Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
title permalink
ביטקוין: שאלות ותשובות נפוצות
faq/

{% he %}

‫ביטקוין‬ ‫הוא‬ ‫׳פרוטוקול‬ ‫תוכנה׳‬ ‫(מערכת‬ ‫של‬ ‫הסכמות‬ ‫בין‬ ‫מחשבים‬) ‫פתוח‬ ‫ושקוף‬ ‫המתקיים‬ ‫ומנוהל‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫המשתמשים‬ ‫בו‪.‬‬ ‫זהו‬ ‫׳קוד‬ ‫פתוח׳‬ ‫הפועל‬ ‫בטכנולוגית ‫‪peer-to-peer‬‬‬‬, ‫כלומר‬ ‫ללא‬ ‫שרת‬ ‫מרכזי‪,‬‬ ‫הוא‬ ‫אינו‬ ‫תלוי‬ ‫ביישות‬ ‫או‬ ‫ארגון‬ ‫מסוימים‬ ‫ואינו‬ ‫מגובה‬ ‫באף‬ ‫סחורה‬ ‫כגון‬ ‫זהב‬ ‫או‬ ‫כסף‪.‬‬ שלך‬ ‫יאבדו‬ ‫את‬ ‫ערכם‪.‬‬

‫עבור‬ ‫מה‬ ‫ביטקוין‬ ‫טוב?‬

‫טכנולוגית‬ ‫הביטקוין‬ ‫פותחה‬ ‫בכדי‬ ‫להעביר‬ ‫ערך‬ ‫ישירות‬ ‫דרך‬ ‫האינטרנט‪,‬‬ ‫בין‬ ‫אדם‬ ‫לאדם‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫צורך‬ ‫במתווך‪.‬‬ ‫הפרוטוקול‬ ‫מתנהל‬ ‫באופן‬ ‫ממוחשב‬ ‫ועצמאי‬ ‫לחלוטין‬ ‫ללא‬ ‫שרת‬ ‫מרכזי‬ ‫או‬ ‫נקודות‬ ‫שליטה‬ ‫כלשהן‪.‬‬ ‫המערכת‬ ‫מופעלת‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫המשתמשים‬ ‫בה‪,‬‬ ‫באופן‬ ‫שקוף‬ ‫ופתוח‬ ‫כך‬ ‫שבכל‬ ‫רגע‬ ‫נתון‪,‬‬ ‫כל‬ ‫משתמש‬ ‫יכול‬ ‫לבחון‬ ‫ולאמת‬ ‫שהרשת‬ ‫כולה‬ ‫פועלת‬ ‫כשורה‪.‬‬

‫התוצאה‪:‬‬ ‫מטבע‬ ‫דיגיטלי‪,‬‬ ‫מבוזר‬ ‫ועצמאי‬ ‫המבוסס‬ ‫על‬ ‫חוקים‬ ‫מתימטיים‬ ‫במקום‬ ‫על‬ ‫אמונה‬ ‫במנפיק‬ ‫מרכזי‪.‬‬

‫כיצד‬ ‫זה‬ ‫עובד?‬

‫מערכת‬ ‫הביטקוין‬ ‫בנויה‬ ‫על‬ ‫׳שרשרת‬ ‫הבלוקים׳‪,‬‬ ‫פנקס‬ ‫פעולות‬ ‫גלובלי‬ ‫שנשמר‬ ‫ומסתנכרן‬ ‫בין‬ ‫כל‬ ‫המחשבים‬ ‫המשתתפים‪.‬‬ ‫׳פעולה׳‬ ‫היא‬ ‫העברה‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫על‬ ‫ביטקוינים‬ ‫מכתובת‬ ‫אחת‬ ‫לכתובת‬ ‫אחרת‪.‬‬ ‫בפועל‬ ‫הביטקוינים‬ ‫אינם‬ ‫קיימים‬ ‫כפריטי‬ ‫מידע‬ ‫נפרדים‪,‬‬ ‫הם‬ ‫קיימים‬ ‫רק‬ ‫כרצף‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ ‫בשרשרת‬ ‫הבלוקים‪.‬‬ ‫כל‬ ‫‪10‬‬ ‫דקות‬ ‫בממוצע‬ ‫הפעולות‬ ‫מאוגדות‬ ‫ל׳‬ ‫בלוק׳‬ ‫חדש‬ ‫המקבל‬ ‫חתימה‬ ‫קריפטוגרפית‬ ‫הדורשת‬ ‫כוח‬ ‫חישוב‬ ‫רב‪.‬‬ ‫שיטה‬ ‫זו‬ ‫מבטיחה‬ ‫שאף‬ ‫אחד‬ ‫אינו‬ ‫יכול‬ ‫לבטל‬ ‫פעולה‪,‬‬ ‫לשכפל‬ ‫או‬ ‫לזייף‬ ‫ביטקוינים‪.‬‬

‫כיצד‬ ‫משתמשים‬ ‫בביטקוין?‬

‫המשתמש‬ ‫זקוק‬ ‫ל׳ארנק׳‪,‬‬ ‫תוכנה‬ ‫או‬ ‫שירות‬ ‫ברשת‬ ‫המנהל‬ ‫את‬ ‫המפתחות‬ ‫ומבצע‬ ‫פעולות‪.‬‬ ‫ארנק‬ ‫מכיל‬ ‫אוסף‬ ‫של‬ ‫מפתחות‬ ‫פרטיים‬ ‫(הדומים‬ ‫לסיסמאות‪,‬‬ ‫אך‬ ‫ארוכים‬ ‫הרבה‬ ‫יותר).‬‬ ‫לכל‬ ‫כתובת‬ ‫ביטקוין‬ ‫יש‬ ‫מפתח‬ ‫פרטי‬ ‫תואם‬ ‫שמאפשר‬ ‫שליחת‬ ‫כסף‬ ‫מכתובת‬ ‫זו‪ .‬‬‫יצירת‬ ‫כתובות‬ ‫ומפתחות‬ ‫נעשית‬ ‫באופן‬ ‫עצמאי‪,‬‬ ‫בחינם‬ ‫ולכל‬ ‫אחד‬ ‫יכולים‬ ‫להיות‬ ‫כמה‬ ‫שירצה‪.‬‬ ‫בכדי‬ ‫להגדיל‬ ‫את‬ ‫הפרטיות‪,‬‬ ‫מומלץ‬ ‫להשתמש‬ ‫בכתובת‬ ‫חדשה‬ ‫לכל‬ ‫פעולה‪,‬‬ ‫ארנקי‬ ‫ביטקוין‬ ‫נפוצים‬ ‫עושים‬ ‫פעולה‬ ‫זאת‬ ‫באופן‬ ‫אוטומטי‪.‬‬‫

המפתחות‬ ‫משמשים‬ ‫בכדי‬ ‫לאמת‬ ‫את‬ ‫הבעלות‬ ‫על‬ ‫הכתובת‬ ‫בעת‬ ‫חתימה‬ ‫על‬ ‫פעולות‬ ‫חדשות‪.‬‬ ‫רשת‬ ‫המשתמשים‬ ‫בודקת‬ ‫שהחתימה‬ ‫תקינה‬ ‫ושכל‬ ‫הפעולות‬ ‫בשרשרת‬ ‫מתבצעות‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫הבעלים‬ ‫האמיתיים‬ ‫של‬ ‫המפתחות‪.‬‬ ‫מכיוון‬ ‫שכך‪,‬‬ ‫ניתן‬ ‫לגנוב‬ ‫ביטקוינים‬ ‫רק‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫גניבת‬ ‫המפתחות‬ ‫הפרטיים‪.‬‬

‫מי‬ ‫יוצר‬ ‫ביטקוינים?‬

‫כל‬ ‫אחד‬ ‫יכול‬ ‫לייצר‬ ‫ביטקוין‪,‬‬ ‫עם‬ ‫זאת‬ ‫ביטקוינים‬ ‫מונפקים‬ ‫בקצב‬ ‫קבוע‬ ‫וידוע‬ ‫מראש‪.‬‬ ‫כל‬ ‫עשר‬ ‫דקות‬ ‫בממוצע‬ ‫נוצר‬ ‫בלוק‬ ‫המאגד‬ ‫ומאבטח‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫הפעולות‬ ‫ברשת‪,‬‬ ‫יחד‬ ‫עם‬ ‫הבלוק‬ ‫נוצרים‬ ‫‪25‬‬ ‫ביטקוינים‬ ‫חדשים‪.‬‬ ‫אנשים‬ ‫שמשאילים‬ ‫כוח‬ ‫חישוב‬ ‫למערכת‬ ‫ומפעילים‬ ‫תוכנה‬ ‫בכדי‬ ‫לייצר‬ ‫בלוקים‬ ‫מכונים‬ ‫׳‬ ‫כורים׳‪.‬‬ ‫כורה‬ ‫אשר‬ ‫מייצר‬ ‫בלוק‬ ‫חדש‬ ‫מוסיף‬ ‫לבלוק‬ ‫פעולה‬ ‫המעבירה‬ ‫את‬ ‫הביטקוינים‬ ‫שנוצרו‬ ‫לכתובת‬ ‫הנמצאת‬ ‫בשליטתו‪.‬‬ ‫בעצם‬ ‫פרוטוקול‬ ‫הביטקוין‬ ‫מתגמל‬ ‫את‬ ‫הכורים‬ ‫שמייצרים‬ ‫כוח‬ ‫חישוב‬ ‫בכדי‬ ‫להפוך‬ ‫את‬ ‫המערכת‬ ‫לבטוחה‬ ‫יותר‪.‬‬ ‫ייצור‬ ‫הבלוק‬ ‫כרוך‬ ‫בכוח‬ ‫חישוב‬ ‫רב‪,‬‬ ‫ככל‬ ‫שיש‬ ‫יותר‬ ‫כורים‬ ‫ההסתברות‬ ‫של‬ ‫כל‬ ‫אחד‬ ‫מהכורים‬ ‫לפתור‬ ‫ולייצר‬ ‫בלוק‬ ‫קטנה‪.‬‬

‫כל‬ ‫‪4‬‬ ‫שנים‬ ‫התגמול‬ ‫לבלוק‬ ‫יורד‬ ‫בחצי‪,‬‬ ‫עד‬ ‫שסכום‬ ‫כולל‬ ‫של‬ ‫‪21‬‬ ‫מיליון‬ ‫ביטקוינים‬ ‫יווצר‬ ‫בסביבות‬ ‫שנת‬ ‫‪2140‬‬‬. ‫יותר מ- 18‬ ‫מיליון‬ ‫ביטקוין‬ ‫כבר‬ ‫׳נכרו׳‬ ‫נכון‬ ‫להיום‪.‬‬

‫האם‬ ‫‪21‬‬ ‫מיליון‬ ‫מספיקים?‬

‫כל‬ ‫ביטקוין‬ ‫מורכב‬ ‫ממיליון‬ ‫׳ביטים׳‬ ‫וכל‬ ‫׳ביט׳‬ ‫מורכב‬ ‫ממאה‬ ‫׳סאטושי׳‪,‬‬ ‫הכמות‬ ‫המינימלית‬ ‫של‬ ‫ביטקוינים‬ ‫שניתן‬ ‫להעביר‬ ‫היא‬ ‫סאטושי‬ ‫אחד‪,‬‬ ‫כלומר‬ ‫‪0.00000001‬‬ ‫ביטקוין‪.‬‬ ‫סה״כ‬ ‫יותר מ-‬ ‫‫‪2000‬‬ ‫טריליון‬ ‫יחידות‪.‬‬

‫למה‬ ‫ביטקוינים‬ ‫נוצרים‬ ‫באופן‬ ‫זה?‬

‫ההיצע‬ ‫תוכנן‬ ‫להיות‬ ‫קבוע‬ ‫כדי‬ ‫להימנע‬ ‫מערעור‬ ‫ערך‬ ‫הביטקוין‬ ‫לעומת‬ ‫מכשירים‬ ‫בעלי‬ ‫אינפלציה‬ ‫נמוכה‬ ‫יותר‬ ‫(למשל‪,‬‬ ‫זהב‬ ‫פיזי)‪.‬‬ ‫במקביל‬ ‫לכך‪,‬‬ ‫ביטקוינים‬ ‫נכנסים‬ ‫למחזור‬ ‫באופן‬ ‫הדרגתי‬ ‫כדי‬ ‫לתמרץ‬ ‫את‬ ‫הכורים‬ ‫ליצור‬ ‫רשת‬ ‫יעילה‬ ‫ובטוחה‬ ‫יותר‪.‬‬

‫מדוע‬ ‫להמשיך‬ ‫׳לכרות׳‬ ‫בלוקים‬ ‫לאחר‬ ‫שיקטן‬ ‫התגמול?‬

‫כל‬ ‫פעולה‬ ‫יכולה‬ ‫לכלול‬ ‫עמלה‬ ‫לכורה‬ ‫עבור‬ ‫הכנסתה‬ ‫לבלוק‪.‬‬ ‫כרגע‬ ‫עמלה‬ ‫זאת‬ ‫היא‬ ‫לרוב‬ ‫אפס‬ ‫עבור‬ ‫פעולות‬ ‫גדולות‪,‬‬ ‫וקטנה‬ ‫מאד‬ ‫עבור‬ ‫פעולות‬ ‫קטנות‬ (בשביל‬ ‫למנוע‬ ‫הצפה‬ ‫של‬ ‫הרשת).‬‬ ‫כשהתגמול‬ ‫יקטן‪,‬‬ ‫עמלות‬ ‫אלה‬ ‫תהיינה‬ ‫התמריץ‬ ‫העיקרי‬ ‫של‬ ‫הכורים‬ ‫ליצור‬ ‫בלוקים‪.‬‬

‫כיצד‬ ‫ניתן‬ ‫להשיג‬ ‫ביטקוין?‬

‫באופן‬ ‫תיאורטי‬ ‫ניתן‬ ‫לכרות‬ ‫ביטקוין‬ ‫בעזרת‬ ‫מחשב‬ ‫פרטי‬ ‫אבל‬ ‫כיום‪,‬‬ ‫כיוון‬ ‫שמספר‬ ‫הכורים‬ ‫הוא‬ ‫עצום‪,‬‬ ‫קצב‬ ‫הכרייה‬ ‫של‬ ‫מחשב‬ ‫פרטי‬ ‫לא‬ ‫יהיה‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ועל‬ ‫כן‬ ‫נדרש‬ ‫לרכוש‬ ‫ציוד‬ ‫מקצועי‬ ‫לצורך‬ ‫כרייה‪.‬‬

‫הרבה‬ ‫יותר‬ ‫מעשי‬ ‫לקנות‬ ‫ביטקוין‬ ‫מאדם‬ ‫אחר‬ ‫שיש‬ ‫בידו‬ ‫ביטקוינים‪,‬‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫או‬ ‫דרך‬ ‫זירות‬ ‫מסחר‬ ‫רבות‬ ‫המפוזרות‬ ‫בעולם‬ ‫ומאפשרות‬ ‫סחר‬ ‫בביטקוין‪.‬‬

‫בנוסף‪,‬‬ ‫כמובן‪,‬‬ ‫ניתן‬ ‫לקבל‬ ‫ביטקוין‬ ‫כתשלום‬ ‫עבור‬ ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫שירות‪,‬‬ ‫כל‬ ‫שנדרש‬ ‫הוא‬ ‫לפתוח‬ ‫ארנק‬ ‫ולהתחיל‬ ‫לקבל‬ ‫ביטקוינים‬ ‫או‬ ‫לפנות‬ ‫למעסיק‬ ‫שלך‬ ‫ולבקש‬ ‫לקבל‬ ‫ביטקוין‬ ‫כשכר‪.‬‬

‫היכן‬ ‫ניתן‬ ‫לשלם‬ ‫בביטקוינים?‬

‫ביטקוין‬ ‫הוא‬ ‫מטבע‬ ‫צעיר‬ ‫מאד‬ ‫שהושק‬ ‫ב- 2009,‬‬ ‫אך‬ ‫כבר‬ ‫מכסה‬ ‫מגוון‬ ‫רחב‬ ‫להפתיע‬ ‫של‬ ‫שירותים‬ ‫ומוצרים‪.‬‬ ‫היתרון‬ ‫העיקרי‬ ‫של‬ ‫ביטקוין‬ ‫הוא‬ ‫בשימוש‬ ‫דרך‬ ‫האינטרנט‪.‬‬ ‫כיום‪,‬‬ ‫באינטרנט‪,‬‬ ‫ניתן‬ ‫לשלם‬ ‫בביטקוין‬ ‫על‬ ‫שירותים‬ ‫אישיים‬ ‫ולקנות‬ ‫מוצרים‬ ‫פיזיים‬ ‫ודיגיטלים‬ ‫מכל‬ ‫סוג‪.‬‬ ‫בנוסף‬ ‫קיימים‬ ‫מספר‬ ‫לא‬ ‫קטן‬ ‫של‬ ‫בתי‬ ‫מלון‪,‬‬ ‫בתי‬ ‫קפה‪,‬‬ ‫מסעדות‬ ‫ועסקים‬ ‫שמקבלים‬ ‫ביטקוין‪.‬‬

‫האם‬ ‫הביטקוין‬ ‫מאפשר‬ ‫ביטול‬ ‫עסקה?‬

‫לא‪.‬‬ ‫פעולות‬ ‫ביטקוין‬ ‫הינן‬ ‫סופיות‬ ‫ואינן‬ ‫מאפשרות‬ ‫ביטול‬ ‫תשלום‪.‬‬ ‫ביטול‬ ‫עסקה‬ ‫והחזר‬ ‫ניתן‬ ‫לביצוע‬ ‫רק‬ ‫מתוך‬ ‫רצון‬ ‫טוב‬ ‫של‬ ‫המוכר‪.‬‬

‫עם‬ ‫זאת‬ ‫פרוטוקול‬ ‫הביטקוין‬ ‫מאפשר‬ ‫יצירת‬ ‫הסכמים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫בין‬ ‫מספר‬ ‫צדדים‬ ‫בצורה‬ ‫יעילה‬ ‫וזולה‪,‬‬ ‫שאינה‬ ‫דורשת‬ ‫אמון‪,‬‬ ‫אך‬ ‫עדיין‬ ‫אין‬ ‫שימוש‬ ‫נפוץ‬ ‫בכך‪.‬‬

‫האם‬ ‫זה‬ ‫חוקי?‬

‫הביטקוין‬ ‫הוא‬ ‫מטבע‬ ‫גלובלי‬ ‫אשר‬ ‫פועל‬ ‫בתוך‬ ‫פרוטוקול‬ ‫משל‬ ‫עצמו‪,‬‬ ‫בכל‬ ‫מדינה‬ ‫השימוש‬ ‫בביטקוין‬ ‫נמצא‬ ‫תחת‬ ‫מערכת‬ ‫חוקים‬ ‫שונה‪.‬‬

‫בארץ‪,‬‬ ‫בנק‬ ‫ישראל‪,‬‬ ‫הרשות‬ ‫לאיסור‬ ‫הלבנת‬ ‫הון‬ ‫והרשות‬ ‫לניירות‬ ‫ערך‬ ‫יצאו‬ ‫בהודעה‬ ‫משותפת‬ ‫לציבור‬ ‫המבהירה‬ ‫שהביטקוין‬ ‫אינו‬ ‫מטבע‬ ‫המונפק‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫הממשלה‬ ‫ואינו‬ ‫׳הילך‬ ‫חוקי׳‪,‬‬ ‫כלומר‬ ‫שאין‬ ‫חובה‬ ‫לקבל‬ ‫אותו‬ ‫כתמורה‬ ‫עבור‬ ‫נכס‬ ‫או‬ ‫שירות‪.‬‬ ‫עם‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫בהודעה‬ ‫אין‬ ‫דבר‬ ‫שאומר‬ ‫שהשימוש‬ ‫בביטקוין‬ ‫אינו‬ ‫חוקי‪.‬‬ ‫בנוסף‬ ‫ב‪-‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫הוקם‬ ‫איגוד‬ ‫הביטקוין‬ ‫הישראלי‬ ‫(‫‪IBA‬‬)‬ ‫הנמצא‬ ‫במגע‬ ‫עם‬ ‫הרשויות‬ ‫בכדי‬ ‫לקדם‬ ‫מסגרת‬ ‫רגולטורית‬ ‫תומכת‬ ‫עבור‬ ‫שימוש‬ ‫בביטקוין‬ ‫בישראל‪.‬‬

‫בעתיד‬ ‫הקרוב‬ ‫ניתן‬ ‫לצפות‬ ‫לרגולציה‬ ‫חדשה‬ ‫בעלת‬ ‫השפעה‬ ‫על‬ ‫השימוש‬ ‫בביטקוין‪,‬‬ ‫סביר‬ ‫שפעולות‬ ‫מסוימות‬ ‫שאינן‬ ‫חוקיות‬ ‫באמצעות‬ ‫מטבעות‬ ‫אחרים‬ ‫(הונאה‪,‬‬ ‫הלבנת‬ ‫הון‪,‬‬ ‫קניות‬ ‫אסורות‬ ‫וכו')‬ ‫ייקבעו‬ ‫כבלתי‬ ‫חוקיות‬ ‫גם‬ ‫בביטקוין‪.‬‬

‫האם‬ ‫מישהו‬ ‫יכול‬ ‫׳לסגור׳‬ ‫את‬ ‫רשת‬ ‫הביטקוין?‬

‫ביטקוין‬ ‫מתמודד‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫סיכון‬ ‫כמו‬ ‫כל‬ ‫פרוטוקול‬ ‫באינטרנט‪:‬‬ ‫לעבור‬ ‫סינון‬ ‫או‬ ‫דחיה‬ ‫מצד‬ ‫ספקי‬ ‫שירותי‬ ‫האינטרנט‪.‬‬ ‫עם‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫אין‬ ‫ארגון‬ ‫יחיד‬ ‫אותו‬ ‫ניתן‬ ‫לסגור‬ ‫כדי‬ ‫ליצור‬ ‫הפרעות‬ ‫משמעותית‬ ‫ברשת‪,‬‬ ‫למשל‪,‬‬ ‫אם‬ ‫זירת‬ ‫המרות‬ ‫פופלרית‬ ‫נסגרת‪,‬‬ ‫ניתן‬ ‫תמיד‬ ‫להשתמש‬ ‫בשירות‬ ‫המרות‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫אפילו‬ ‫לסחור‬ ‫באופן‬ ‫אישי‪.‬‬ ‫מספיק‬ ‫ששני‬ ‫מחשבים‬ ‫יריצו‬ ‫את‬ ‫פרוטוקול‬ ‫הביטקוין‪,‬‬ ‫היכן‬ ‫שהוא‪,‬‬ ‫בכדי‬ ‫שהביטקוין‬ ‫ימשיך‬ ‫להקיים‪.‬‬

‫כיום‬ ‫כוח‬ ‫החישוב‬ ‫הפועל‬ ‫בכדי‬ ‫לאבטח‬ ‫את‬ ‫מערכת‬ ‫הביטקוין‬ ‫גדול‬ ‫פי‬ ‫‪5000‬‬ ‫מכוח‬ ‫החישוב‬ ‫של‬ ‫‪500‬‬ ‫מחשבי‬ ‫העל‬ ‫הגדולים‬ ‫בעולם‬ ‫יחדיו‪.

‫מה‬ ‫קובע‬ ‫את‬ ‫ערך‬ ‫הביטקוין?‬

‫ערך‬ ‫הביטקוין‬ ‫נקבע‬ ‫במנגנון‬ ‫שוק‬ ‫חופשי‬ ‫על‬ ‫פי‬ ‫היצע‬ ‫וביקוש‪.‬‬ ‫הערך‬ ‫של‬ ‫ביטקוין‬ ‫הוא‬ ‫סוביקטיבי‬ ‫לחלוטין‬ ‫בדיוק‬ ‫כמו‬ ‫הערך‬ ‫של‬ ‫דולרים‪,‬‬ ‫זהב‪,‬‬ ‫נפט‬ ‫ומוצרי‬ ‫מכולת‪.‬‬ ‫יש‬ ‫כמה‬ ‫סיבות‬ ‫נפוצות‬ ‫שאנשים‬ ‫נותנים‬ ‫ערך‬ ‫לביטקוין‪.‬‬ ‫ראשית‪,‬‬ ‫ביטקוין‬ ‫מוכיח‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫כמערכת‬ ‫רישום‬ ‫חסונה‬ ‫ויעילה‬ ‫לבעלות‬ ‫על‬ ‫כסף;‬ ‫אף‬ ‫אחד‬ ‫לא‬ ‫יכול‬ ‫לבטל‬ ‫פעולות‪,‬‬ ‫להקפיא‬ ‫חשבונות‬ ‫או‬ ‫להחרים‬ ‫את‬ ‫הכסף‪.‬‬ ‫שנית‪,‬‬ ‫הוא‬ ‫נותן‬ ‫פרטיות‬ ‫טובה‬ ‫יותר‬ ‫מבנקאות‬ ‫מודרנית‪.‬‬ ‫שלישית‪,‬‬ ‫אין‬ ‫סיכון‬ ‫שיום‬ ‫אחד‬ ‫כמות‬ ‫הביטקוינים‬ ‫תגדל‬ ‫באופן‬ ‫פתאומי‬ ‫והחסכונות‬ ‫

האם אני צריך להיות מקוון כדי לקבל תשלומים?

אין צורך להיות מחובר לרשת בכדי לקבל תשלום, אלא רק בכדי לודא שהתשלום התקבל. כל שעליך לעשות בכדי לקבל ביטקוין הוא למסור לאדם אחר אחת מכתובותיך שאליה ישלח התשלום.

כדי לודא את התשלום, ניתן לבדוק את מצב הפעולה בתוכנת הארנק שלך, או באתר הסוקר בלוקים. החתימה על פעולה בעזרת המפתח הפרטי דרושה רק בשביל להוציא ביטקוינים, לא בשביל לקבל אותם.

מה מהירות הפעולות?

פעולות בדרך כלל מופצות ברשת תוך שברירי שניה, אבל עליהן להיכנס לתוך בלוק על ידי כורה בשביל להיות מוגנות מניצול כפול באופן סופי.

בלוקים נוצרים בממוצע אחת ל- 10 דקות. בשביל אבטחה טובה יותר, ניתן להמתין עד שבלוקים נוספים מתווספים לאחר הבלוק עם הפעולה.

בשביל אישור מידי ניתן להשתמש ברשת הברק (Lightning Network).

האם ביטקוין אנונימי?

ביטקוין אינו אנונימי הוא ׳פסאודונימי׳. כל הפעולות, הכתובות והכמויות מפורסמות ברשת וגלויות לעיני כל, עם זאת, זהות המשתמש נותרת חסויה. כל כתובת היא בסך הכל מספר אקראי שאינו מקושר עם זהות אלא אם כן זאת נחשפת באופן מכוון על ידי הבעלים.

אם אדם חושף כי הוא הבעלים של כתובת מסוימת, אז כולם יוכלו לשייך אליו את שרשרת הפעולות הקשורות בכתובת זאת.

ניתן ליצור כתובות בחינם ומומלץ ליצור כתובת חדשה לכל פעולה. כך קשה לעקוב אחר כמה ביטקוינים יש לאדם, לאן הם נשלחים ומהיכן הם מגיעים.

האם זאת ׳הונאת פונזי׳ ?

לא. ביטקוין אינו בנוי כפירמידה, הוא לא מבטיח דיוידנדים כלשהם ואין מנפיק מרכזי. ככל שיותר אנשים כורים ביטקוין, תהליך הייצור של בלוקים הופך ליותר קשה ומשפר את המהימנות של ביטקוין לכולם. גם אם לא יצטרפו משתמשים חדשים לפרוטוקול עדיין המערכת תמשיך לייצר ערך.

מי מנהל את רשת הביטקוין?

אין חברה או יישות המנהלת את רשת הביטקוין, הפרוטוקול מנהל את עצמו ונסמך על המשתמשים והכורים בכדי להמשיך ולהתקיים. הפרוטוקול מקיים קונצנזוס בין המשתתפים ועל כן אין צורך בגוף מרכזי שאמון על ׳האינטרס הציבורי׳. לא נדרש אמון כיוון שהתוכנה של כל משתמש מבצעת את אימות הפעולות בעצמה וללא תלות בגורם חיצוני. קוד המקור של התוכנה פתוח לביקורת ושיפורים ונגיש לכולם.

כיצד ניתן לשנות את הפרוטוקול?

הפרוטוקול הוא רשימת כללים שלפיהם כל משתתף חייב לפעול כדי לאמת פעולות ולהביא את הפעולות שלו לאימות על ידי אחרים. מכאן, אם תשנה את הכללים על דעת עצמך, משתתפים אחרים פשוט ידחו את הפעולות שתפרסם וכנראה שלא תוכל לקבל את הפעולות שלהם. זה מקשה על שינויים בפרוטוקול.

אם יש שינוי בו מעוניינים מרבית המשתתפים, ניתן להסכים באופן פומבי שהחל מבלוק מספר X, הכללים החדשים ייכנסו לתוקף. זה ייתן שהות לכולם לעדכן את התוכנה.


שגרירות הביטקוין היא מוסד ללא מטרות רווח שמטרתו הפצת פרוטוקול הביטקוין. השגרירות היא קוד חברתי פתוח המנוהל על ידי מתנדבים, כל מי שמעוניין לתרום מוזמן ליזום ולקחת חלק בשגרירות.

{% endhe %}