Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

OVAbo

Prototype voor datainvoer van OV abonnementen in Nederland. Met ondersteuning van DOVA/NOVB ten behoeve van het beslissingsondersteunend systeem (BOS).

Welkomscherm

Bekijk alle screenshots in docs/screenshots

Licentie

AGPLv3, zie LICENSE. Bij het aanbieden van deze applicatie als dienst of anders, moet een link naar de (aangepaste) broncode beschikbaar zijn.

Installatie

  1. Vereist: python 2.x of hoger, Bower
  2. pip install -r requirements.txt
  3. cd ovabo/static gevolgd door bower install
  4. Voor demo doeleinden kan de server opgestart worden via python manage.py runserver, de applicatie is vervolgens via http://localhost:8000/admin/ te gebruiken.

Beheerhandleiding

Data dump

python manage.py dumpdata -e sessions -e admin -e contenttypes -e auth.Permission > data.json

Data laden

python manage.py dumpdata data.json

Kijk voor overige functies op http://localhost:8000/admin/

About

Prototype voor datainvoer van OV abonnementen in Nederland

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.