Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
import matplotlib as mpl
mpl.use('pdf')
import time, re, os
from virus_filter import flu_filter, fix_name
from virus_clean import virus_clean
from tree_refine import tree_refine
from tree_titer import HI_tree
from H3N2_process import H3N2_refine as BYam_refine
from process import process, virus_config
from Bio import SeqIO
from Bio.Seq import Seq
from Bio.Align import MultipleSeqAlignment
import numpy as np
from itertools import izip
sp = 15
epitope_mask = np.array(['1' if pos in [141,142,145,146,172,176,178,179,180,181,183,184,185, #Sa
170,173,174,177,206,207,210,211,212,214,216, #Sb
183,187,191,196,221,225,254,258,288, #Ca1
154,157,158,159,161,163,238,239,242,243, #Ca2
87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 132, 139 #Cb
]
else '0' for pos in xrange(1,1725)])
receptor_binding_sites = [159,169,170,172,173,203,207]
virus_config.update({
# data source and sequence parsing/cleaning/processing
'virus':'Yam',
'alignment_file':'data/yam.fasta',
'outgroup':'B/Singapore/11/94',
'force_include':'data/yam_hi_strains.tsv',
'force_include_all':False,
'date_spec':'year',
'max_global':True, # sample as evenly as possible from different geographic regions
'cds':[11,None], # define the translation start i n 0 numbering
# define relevant clades in canonical HA1 numbering (+1)
# numbering starting at methionine including the signal peptide
'clade_designations': {
'2': [('HA1', 48,'K'), ('HA1', 108, 'A'), ('HA1', 150, 'S')],
'3': [('HA1', 48,'R'), ('HA1', 108, 'P'), ('HA1', 150, 'I')],
'3a': [('HA1', 37,'A'), ('HA1', 298, 'E'), ('HA1', 48,'R'), ('HA1', 105, 'P'), ('HA1', 150, 'I')],
'172Q': [('HA1', 48,'R'), ('HA1', 108, 'P'), ('HA1', 150, 'I'), ('HA1', 116, 'K'), ('HA1', 172, 'Q')]
},
'HI_fname':'data/yam_hi_titers.tsv',
'html_vars': {'coloring': 'lbi, dfreq, region, date, cHI, HI_dist',
'gtplaceholder': 'HA1 positions...',
'freqdefault': '2, 3, 3a'},
'js_vars': {'LBItau': 0.0005, 'LBItime_window': 0.5, 'dfreq_dn':2},
'layout':'auspice',
})
class BYam_filter(flu_filter):
def __init__(self,min_length = 987, **kwargs):
'''
parameters
min_length -- minimal length for a sequence to be acceptable
'''
flu_filter.__init__(self, **kwargs)
self.min_length = min_length
self.vaccine_strains =[
{
'strain': 'B/Beijing/184/93',
'isolate_id': 'EPI_ISL_969',
'date': '1993-07-01', #(Month and day unknown)
'region': 'china',
'country': 'china',
'seq': 'GATCGAATCTGTACTGGGATAACATCTTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCTACTCAAGGGGAGGTCAATGTGACTGGTGTGATACCACTGACAACAACACCAACAAAATCTCATTTTGGAAATCTCAAAGGAACAAAGACCAGAGGGAAACTATGCCCAAACTGTCTCAACTGCACAGATCTGGATGTGGCCTTGGGCAGACCAATGTGTGTGGGGACCACACCTTCGGCAAAAGCTTCAATACTCCACGAAGTCAGACCTGTTACATCCGGGTGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGACAGCTACCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAATATCAGATTATCAACCCAAAACGTTATCAACGCAGAAAAGGCACCAGGAGGACCCTACAGGCTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAGAAGCGGATTTTTCGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAGGGACAACAACAAAACAGCAACAAATCCACTAACAGTAGAAGTACCATACATTTGTACAAAAGGAGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCTGATAACAAAATCCAAATGAAAAACCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACACATTATGTTTCTCAGATTGGCGGCTTCCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGGCTACCACAAAGCGGCAGAATTGTTGTTGATTACATGGTGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGAGGTGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCCTTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCACGAAAAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAGAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTGAAAACACCTTTGAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTAAAGGAAAGG',
},
{
'strain': 'B/Sichuan/379/99',
'isolate_id': 'EPI_ISL_21113',
'date': '1999-07-01', # (Month and day unknown)
'region': 'china',
'country': 'china',
'seq': 'GAGGCAATAATTGTACTACTCATGGTAGTAACATCCAATGCAGATCGAATCTGCACTGGGATAACATCGTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCTACTCAAGGGGAGGTCAATGTAACTGGTGCGATACCACTGACAACAACACCAACAAAATCTCATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAAGACCAGAGGGAAACTATGCCCAACCTGTCTCAACTGCACAGATCTGGATGTGGCCTTGGGCAGACCAATGTGTGTGGGGATCACACCTTCGGCAAAAGCTTCAATACTCCACGAAATCAAACCTGTTACATCCGGATGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGACAGCTACCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAAAATCAGATTATCAACCCAAAACGTTATCAACGCAGAAAAGGCACCAGGAGGACCTTACAGACTTGGAACTTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAAAAGCGGATTTTTCGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAGGGACAACAACAAAACAGCAACGAATCCACTAACAGTAGAAGTACCACACATCTGTACAAAAGAAGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCTGATGACAAAACCCAAATGAAAAACCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAATAACCACACATTATGTTTCTCAGATTGGCGGCTTCCCGGACCAAACAGAGGACGGAGGGCTACCACAAAGCGGCAGAATTGTTGTTGATTACATGGTGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGAGGGATTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGTAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCCTTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAAAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAGAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTGAAAACACCTTTGAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTAAAGGAAAGGGGTTTCT',
},
{
'strain': 'B/Shanghai/361/2002',
'isolate_id': 'EPI_ISL_2842',
'date': '2002-06-12',
'region': 'china',
'country': 'china',
'seq': 'AATGCAGATCGAATCTGCACTGGGATAACATCTTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCTACTCAAGGGGAGGTCAATGTGACTGGTGTGATACCACTGACAACAACTCCAATAAAATCTCATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAGGACTAGAGGGAAACTATGCCCAGATTGTCTCAACTGCACAGATCTGGATGTGGCCTTGGGCAGACCAATGTGTGTGGGGACCACACCTTCGGCAAAAGCTTCAATACTCCACGAAGTCAGACCTGTTACATCCGGGTGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGACAACTACCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAATATCAGGTTATCAACCCAAAACGTTATCGATGCAGAAAAGGCCCTAGGAGGACCCTACAGACTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCCACCAGTAAAAGCGGATTTTTCGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAAGGACAACAACAAAAATGCAACGAACCCACTAACAGTAGAAGTACCATACATCTGTACAGAAGGGGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCAGATGACAAAACCCAAATGAAAAACCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACACATTATGTTTCTCAGATTGGCGGCTTCCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGACTACCACAAAGCGGCAGAATTGTTGTTGATTACATGGTGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGAGGTGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCCTTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAAAATACGGTGGGTTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAGAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTGAAAACACCTTTGAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTAAAGGAAAGGGGTTTC',
},
{
'strain': 'B/Florida/4/2006',
'isolate_id': 'EPI_ISL_21307',
'date': '2006-11-01',
'region': 'north_america',
'country': 'usa',
'seq': 'ATGAAGGCAATAATTGTACTACTCATGGTAGTAACATCCAATGCAGATCGAATCTGCACTGGAATAACATCTTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCCACTCAAGGGGAGGTCAATGTGACTGGTGTGATACCACTAACAACAACACCAACAAAATCTTATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAGGACCAGAGGGAAACTATGCCCAGACTGTCTCAACTGCACAGATCTGGATGTGGCTTTGGGCAGACCAATGTGTGTGGGGACCACACCTTCGGCGAAAGCTTCAATACTCCACGAAGTCAAACCTGTTACATCCGGGTGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGGCAACTACCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAATATCAGGCTATCAACCCAAAACGTCATCGATGCGGAAAAGGCACCAGGAGGACCCTACAGACTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAAGAGCGGATTTTTCGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAAGGACAACAACAAAAATGCAACGAACCCACTAACAGTAGAAGTACCATACATTTGTACAGAAGGGGAAGACCAAATCACTGTTTGGGGGTTCCATTCAGATGACAAAACCCAAATGAAGAACCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACACACTATGTTTCTCAGATTGGCAGCTTCCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGACTACCACAAAGCGGCAGGATTGTTGTTGATTACATGATGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTACCAAAGAGGTGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCCTTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAAAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAGAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTGAAAACACCTTTGAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTAAAGGAAAGGGGTTTCTTCGGAGCTATTGCTGGTTTCCTAGAAGGAGGATGGGAAGGAATGATTGCAGGCTGGCACGGATACACATCTCACGGAGCACATGGAGTGGCAGTGGCGGCGGACCTTAAGAGTACGCAAGAAGCTATAAACAAGATAACAAAAAATCTCAATTCTTTGAGTGAGCTAGAAGTAAAGAATCTTCAAAGACTAAGTGGTGCCATGGATGAACTCCACAACGAAATACTCGAGCTGGATGAGAAAGTGGATGATCTCAGAGCTGACACTATAAGCTCGCAAATAGAACTTGCAGTCTTGCTTTCCAACGAAGGAATAATAAACAGTGAAGATGAGCATCTATTGGCACTTGAGAGAAAACTAAAGAAAATGCTGGGTCCCTCTGCTGTAGAGATAGGAAATGGATGCTTCGAAACCAAACACAAGTGCAACCAGACCTGCTTAGACAGGATAGCTGCTGGCACCTTTAATGCAGGAGAATTTTCTCTCCCCACTTTTGATTCACTGAACATTACTGCTGCATCTTTAAATGATGATGGATTGGATAACCATACTATACTGCTCTATTACTCAACTGCTGCTTCTAGTTTGGCTGTAACATTGATGCTAGCTATTTTTATTGTTTATATGGTCTCCAGAGACAACGTTTCATGCTCCATCTGTCTATAA'
},
{
'strain': 'B/Wisconsin/01/2010',
'isolate_id': 'EPI_ISL_76940',
'date': '2010-02-20',
'region': 'north_america',
'country': 'usa',
'seq': 'ATGAAGGCAATAATTGTACTACTCATGGTAGTAACATCCAATGCAGATCGAATCTGCACTGGGATAACATCTTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCTACTCAAGGGGAGGTCAATGTGACTGGCGTGATACCACTGACAACAACACCAACAAAATCTTATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAGGACCAGAGGGAAACTATGCCCGGACTGTCTCAACTGTACAGATCTGGATGTGGCCTTGGGCAGGCCAATGTGTGTGGGGACCACACCTTCTGCTAAAGCTTCAATACTCCACGAGGTCAGACCTGTTACATCCGGGTGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGGCAACTACCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAATATCAGGTTATCAACCCAAAACGTTATCGATGCAGAAAAAGCACCAGGAGGACCCTACAGACTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAAAATCGGATTTTTTGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAAGGACAACTACAAAAATGCAACGAACCCACTAACAGTAGAAGTACCATACATTTGTACAGAAGGGGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCAGATAACAAAACCCAAATGAAGAGCCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACACATTATGTTTCTCAGATTGGCGACTTCCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGACTACCACAAAGCGGCAGAATTGTTGTTGATTACATGATGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGAGGTGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCATTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAAAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAGAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTAAAAACACCTTTGAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTGAAGGAAAGGGGTTTCTTCGGAGCTATTGCTGGTTTCCTAGAAGGAGGATGGGAAGGAATGATTGCAGGTTGGCACGGATACACATCTCACGGAGCACATGGAGTGGCAGTGGCGGCAGACCTTAAGAGTACACAAGAAGCTATAAATAAGATAACAAAAAATCTCAATTCTTTGAGTGAGCTAGAAGTAAAGAACCTTCAAAGACTAAGTGGTGCCATGGATGAACTCCACAACGAAATACTCGAGCTGGATGAGAAAGTGGATGATCTCAGAGCTGACACTATAAGCTCACAAATAGAACTTGCAGTCTTGCTTTCCAACGAAGGAATAATAAACAGTGAAGACGAGCATCTATTGGCACTTGAGAGAAAACTAAAGAAAATGCTGGGTCCCTCTGCTGTAGACATAGGAAACGGATGCTTCGAAACCAAACACAAATGCAACCAGACCTGCTTAGACAGGATAGCTGCTGGCACCTTTAATGCAGGAGAATTTTCTCTCCCCACTTTTGATTCATTGAACATTACTGCTGCATCTTTAAATGATGATGGATTGGATAACCATACTATACTGCTCTATTACTCAACTGCTGCTTCTAGTTTGGCTGTAACATTAATGCTAGCTATTTTTATTGTTTATATGGTCTCCAGAGACAACGTTTCATGCTCCATCTGTCTATAA'
},
{
'strain': 'B/Massachusetts/02/2012',
'isolate_id': 'EPI_ISL_121434',
'date': '2012-03-13',
'region': 'north_america',
'country': 'usa',
'seq': 'ATGAAGGCAATAATTGTACTACTAATGGTAGTAACATCCAATGCAGATCGAATCTGCACTGGGATAACATCTTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCTACTCAAGGGGAGGTCAATGTGACTGGTGTGATACCACTAACAACAACACCAACAAAATCTTATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAAGACCAGAGGGAAACTATGCCCAGACTGTCTCAACTGTACAGATCTGGATGTGGCCCTGGGCAGGCCAATGTGTGTGGGAACTACACCTTCTGCGAAAGCTTCAATACTTCACGAAGTCAGACCTGTTACATCCGGGTGCTTCCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGGCAACTAGCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAATATCAGGTTATCAACCCAAAACGTTATCGATGCAGAAAAGGCACCAGGAGGACCCTACAGACTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAAAAGCGGATTTTTCGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAAGGACAACAACAAAAATGCAACGAACCCATTAACAGTAGAAGTACCATACATTTGTGCAGAAGGGGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCAGATAACAAAACCCAAATGAAGAACCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACACATTATGTTTCTCAGATTGGCGGCTTCCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGACTACCACAAAGCGGCAGAATTGTCGTTGATTACATGATGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGAGGTGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCCTTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAAAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAGAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTGAAAACACCTTTGAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTAAAGGAAAGGGGTTTCTTCGGAGCTATTGCTGGTTTCCTAGAAGGAGGATGGGAAGGAATGATTGCAGGTTGGCACGGATACACATCTCACGGAGCACATGGAGTGGCAGTTGCTGCAGACCTTAAGAGCACACAAGAAGCTATAAACAAGATAACAAAAAATCTCAACTCTTTGAGTGAGCTAGAAGTAAAGAATCTTCAAAGGCTAAGTGGTGCCATGGATGAACTCCACAACGAAATACTCGAGCTGGATGAGAAAGTGGATGACCTCAGAGCTGACACTATAAGTTCACAAATAGAACTTGCAGTCTTGCTTTCCAACGAAGGAATAATAAACAGTGAAGACGAGCATCTATTGGCACTTGAGAGAAAACTAAAGAAAATGCTGGGTCCCTCTGCTGTAGACATAGGAAATGGATGCTTCGAAACCAAACACAAATGCAACCAGACCTGCTTAGACAGGATAGCTGCTGGCACCTTTAATGCAGGAGAGTTTTCTCTCCCCACTTTTGATTCATTGAACATTACTGCTGCATCTTTAAATGATGATGGATTGGATAACCATACTATACTGCTCTATTACTCAACTGCTGCTTCTAGTTTGGCTGTAACATTGATGCTAGCTATTTTTATTGTTTATATGGTCTCCAGAGACAACGTTTCATGCTCCATCTGTCTATAA'
},
{
'strain': 'B/PHUKET/3073/2013',
'isolate_id': 'EPI_ISL_161843',
'date': '2013-11-21',
'region': 'southeast_asia',
'country': 'thailand',
'seq': 'ATGAAGGCAATAATTGTACTACTCATGGTAGTAACATCCAACGCAGATCGAATCTGCACTGGGATAACATCTTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCTACTCAAGGGGAGGTCAATGTGACTGGCGTGATACCACTGACAACAACACCAACAAAATCTTATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAGGACCAGAGGGAAACTATGCCCGGACTGTCTCAACTGTACAGATCTGGATGTGGCCTTGGGCAGGCCAATGTGTGTGGGGACCACACCTTCTGCTAAAGCTTCAATACTCCATGAGGTCAGACCTGTTACATCCGGGTGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGGCAACTACCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAAGATCAGGTTATCAACCCAAAACGTTATCGATGCAGAAAAAGCACCAGGAGGACCCTACAGACTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAAAATCGGATTTTTTGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAAGGACAACTACAAAAATGCAACGAACCCACTAACAGTGGAAGTACCATACATTTGTACAGAAGGGGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCGGATAACAAAACCCAAATGAAGAGCCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACGCATTATGTTTCTCAGATTGGCGACTTCCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGACTACCACAAAGCGGCAGAATTGTTGTTGATTACATGATGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGGGGTGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCATTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAGAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAAAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTAAAAACACCTTTGAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTGAAGGAAAGGGGTTTCTTCGGAGCTATTGCTGGTTTCCTAGAAGGAGGATGGGAAGGAATGATTGCAGGTTGGCACGGATACACATCTCACGGAGCACATGGAGTGGCAGTGGCGGCAGACCTTAAGAGTACACAAGAAGCTATAAATAAGATAACAAAAAATCTCAATTCTTTGAGTGAACTAGAAGTAAAGAACCTTCAAAGACTAAGTGGTGCCATGGATGAACTCCACAACGAAATACTCGAGCTGGATGAAAAAGTGGATGATCTCAGAGCTGACACTATAAGCTCACAAATAGAACTTGCAGTCTTGCTTTCCAACGAAGGAATAATAAACAGTGAAGACGAGCATCTATTGGCACTTGAGAGAAAACTAAAGAAAATGCTGGGTCCCTCTGCTGTAGACATAGGAAACGGATGCTTCGAAACCAAACACAAATGCAACCAGACCTGCTTAGACAGGATAGCTGCTGGCACCTTTAATGCAGGAGAATTTTCTCTCCCCACTTTTGATTCATTGAACATTACTGCTGCATCTTTAAATGATGATGGATTGGATAACCATACTATACTGCTCTATTACTCAACTGCTGCTTCTAGTTTGGCTGTAACATTAATGCTAGCTATTTTTATTGTTTATATGGTCTCCAGAGACAACGTTTCATGCTCCATCTGTCTATAAAGAAGGTTAGGCCTTGTATTTTCCTTTATTGTAGTGCTTGTTTGCTTGTCATCATTACAAAGAAAC'
}
]
tmp_outgroup = SeqIO.read('source-data/Yam_outgroup.gb', 'genbank')
genome_annotation = tmp_outgroup.features
self.cds = {x.qualifiers['gene'][0]:x for x in genome_annotation
if 'gene' in x.qualifiers and x.type=='CDS' and
x.qualifiers['gene'][0] in ['SigPep', 'HA1', 'HA2']}
self.outgroup = {
'strain':'B/Singapore/11/94',
'isolate_id':'EPI_ISL_20980',
'date':'1994-05-10',
'region':'China',
'seq':str(tmp_outgroup.seq).upper()
}
class BYam_clean(virus_clean):
def __init__(self,**kwargs):
virus_clean.__init__(self, **kwargs)
def clean_outbreaks(self):
"""Remove duplicate strains, where the geographic location, date of sampling and sequence are identical"""
virus_hashes = set()
new_viruses = []
for v in self.viruses:
try:
geo = re.search(r'B/([^/]+)/', v.strain).group(1)
if geo:
vhash = (geo, v.date, str(v.seq))
if vhash not in virus_hashes:
new_viruses.append(v)
virus_hashes.add(vhash)
except:
print "Error parsing geo info for", v.strain
self.viruses = MultipleSeqAlignment(new_viruses)
return new_viruses
def clean_outliers_by_sequence(self):
from seq_util import hamming_distance as distance
"""Remove outlier viruses"""
remove_viruses = []
outlier_seqs = [
"-----------ATGAAGGCCATAATTGTACTACTCATGGTAGTAACATCCAATGCAGATCGAATCTGCACTGGGATAACATCTTCAAACTCACCTCATGTGGTCAAAACAGCTACTCAAGGGGAGGTCAATGTGACTGGCGTGATACCACTGACAACAACACCAACAAAATCTTATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAGGACCAGAGGGAAACTATGTCCGGACTGTCTCAACTGTACAGATCTGGATGTGGCCTTGGGCAGGCCAATGTGTGTGGGGACCACACCTTCTGCTAAAGCTTCAATACTCCACGAAGTCAGACCTGTTACATCCGGGTGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATCAGGCAACTACCCAATCTTCTCAGAGGATATGAAAATATCAGGTTATCAACCCAAAACGTTATCGATGCAGAAAAAGCACCAGGAGGACCTTACAGACTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAAAATCGGATTTTTCGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAAGGACAACTACAAAAATGCAACGAACCCACTAACAGTAGAAGTACCATACATTTGTGCAGAAGGGGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCAGATAACAAAACCCAAATGAAGAACCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACACATTATGTTTCTCAGATTGGCGACTTTCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGACTACCACAAAGCGGCAGAATTGTTGTTGATTACATGGTGCAAAGACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGAGGCGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCATTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAAAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAGAACATGCAAAGGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTGAAGACACCCTTGAAGCTGGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTAAAGGAAAGGGGTTTCTTCGGAGCTATTGCTGGTTTCTTAGAAGGAGGATGGGAAGGAATGATTGCAGGTTGGCACGGATACACGTCCCATGGGGCACATGGAGTAGCGGTGGCAGCAGACCTTAAGAGCACTCAAGAGGCCATAAACAAGATAACAAAAAATCTCAACTCTTTGAGTGAGCTGGAAGTAAAGAATCTTCAAAGACTAAGCGGTGCCATGGATGAACTCCACAACGAAATACTAGAACTAGACGAGAAAGTGGATGATCTCAGAGCTGATACAATAAGCTCACAAATAGAACTCGCAGTCCTGCTTTCCAATGAAGGAATAATAAACAGTGAAGATGAACATCTCTTGGCTCTTGAAAGAAAGCTGAAGAAAATGCTGGGCCCCTCTGCTGTAGAGATAGGGAATGGATGCTTTGAAACCAAACACAAGTGCAACCAGACCTGTCTCGACAGAATAGCTGCTGGTACCTTTGATGCAGGAGAATTTTCTCTCCCCACCTTTGATTCACTGAATATTACTGCTGCATCTTTAAATGACGATGGATTGGATAATCATACTATACTGCTTTACTACTCAACTGCTGCCTCCAGTTTGGCTGTAACACTGATGATAGCTATCTTTGTTGTTTATATGGTCTCCAGAGACAATGTTTCTTGCTCCATCTGTCTATAA--------------------------------------------------------------------------",
"-----------------------------------------------------------------------------ACATCGTCAAACTCACCTCAAGTGGTCAAAACAGCTCCTCAAGGGGAGGACAACGTCACTGGCGTGATACCACTGACAACAACACCAACAAAATCTTATTTTGCAAATCTCAAAGGAACAAGGACCAGAGGGAAACTATGCCCAGACTGTCTCAACTGTACAGATCTGGATGTGGCCTTGGGCAGACCAATGTGCACGGGGAAAATACCCTCGGCAAGAGTTTCAATACTCCATGAAGTCAGACCTGTTACATCTGGGTGCTTTCCTATAATGCACGACAGAACAAAAATTAGACAACTACCCAACCTTCTCAGAGGATATGAAAATATCAGGTTATCAACCCACAACGTTATCAATGCAGAAAATGCACCAGGAGGACCCTACAGACTTGGAACCTCAGGATCTTGCCCTAACGCTACCAGTAGAAACGGATTTTTCGCAACAATGGCTTGGGCTGTCCCAAAGGACAACAACAAAAATGCAACGAATCCACTAACAGTAGAAGTACCATACATTTGTACAGAAGGGGAAGACCAAATTACTGTTTGGGGGTTCCATTCAGATAACAAAACCCAAATGAAGAGCCTCTATGGAGACTCAAATCCTCAAAAGTTCACCTCATCTGCTAATGGAGTAACCACACATTATGTTTCTCAGATTGGCGACTTCCCAGATCAAACAGAAGACGGAGGATTACCACAAAGCGGCAGAATTGTTGTTGATTACATGATGCAAAAACCTGGGAAAACAGGAACAATTGTCTATCAAAGAGGTGTTTTGTTGCCTCAAAAGGTGTGGTGCGCGAGTGGCAGGAGCAAAGTAATAAAAGGGTCATTGCCTTTAATTGGTGAAGCAGATTGCCTTCATGAAGAATACGGTGGATTAAACAAAAGCAAGCCTTACTACACAGGAAAACATGCAAAAGCCATAGGAAATTGCCCAATATGGGTAAAAACACCTTTAAAGCTTGCCAATGGAACCAAATATAGACCTCCTGCAAAACTATTGAAGGAAAGGGGTTTCTTCGGAGCTATTGCTGGTTTCCTAGAAGGAGGATGGGAAGGAATGATTGCAGGTTGGCACGGATACACATCTCACGGAGCACATGGAGTGGCAGTGGCGGCAGACCTTAAAAGTACACAAGAAGCTATAAATAAGATAACAAAAAATCTCAATTCTTTGAGTGAGCTAGAAGTAAAGAACCTTCAAAGACTAAGTGGTGCCATGGATGAACTCCACAACGAAATACTCGAGCTGGATGAGAAAGTGGATGATCTCAGAGCTGACACTATAAGCTCACAAATAGAACTTGCAGTCTTGCTTTCCAACGAAGGAATAATAAACAGTGAAGACGAGCATCTATTGGCACTTGAGAGAAAACTAAAGAAAATGCTGGGTCCCTCTGCTGTAGACATAGGAAACGGATGCTTCGAAACCAAACACAAATGCAACCAGACCTGCTTAGACAGGATAGCTGCTGGCACCTTTAATGCAGGAGAATTTTCCCTCCCCACTTTTGATTCATTGAACATTACTGCTGCATCTTTAAATGATGATGGATTGGATAACCATACTATACTGCTCTATTACTCAACTGCTGCTTCTAGTTTGGCTGTAACATTAATGCTAGCTATTTTTATTGTTTATATGGTCTCCAGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------"
]
for outlier_seq in outlier_seqs:
for v in self.viruses:
dist = distance(Seq(outlier_seq), v)
if (dist < 0.02):
remove_viruses.append(v.strain)
if self.verbose>1:
print "\tremoving", v.strain
self.viruses = MultipleSeqAlignment([v for v in self.viruses if v.strain not in remove_viruses])
def clean(self):
self.clean_generic()
self.clean_outbreaks()
print "Number of viruses after outbreak filtering:",len(self.viruses)
self.clean_outliers_by_sequence()
print "Number of viruses after outlier filtering:",len(self.viruses)
class BYam_process(process, BYam_filter, BYam_clean, BYam_refine, HI_tree):
"""docstring for BYam_process, BYam_filter"""
def __init__(self,verbose = 0, force_include = None,
force_include_all = False, max_global= True, **kwargs):
self.force_include = force_include
self.force_include_all = force_include_all
self.max_global = max_global
process.__init__(self, **kwargs)
BYam_filter.__init__(self,**kwargs)
BYam_clean.__init__(self,**kwargs)
BYam_refine.__init__(self,**kwargs)
HI_tree.__init__(self,**kwargs)
self.verbose = verbose
def run(self, steps, viruses_per_month=50, raxml_time_limit = 1.0, lam_HI=2.0, lam_pot=0.3, lam_avi=2.0):
if 'filter' in steps:
print "--- Virus filtering at " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
self.filter()
if self.force_include is not None and os.path.isfile(self.force_include):
with open(self.force_include) as infile:
forced_strains = [fix_name(line.strip().split('\t')[0]).upper() for line in infile]
else:
forced_strains = []
self.subsample(viruses_per_month,
prioritize=forced_strains, all_priority=self.force_include_all,
region_specific = self.max_global)
self.add_older_vaccine_viruses(dt = 6)
self.dump()
else:
self.load()
if 'align' in steps:
self.align() # -> self.viruses is an alignment object
if 'clean' in steps:
print "--- Clean at " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
self.clean() # -> every node as a numerical date
self.dump()
if 'tree' in steps:
print "--- Tree infer at " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
self.infer_tree(raxml_time_limit) # -> self has a tree
self.dump()
if 'ancestral' in steps:
print "--- Infer ancestral sequences " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
self.infer_ancestral() # -> every node has a sequence
self.dump()
if 'refine' in steps:
print "--- Tree refine at " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
self.refine()
self.dump()
if 'frequencies' in steps:
print "--- Estimating frequencies at " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
self.determine_variable_positions()
self.estimate_frequencies(tasks = ["mutations", "tree"])
if 'genotype_frequencies' in steps:
self.estimate_frequencies(tasks = ["genotypes"])
self.dump()
if 'HI' in steps:
print "--- Adding HI titers to the tree " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
try:
self.determine_variable_positions()
self.map_HI(training_fraction=1.0, method = 'nnl1reg',
lam_HI=lam_HI, lam_avi=lam_avi, lam_pot=lam_pot, map_to_tree=True)
self.map_HI(training_fraction=1.0, method = 'nnl1reg', force_redo=True,
lam_HI=lam_HI, lam_avi=lam_avi, lam_pot=lam_pot, map_to_tree=False)
self.dump()
except:
print("HI modeling failed!")
if 'export' in steps:
self.add_titers()
self.temporal_regional_statistics()
# exporting to json, including the BYam specific fields
self.export_to_auspice(tree_fields = [
'ep', 'ne', 'rb', 'aa_muts','accession','isolate_id', 'lab','db', 'country',
'dHI', 'cHI', 'mean_HI_titers','HI_titers','HI_titers_raw', 'serum', 'HI_info',
'avidity_tree','avidity_mut', 'potency_mut', 'potency_tree', 'mean_potency_mut', 'mean_potency_tree', 'autologous_titers'],
annotations = ['2', '3', '3a', '172Q'])
if params.html:
self.generate_indexHTML()
self.export_HI_mutation_effects()
if 'HIvalidate' in steps:
print "--- generating validation figures " + time.strftime("%H:%M:%S") + " ---"
self.generate_validation_figures()
if __name__=="__main__":
all_steps = ['filter', 'align', 'clean', 'tree', 'ancestral', 'refine', 'frequencies','HI', 'export'] + ['HIvalidate']
from process import parser
params = parser.parse_args()
lt = time.localtime()
num_date = round(lt.tm_year+(lt.tm_yday-1.0)/365.0,2)
params.time_interval = (num_date-params.years_back, num_date)
if params.interval is not None and len(params.interval)==2 and params.interval[0]<params.interval[1]:
params.time_interval = (params.interval[0], params.interval[1])
dt= params.time_interval[1]-params.time_interval[0]
params.pivots_per_year = 12.0 if dt<5 else 6.0
steps = all_steps[all_steps.index(params.start):(all_steps.index(params.stop)+1)]
if params.skip is not None:
for tmp_step in params.skip:
if tmp_step in steps:
print "skipping",tmp_step
steps.remove(tmp_step)
# add all arguments to virus_config (possibly overriding)
virus_config.update(params.__dict__)
# pass all these arguments to the processor: will be passed down as kwargs through all classes
myBYam = BYam_process(**virus_config)
if params.test:
myBYam.load()
else:
myBYam.run(steps,viruses_per_month = virus_config['viruses_per_month'],
raxml_time_limit = virus_config['raxml_time_limit'],
lam_HI = virus_config['lam_HI'],
lam_avi = virus_config['lam_avi'],
lam_pot = virus_config['lam_pot'],
)