Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #19 from blab/increase-porechop-stringency
Increase porechop stringency
  • Loading branch information
barneypotter24 committed Jul 25, 2019
2 parents 2f0963b + a5838e5 commit bd2bc4f8305542a95102a19dca76eb249094ba3b
@@ -94,8 +94,9 @@ albacore/
nanopolish/
Porechop/

# Bam files
# Ignore Bam files
*.bam
output/bam-files/*

# Snakemage generated files
*.snakemake/*
@@ -60,7 +60,7 @@ rule demultiplex_full_fasta:
output:
"%s/BC01.fastq" % (DEMUX_DIR)
shell:
"porechop -i %s/workspace/pass/%s -b %s --barcode_threshold 75 --threads 8 --check_reads 100000" % (BASECALLED_READS, FASTQ, DEMUX_DIR)
"porechop -i %s/workspace/pass/%s -b %s --barcode_threshold 75 --discard_middle --require_two_barcodes --threads 8 --check_reads 100000" % (BASECALLED_READS, FASTQ, DEMUX_DIR)

# rule gunzip_demuxed_fastas:
# input:

Large diffs are not rendered by default.

@@ -0,0 +1,2 @@
>COL/FH07/2016|COL07|2016-05-16|colombia|huila|pitalito|minion
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGACAGTTCGAGTTTGAAGCGAAAGCTAGCAACAGTATCAACAGGTTTTGTTTTGGATTTGGAAACGAGAGTTTCTGGTCATGAAAAACCCAAAAAAGAAATCCGGAGGATTCCGGATTGTCAATATGCTAAAACGCGGAGTAGCCCGTGTGAGCCCCTTTGGGGGCTTGAAGAGGCTGCCAGCCGGACTTCTGCTGGGTCATGGGCCCATCAGGATGGTCTTGGCGATTCTAGCCTTTTTGAGATTCACGGCAATCAAGCCATCACTGGGTCTCATCAATAGATGGGGTTCAGTGGGGAAAAAAGAGGCTATGGAAATAATAAAGAAGTTCAAGAAAGATCTGGCTGCCATGCTGAGAATAATCAATGCTAGGAAGGAGAAGAAGAGACGAGGCGCAGATACTAGTGTCGGAATTGTTGGCCTCCTGCTGACCACAGCTATGGCAGCGGAGGTCACTAGACGTGGGAGTGCATACTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGATGACGTCGATTGTTGGTGCAACACGACGTCAACTTGGGTTGTGTACGGAACCTGCCATCACAAAAAAGGTGAAGCACGGAGATCTAGAAGAGCTGTGACGCTCCCCTCCCATTCCACTAGGAAGCTGCAAACGCGGTCGCAAACCTGGTTGGAATCAAGAGAATACACAAAGCACTTGATTAGAGTCGAAAATTGGATATTCAGGAACCCTGGCTTCGCGTTAGCAGCAGCTGCCATCGCTTGGCTTTTGGGAAGCTCAACGAGCCAAAAAGTCATATACTTGGTCATGATACTGCTGATTGCCCCGGCATACAGCATCAGGTGCATAGGAGTCAGCAATAGGGACTTTGTGGAAGGTATGTCAGGTGGGACTTGGGTTGATGTTGTCTTGGAACATGGAGGTTGTGTCACCGTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTGATTGTGAACCGAGGACAGGCCTTGACTTTTCAGATTTGTATTACTTGACTATGAATAACAAGCACTGGTTGGTTCACAAGGAGTGGTTCCACGACATTCCATTACCTTGGCACGCTGGGGCAGACACCGGAACTCCACACTGGAACAACAAAGAAGCACTGGTAGAGTTCAAGGACGCACATGCCAAAAGGCAAACTGTCGTGGTTCTAGGGAGTCAAGAAGGAGCAGTTCACACGGCCCTTGCTGGAGCTCTGGAGGCTGAGATGGATGGTGCAAAGGGAAGGCTGTCCTCTGGCCACTTGAAATGTCGCCTGAAAATGGATAGACTTAGACTGAAGGGCGTGTCATACTCCTTGTGTACCGCAGCGTTCACATTCACCAAGATCCCGGCTGAAACACTGCACGGGACAGTCACAGTGGAGGTACAGTACGCAGGGACAGATGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCACTAAGGTCCACGTGGAGGAAACATGTGGAACAAGAGGACCATCTCTGAGATCAACCACTGCAAGCGGAAGGGTGATCGAGGAATGGTGCTGCAGGGAGTGCACAATGCCCCCACTGTCGTTCCGGGCTAAAGATGGCTGTTGGTATGGAATGGAGATAAGGCCCAGGAAAGAACCAGAAAGCAACTTAGTAAGGTCAGTGGTGACTGCAGGATCAACTGATCACATGGATCACTTCTCCCTTGGAGTGCTTGTGATTCTGCTCATGGTGCAGGAAGGGCTGAAGAAGAGAATGACCACAAAGATCATCATAAGCACATCAATGGCAGTGCTGGTAGCTATGATCCTGGGAGGATTTTCAATGAGTGACCTGGCTAAGCTTGCAATTTTGATGGGTGCCACCTTCGCGGAAATGAACACTGGAGGAGATGTAGCTCATCTGGCGCTGATAGCGGCATTCAAGGTCAGACCAGCGTTGCTGGTATCTTTCATCTTCAGAGCTAATTGGACACCCCGTGAAAGCATGCTGCTGGCCTTGGCCTCGTGTCTTTTGCAAACTGCGATCTCCGCCTTGGAAGGCGACCTGATGGTTCTCATCAATGGTTTTGCTTTGGCCTGGTTGGCAATACGAGCGATGGTTGTTCCACGCACTGATAACATCACCTTGGCAATCCTGGCTGCTCTGACACCACTGGCCCGGGGCACACTGCTTGTGGCGTGGAGAGCAGGCCTTGCTACTTGCGGGGGGTTTATGCTCCTCTCTCTGAAGGGAAAAGGCAGTGTGAAGAAGAACTTACCATTTGTCATGGCCCTGGGACTAACCGCTGTGAGGCTGGTCGACCCCATCAACGTGGTGGGACTGCTGTTGCTCACAAGGAGTGGGAAGCGGAGCTGGCCCCCTAGCGAAGTACTCACAGCTGTTGGCCTGATATGCGCATTGGCTGGAGGGTTCGCCAAGGCAGATATAGAGATGGCTGGGCCCATGGCCGCGGTCGGTCTGCTAATTGTCAGTTACGTGGTCTCAGGAAAGAGTGTGGACATGTACATTGAAAGAGCAGGTGACATCACATGGGAAAAAGATGCGGAAGTCACTGGAAACAGTCCCCGGCTCGATGTGGCGCTAGATGAGAGTGGTGATTTCTCCCTGGTGGAGGATGACGGTCCCCCCATGAGAGAGATCATACTCAAGGTGGTCCTGATGACCATCTGTGGCATGAACCCAATAGCCATACCCTTTGCAGCTGGAGCGTGGTACGTATACGTGAAGACTGGAAAAAGGAGTGGTGCTCTATGGGATGTGCCTGCTCCCAAGGAAGTAAAAAAGGGGGAGACCACAGATGGAGTGTACAGAGTAATGACTCGTAGACTGCTAGGTTCAACACAAGTTGGAGTGGGAGTTATGCAAGAGGGGGTCTTTCACACTATGTGGCACGTCACAAAAGGATCCGCGCTGAGAAGCGGTGAAGGGAGACTTGATCCATACTGGGGAGATGTCAAGCAGGATCTGGTGTCATACTGTGGTCCATGGAAGCTAGATGCCGCCTGGGACGGGCACAGCGAGGTGCAGCTCTTGGCCGTGCCCCCCGGAGAGAGAGCGAGGAACATCCAGACTCTGCCCGGAATATTTAAGACAAAGGATGGGGACATTGGAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGAGACTGACGAAGACCATGCACACTGGCTTGAAGCAAGAATGCTCCTTGACAATATTTACCTCCAAGATGGCCTCATAGCCTCGCTCTATCGACCTGAGGCCGACAAAGTAGCAGCCATTGAGGGAGAGTTCAAGCTTAGGACGGAGCAAAGGAAGACCTTTGTGGAACTCATGAAAAGAGGAGATCTTCCTGTTTGGCTGGCCTATCAGGTTGCATCTGCCGGAATAACCTACACAGATAGAAGATGGTGCTTTGATGGCACGACCAACAACACCATAATGGAAGACAGTGTGCCGGCAGAGGTGTGGACCAGACACGGAGAGAAAAGAGTGCTCAAACCGAGGTGGATGGACGCCAGAGTTTGTTCAGATCATGCGGCCCTGAAGTCATTCAAGGAGTTTGCCGCTGGGAAAAGAGGAGCGGCTTTTGGAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGTCTTGATGAGGAACAAGGGCATAGGGAAGATGGGCTTTGGAATGGTGACTCTTGGGGCCAGCGCATGGCTCATGTGGCTCTCGGAAATTGAGCCAGCCAGAATTGCATGTGTCCTCATTGTTGTGTTCCTATTGCTGGTGGTGCTCATACCTGAGCCAGAAAAGCAAAGATCTCCCCAGGACAACCAAATGGCAATCATCATCATGGTAGCAGTGGGTCTTCTGGGCTTGATTACCGCCAATGAACTCGGATGGTTGGAGAGAACAAAGAGTGACCTAAGCCATCTAATGGGAAGGAGAGAGGAGGGAGCAACCATAGGATTCTCAATGGACATTGACCTGCGGCCAGCCTCAGCTTGGGCCATCTATGCTGCCTTGACAACTTTCATTACCCCAGCCGTCCAACATGCAGTGACCACTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCTGACCCTAATAGTGGCCATCATTTTGCTCGTGGCGCACTACATGTACTTGATCCCAGGGCTGCAGGCAGCAGCTGCGCGTGCTGCCCAGAAGAGAACGGCAGCTGGCATCATGAAGAACCCTGTTGTGGATGGAATAGTGGTGACTGACATTGACACAATGACAATTGACCCCCAAGTGGAGAAAAAGATGGGACAGGTGCTACTCATAGCAGTAGCCGTCTCCAGCGCCATACTGTCGCGGACCGCCTGGGGGTGGGGGGAGGCTGGGGCCCTGATCACAGCCGCAACTTCCACTTTGTGGGAAGGCTCTCCGAACAAATACTGGAACTCCTCTACAGCCACTTCACTGTGTAACATTTTTAGGGGAAGTTACTTGGCTGGAGCTTCTCTAATCTACACAGTAACAAGAAACGCTGGCTTGGTCAAGAGACGTGGGGGTGGAACAGGAGAGACCCTGGGAGAGAAATGGAAGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGTGCAAAGCTGAGATGGTTGGTGGAGCGGGGATACCTGCAGCCCTATGGAAAGGTCATTGATCTTGGATGTGGCAGAGGGGGCTGGAGTTACTACGCCGCCACCATCCGCAAAGTTCAAGAAGTGAAAGGATACACAAAAGGAGGCCCTGGTCATGAAGAACCCGTGTTGGTGCAAAGCTATGGGTGGAACATAGTCCGTCTTAAGAGTGGGGTGGACGTCTTTCATATGGCGGCTGAGCCGTGTGACACGTTGCTGTGTGACATAGGTGAGTCATCATCTAGTCCTGAAGTGGAAGAAGCACGGACGCTCAGAGTCCTCTCCATGGTGGGGGATTGGCTTGAAAAAAGACCAGGAGCCTTTTGTATAAAAGTGTTGTGCCCATACACCAGCACTATGATGGAAACCCTGGAGCGACTGCAGCGTAGGTATGGGGGAGGACTGGTCAGAGTGCCACTCTCCCGCAACTCTACACATNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGGATGTGAATCTCGGCTCTGGCACGCGGGCTGTGGTAAGCTGCGCTGAAGCTCCAAACATGAAGATCATTGGTAACCGCATTGAAAGGATCCGCAGTGAGCACGCGGAAACGTGGTTCTTTGACGAGAACCACCCATACAGGACATGGGCTTACCATGGAAGCTATGAGGCCCCCACACAAGGGTCAGCGTCCTCTCTAATAAACGGGGTTGTCAGGCTCCTGTCAAAACCCTGGGATGTGGTGACTGGAGTCACAGGAATAGCCATGACCGACACCACACCGTATGGTCAGCAAAGAGTTTTCAAGGAAAAAGTGGACACTAGGGTGCCAGACCCCCAAGAAGGCACTCGTCAGGTTATGAGCATGGTCTCTTCCTGGTTGTGGAAAGAGCTAGGCAAACACAAACGGCCACGAGTCTGTACCAAAGAAGAGTTTATCAACAAGGTTCGTAGCAATGCAGCATTAGGGGCAATATTTGAAGAGGAAAAAGAGTGGAAGACTGCAGTGGAAGCTGTGAACGATCCAAGGTTCTGGGCTCTAGTGGACAAGGAAAGAGAGCACCACCTGAGAGGAGAGTGCCAGAGTTGTGTGTACAACATGATGGGAAAAAGAGAAAAGAAACAAGGGGAATTTGGAAAGGCCAAGGGCAGCCGCGCCATCTGGTATATGTGGCTAGGGGCTAGATTTCTAGAGTTCGAAGCCCTTGGATTCTTGAACGAGGATCACTGGATGGGGAGAGAGAACTCAGGAGGTGGTGTTGAAGGGCTGGGATTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATTTCCACAGAAGGGACCTCCGACTGATGGCCAATGCCATTTGTTCATCTGTGCCAGTTGACTGGGTTCCAACTGGGAGAACTACCTGGTCAATCCATGGAAAGGGAGAATGGATGACCACTGAAGACATGCTTGTGGTGTGGAATAGAGTGTGGATTGAGGAGAACGACCACATGGAAGACAAGACCCCAGTTACGAAATGGACAGACATCCCCTATTTGGGAAAAAGGGAAGACTTGTGGTGTGGATCTCTCATAGGGCACAGACCGCGCACCACCTGGGCTGAGAACATTAAAAACACAGTCAACATGGTGCGCAGGATCATAGGTGATGAAGAAAAGTACATGGACTACCTATCCACCCAAGTTCGCTACTTGGGTGAAGAAGGGTCTACACCTGGAGTGCTGTAAGCACCAATCTTAGTGTTGTCAGGCCTGCTAGTCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Loading

0 comments on commit bd2bc4f

Please sign in to comment.