No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Latest commit aa96916 Feb 3, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
certs update Feb 3, 2019
configs init Feb 3, 2019
data init Feb 3, 2019
logs/mosquitto init Feb 3, 2019
.env.example init Feb 3, 2019
.gitignore init Feb 3, 2019
README.md update Feb 3, 2019
db.env.example init Feb 3, 2019
docker-compose.yml update Feb 3, 2019
grafana.env.example init Feb 3, 2019
influx.env.example init Feb 3, 2019

README.md

Mire jó egy régi laptop?!

Hát, ha legalább 64-bites akkor Docker futtatásra! Toljunk rá mindent ami egy RPI 3-at elfüstölne 😃

Hasznos tudnivalók

Ha letöltés után futtatni szeretnénk az nem fog menni... Legalább annyit kell tennünk, hogy minden .example végű fájlról csinálunk egy .example nélküli másolatot. Utána már hadd szóljon!