ubuntu1_i386.deb
+ 002f8a9129deac521eea6bfea1f9b7cff5ccb56f1a8fe6e65b9dd8ca2d5dfbe8 login_1%3a4.1.4.2-1ubuntu2.2_i386.deb
+ ce8a772c9ce1ef6554e3d3d2f525f49efbeb141e82cd7803e7247dee59535125 logrotate_3.7.8-4ubuntu2.2_i386.deb
+ eb014b6ae9cca5822315e99711788972ef74159650d917cf580cc76e7931f2b8 lsb-base_4.0-0ubuntu8_all.deb
+ fe186c9e014211f21d9dc6bd28ef68bbdb3cd62890d00108e5da7092d5f8f3e0 lsb-release_4.0-0ubuntu8_all.deb
+ 7d473a01cc7c4dbd9559255ca7b381c61e8aa0fb72271df1a5de54d9b2f79101 lzma_4.43-14ubuntu2_i386.deb
+ 79f8ee1938da2b71d527a1187f7491804db05d7d59d453395bed6ca4b450523f make_3.81-7ubuntu1_i386.deb
+ fb1e8ae7068621534a9b42b693b9254899d90e957b3c0bddc33ae18f7ef437cb makedev_2.3.1-89ubuntu1_all.deb
+ 370108832fd4bdd333daafe0772fe8454b0430f11a13752fd7b330f592bf59dd manpages_3.23-1_all.deb
+ 0946993fcd2e5546bc617eb5a25281e9614103217773cc16caaff3eb1aa58332 manpages-dev_3.23-1_all.deb
+ 23be81e49ef3b88b165f7edc124686009b5fe4b52d2f8450dba522e18be96ab2 mawk_1.3.3-15ubuntu2_i386.deb
+ dccced10c3155caf74fbac3e3e70156587c9f597b4257fd209f3629dba9ae19b mime-support_3.48-1ubuntu1_all.deb
+ 814ce3794f244979a4f3c307f9d128c9daa257a5bcd18c8d11dc9569b6791a6c mingw32_4.2.1.dfsg-1ubuntu2_i386.deb
+ 5c5d8574396bf33cc59265c76a196ddb40578c6df94d412708d9fffdcf8f7f56 mingw32-binutils_2.20-0.1_i386.deb
+ 79882235d7038d2606a26aa65ee4829737b4ac57e526a7e552eef8edbc23d36f mingw32-runtime_3.15.2-0ubuntu1_all.deb
+ 430f352fc181e970ef19f9d56f08e751b3d526bb864d9283f8fb60a074be6fe1 module-init-tools_3.11.1-2ubuntu1_i386.deb
+ 2a4feb7bedf927327233ecc6953064af29e782865744cf58ad5bee7a9de5894d mount_2.17.2-0ubuntu1.10.04.2_i386.deb
+ 21143d9269bfc85d7079bd2e54244a04422b109010c82c4b2fb7021c37a22669 mountall_2.15.3_i386.deb
+ 144117faaf64673e8fdff5a5c2eb3ba07792d677ece8e5327cb94c9c6addd1e7 ncurses-base_5.7+20090803-2ubuntu3_all.deb
+ 0a216bce9ed02f9d699f1bfcf0d5340740e3b1c6724f397af63b6188dff5a0c8 ncurses-bin_5.7+20090803-2ubuntu3_i386.deb
+ e50a494b5a95322ee3dfdb3b16eba5f3a8a11418ee1b70f17d4a828a4b9c36da netbase_4.35ubuntu3_all.deb
+ f4e959a079cca126e6cf176e6a7d5325535a5126fbe537126d5f052da691f6c3 netcat-openbsd_1.89-3ubuntu2_i386.deb
+ 3be344eeb4453284938d72cf92c14dc2258250fb643ceb1153e441627adb30a8 net-tools_1.60-23ubuntu2_i386.deb
+ 75999f0708e68cbcefb21239a5b67b7b38980bce7a16884c6bfb0a70f0fafe14 nsis_2.46-1_i386.deb
+ c6efcd11e34cbe824193714a7769d82694759e8c2fea6ccf4750e03298cbaf7c ntpdate_1%3a4.2.4p8+dfsg-1ubuntu2.1_i386.deb
+ e5ac53d7c184100b053635f6e5dc0f77b9f03a3bd4adb1d22bef9f30fb0994cf openssh-client_1%3a5.3p1-3ubuntu7_i386.deb
+ 8fba84f86fe8577d5106e58598872930ff8d49d2f6c7bb38cfaca53bbad533dc openssh-server_1%3a5.3p1-3ubuntu7_i386.deb
+ be75d0664450dbd37a2087faa8ad957733358b9055f743e8742201a255c25157 openssl_0.9.8k-7ubuntu8.8_i386.deb
+ 5f80b4c59113bf9ed5782e0b138a181e4bdece20bacacbcefe221696ebc92554 os-prober_1.38_i386.deb
+ 825bb2786ad79d1fcbb2841219dfe70cf2b3b008b96b98cd93b36a71eb1706cd passwd_1%3a4.1.4.2-1ubuntu2.2_i386.deb
+ 0fa99de8b70e259241e3ad38d92fbeff5e57855c96951f614f4f63d356ff67f4 patch_2.6-2ubuntu1_i386.deb
+ 8ddeaed0188a02b33dea9f0558e094f5470044e35fcbc4950c953c58e97dcdd6 pciutils_1%3a3.0.0-4ubuntu17_i386.deb
+ e10b77cec36cb87c64eec244d2e41ba46085b496d4c3b900adbb046ec43fa5c3 perl_5.10.1-8ubuntu2.1_i386.deb
+ a98de6131876d276968a54ef0dc5ab41765338bfd316f4b7e40b0938255db6f8 perl-base_5.10.1-8ubuntu2.1_i386.deb
+ 4812bc95dcb914a59766b6ed0e8f99a47eb62884ff90d9edf82254daed95e1ba perl-modules_5.10.1-8ubuntu2.1_all.deb
+ 127d16aeb4884b33bd71f614b8ab0a587506031d3a247ef762b8fdbfb8f92089 plymouth_0.8.2-2ubuntu2.2_i386.deb
+ 4e0c34a4e39a597d27ddf5680a3dccd13f0836169a4355d09757081224f6cb52 procps_1%3a3.2.8-1ubuntu4.2_i386.deb
+ eb6cdd23d9a9ac952a07e9d5d835c5fc902b6295cba42c91716f7cb916411ede python2.6_2.6.5-1ubuntu6_i386.deb
+ 5aa5086459e04815980329b66f430321cf490d7d37c9550e30d43125dd2dc5fc python_2.6.5-0ubuntu1_all.deb
+ 6b204bf991dd6d89e96f1e3ec3268e3ff2883fe292d381dcc607aea2107933a5 python2.6-minimal_2.6.5-1ubuntu6_i386.deb
+ 93ebfffe64a97b9c05e6ee4130bbf05439c91058d5328a1879c0eeb593bb0e5b python-central_0.6.15ubuntu1_all.deb
+ 789979c1da82521b74f22dea54628f2b8daf3eb73d6ac2e30df4bbcacf4360ac python-minimal_2.6.5-0ubuntu1_all.deb
+ 4d882e3b158005ac80d70ec4eb1966ef87b3830e661e659fdef23c48fc83bba0 readline-common_6.1-1_all.deb
+ 24e190a34fc5fa8ede8401ea1cb57b31bc675a0aa6249869ebfb609c3e668af7 rsync_3.0.7-1ubuntu1.1_i386.deb
+ e716bc90fd14f2a12806786a2f487ac1af6c25ca58f0c68e0790f0924e1b8d82 rsyslog_4.2.0-2ubuntu8.1_i386.deb
+ 2568224e72b4069b236dfa8ac37cb156cc4fce8c0fd01ccc1b23e454686bef7c sed_4.2.1-6_i386.deb
+ a2ce54cc7d5ff17a0f9aee091adef0019c0fd53eaf1a6541b098395fa4014a79 sensible-utils_0.0.1ubuntu3_all.deb
+ a2cc83876523588835f215f8d28ed5c8a68f29bd37a628ec79807a96d427602d sgml-base_1.26_all.deb
+ f38eb241a5dfb84a61d14daac116cb93b32ae80929eba2abef41acd551280411 subversion_1.6.6dfsg-2ubuntu1.3_i386.deb
+ ddedfe58360899275765f2c7814f98dc84f2d2a8ccecf45254bf85e3cc0be783 sudo_1.7.2p1-1ubuntu5.3_i386.deb
+ 3839877d85eb45d809a0555dedbfd827f670529cc0de7a48ba3132649f244dbb sysvinit-utils_2.87dsf-4ubuntu17.5_i386.deb
+ ae6bc3b6dcad05645816ee0a464324004db174bfc834d285dedebaa3880494bc sysv-rc_2.87dsf-4ubuntu17.5_all.deb
+ 16906c870101e8f94a7ee81c6b897c6dda5b7690c9ae9e56068c364d807e94b3 tar_1.22-2ubuntu1_i386.deb
+ 2d1844a3533a7850e8c95f141c6d2705146353db76bc679a3272d07b5ff8f0eb tasksel_2.73ubuntu26_all.deb
+ 63af74249c01cf4127b2b160d91aca4f550c66babe1dbbe61428ffded208ee9e tasksel-data_2.73ubuntu26_all.deb
+ a3740ab75d7faef1f80db6f9e8ad3efc9e2e69169d5de0b660bb0426614aa5a0 tcpd_7.6.q-18_i386.deb
+ 76841acab751ecf01826002ce7ee640e459a0378841967717357727b7047de1b tzdata_2012b-0ubuntu0.10.04_all.deb
+ 0b3c066009bb8da3fb6b989a6272b41f8ffa78e4cdb57f3b4c51848789953179 ubuntu-keyring_2010.11.09_all.deb
+ 60d9fe6e104ddc5d469451d741a34f5767f7f9f5e34124a619a9d02b27f95214 ubuntu-minimal_1.197_i386.deb
+ aa3c83bb759fb7caeed572e85368c9e65d163df743c34ca1e99536ebab3bc014 ucf_3.0025_all.deb
+ 8792ce2244a98fb91a1b79d3e05cba3af3e48068647860e931437063c7557426 udev_151-12.3_i386.deb
+ 5f85c2efd65e3f5e6310ad9931665abf34f0b15111a2cdf0010eb50a6a351637 unzip_6.0-1build1_i386.deb
+ f308d437207be980d0c547ae820b4131a6831d6387e9c270f349bbedda06167b upstart_0.6.5-8_i386.deb
+ 527e3dc4ee8e496236b0e308fd27e30d5f5a4b8b97bc9c433b0fca2ec9a46a58 ureadahead_0.100.0-4.1.3_i386.deb
+ 53a5484b0ebdcaaf81dd888df619f18b9350cb77e1517f7605009ceea1c1652e util-linux_2.17.2-0ubuntu1.10.04.2_i386.deb
+ 44c6ec553e0f9b2255dd8635397713238087c3f8908bf828614274c495db4d20 vim-common_2%3a7.2.330-1ubuntu3_i386.deb
+ 479af44f9ecc2069433166e1921de6528b3fea4bd1a67010750060547ef3a5ce vim-tiny_2%3a7.2.330-1ubuntu3_i386.deb
+ b307321b233744d85f38e47a8abe7166750bee6935cbf2256870088f108f505b whiptail_0.52.10-5ubuntu1_i386.deb
+ 3ecd1c600c63ffc752ee73448e4e08b8339fef2397cc5720c6506cc7fece8285 xauth_1%3a1.0.4-1_i386.deb
+ e6f260f9d05261d3b0af7fe4fa18b2490ba72e6bb812058d00253391207e3bdc xkb-data_1.8-1ubuntu8.1~10.04.1_all.deb
+ f8a33b5e2f20182e97e1f3bce11e40fb865871bab6a06d8303ac93ed15c24f72 xml-core_0.13_all.deb
+ 26ec2673d76d3f325891e9634eba7c81b6ca1fa02dcca5144dcc7b2ebae2e08a xz-utils_4.999.9beta+20091116-1_i386.deb
+ 76448677f00312141cbacf170af5353967f92a8a5ab154bd6e30dfa92931fafc zlib1g_1%3a1.2.3.3.dfsg-15ubuntu1_i386.deb
+
+- release: 0.6.0rc3-win32
+- name: bitcoin
+- type: build
+- optionals:
View
BIN 0.6.0rc3-win32/sipa/bitcoin-build.assert.sig
Binary file not shown.
View
1,010 0.6.0rc3/sipa/bitcoin-build.assert
1,010 additions, 0 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
BIN 0.6.0rc3/sipa/bitcoin-build.assert.sig
Binary file not shown.

0 comments on commit f7f634d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.