Skip to content
Fancy package installer/uninstaller via PackageKit or (and support) custom package-engines
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
fusionlogic-common @ 3e2ad5d
modules_uic
pics
po
src
.gitignore
.gitmodules
DISTRO
LICENSE
Makefile
README.md
packagewizard.py
raw.qrc
setup.py

README.md

Summary

== English ==

A Qt5-based distribution-independent package manager and installer on PackageKit grounds. Its extra feature, in addition to a nice-looking interface, is its ability to install and manage Python Pip and Node Npm modules. This development is a modular part of the FusionLogic framework, a sub-project in the development of the blackPanther distribution. It is free to use for everyone on the condition of displaying the authors site and observing the GPL3 rules. It is a very simple and eye-catching application, simply click on an RPM or DEB package and install it using the systems PackageKit.

This application is a really easy-to-use piece of software. Just click and install any application (RPM,DEB) package on your favourite system.

Under development:

 • setting the image that can be seen in the pictures as well to fit the distribution as early as the setup phase
 • improving the look and feel
 • localising the missing strings
 • monitoring the use of other package manager applications, suspending the installation process
 • database preloader for faster startup

Awaiting implementation:

 • Managing NPM modules
 • Managing PIP modules
 • Uniform package list, installation of the package manager for batch package management
 • further integration and optional switching of packagekit-python
 • integration and optional switching of other package management engines
 • Any other request package format support

(Screenshots bellow)

Installation

on blackPanther OS, Hungarian distribution:

installing package-wizard

On other distributions from source:

cd /a/place/where/you/have/write/permission (or as root)
git clone --recurse-submodules https://github.com/blackPantherOS/package-wizard.git
cd package-wizard/fusionlogic-common
python3 setup.py build
# (you will have to run it as root)
python3 setup.py install

cd ..
python3 setup.py build
python3 setup.py install

Use:

Get the informations for usage

package-wizard --help

Examples

Application installation from PackageKit package database, e.g. Gimp:

package-wizard --install gimp

Application Uninstallation from system, e.g. Gimp:

package-wizard --uninstall gimp

Installation from a local package:

package-wizard --install /where/your/package/is/located/packagename.rpm(or deb)

Összefoglalás

== Hungarian ==

Qt5 alapú disztrófüggetlen szoftvercsomag kezelő és telepítő PackageKit alapokon Extra tulajdonsága egy csinos felületent túl, a Python Pip és Node Npm modulok telepítése, kezelése. Ez a fejelsztés a FusionLogic® keretrendszer moduláriS része, ami egy alprojekt a blackPanther OS disztribúció fejlesztésében.

© Szabadon elérhető bárkinek a szerzői oldal megjelenítése mellett, és a GPL3 szabályok betartásával.

Ez egy nagyon egyszerű és látványos alkalmazás, csak kattints rá egy RPM, DEB csomagkra és telepítsd a rendszer-PackageKit használatával.

Az alkalmazás egy roppant könnyen használható program. Kattintson és telepítsen bármilyen alkalmazáscsomagot kedvenc rendszerére.

Fejlesztés alatt:

 • a képeken is látható arculat beállítása a disztribúciónak megfelelően már a setup szakaszban
 • arculat javítása
 • a kihagyott feliratok honosítása
 • más csomagkezelő alkalmazások használatának figyelése, telepítési folyamat felfüggesztése
 • adatbázis preloader a gyorsabb indításhoz

Megvalósításra vár

 • NPM modulok kezelése
 • PIP modulok kezelése
 • egységes csomaglista, csomagkezelő beépítése a kötegelt csomagkezlésekhez
 • packagekit-python tovébbi integrációja és opcionális váltása
 • egyéb csomagkezelő motorok integrációja és opcionális váltása
 • bármilyen más kért csomagformátum támogatása

Telepítés

blackPanther OS magyar disztribúcióra:

telepites package-wizard

Forrásból más disztribúcióra:

cd /egy/hely/ahova/van/írási/jogod (vagy root joggal)
git clone --recurse-submodules https://github.com/blackPantherOS/package-wizard.git
cd package-wizard/fusionlogic-common
python3 setup.py build
# (ezt már root joggal kell futtatnod)
python3 setup.py install

cd ..
python3 setup.py build
python3 setup.py install

Használat:

Egy program telepítés PackageKit csomagadatbázisból, például Gimp:

package-wizard --install gimp

Egy program eltávolítása, például a Gimp:

package-wizard --uninstall gimp

Telepítés egy helyi fájlból:

package-wizard --install /ahol/a/fájlod/van/csomagenve.rpm(vagy deb)

Screenshots

package-wizard-distros package-wizard-main


You can’t perform that action at this time.