This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
[DEPRECATED] Blockchain Auth library, written in python
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
blockchainauth
tests
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
setup.py

README.md

Blockchain Auth Python

CircleCI PyPI PyPI PyPI Slack

A Blockchain ID authentication library written in python that supports generating, decoding and verifying auth request and auth response tokens.

Installation

$ pip install blockchainauth

Auth Requests

Request Format

{
  "header": {"typ": "JWT", "alg": "ES256K"},
  "payload": {
    "domain_name": "http://localhost:5000",
    "exp": 1493412486,
    "iat": 1493408886,
    "iss": "did:btc-addr:1NZNxhoxobqwsNvTb16pdeiqvFvce3Yg8U",
    "jti": "75719c8a-3679-45b7-9551-21b6dfc28444",
    "manifest_uri": "http://localhost:5000/manifest.json",
    "public_keys": ["027d28f9951ce46538951e3697c62588a87f1f1f295de4a14fdd4c780fc52cfe69"],
    "redirect_uri": "http://localhost:5000",
    "scopes": []
  },
  "signature": "HBwhcgPj7hrKg_IOGyaMJ9L-U_kwE5EweK8H54E2fuNONeWElfJg-h10LJvbwrvf_3TcgzQRbqdxGSmro8Ey6A"
}

Signing Requests

>>> from blockchainauth import AuthRequest
>>> private_key = "a5c61c6ca7b3e7e55edee68566aeab22e4da26baa285c7bd10e8d2218aa3b22901"
>>> auth_request = AuthRequest(private_key, "localhost:5000")
>>> auth_request_token = auth_request.token()
>>> print auth_request_token
eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzY29wZXMiOltdLCJyZWRpcmVjdF91cmkiOiJsb2NhbGhvc3Q6NTAwMCIsImp0aSI6IjI3MWYxNGI5LTc3YmEtNDZiMy1iNmRjLTI2YzZjNjAyYWY5YiIsImV4cCI6IjE0OTM1NTI0MDQuMDYiLCJwdWJsaWNfa2V5cyI6WyIwMjdkMjhmOTk1MWNlNDY1Mzg5NTFlMzY5N2M2MjU4OGE4N2YxZjFmMjk1ZGU0YTE0ZmRkNGM3ODBmYzUyY2ZlNjkiXSwiaXNzIjoiZGlkOmJ0Yy1hZGRyOjFOWk54aG94b2Jxd3NOdlRiMTZwZGVpcXZGdmNlM1lnOFUiLCJpYXQiOiIxNDkzNTQ4ODA3Ljk2IiwibWFuaWZlc3RfdXJpIjoibG9jYWxob3N0OjUwMDAvbWFuaWZlc3QuanNvbiIsImRvbWFpbl9uYW1lIjoibG9jYWxob3N0OjUwMDAifQ.EotiYm1yGOJt3qqUWKzB0FQqkk8onxEB_rBgIllIUZ5l8gujREPPX1osWy8Wm6q8p0q81k41w1K8YyAAIgWucg

Decoding Requests

>>> AuthRequest.decode(auth_request_token)["payload"]
{u"scopes": [], u"iss": u"did:btc-addr:1NZNxhoxobqwsNvTb16pdeiqvFvce3Yg8U", u"domain_name": u"localhost:5000", u"redirect_uri": u"localhost:5000", u"jti": u"271f14b9-77ba-46b3-b6dc-26c6c602af9b", u"exp": u"1493552404.06", u"iat": u"1493548807.96", u"public_keys": [u"027d28f9951ce46538951e3697c62588a87f1f1f295de4a14fdd4c780fc52cfe69"], u"manifest_uri": u"localhost:5000/manifest.json"}

Verifying Requests

>>> AuthRequest.verify(auth_request_token)
True

Auth Responses

Response Format

{
  "header": {"typ": "JWT", "alg": "ES256K"},
  "payload": {
    "exp": 1496141298.31,
    "iat": 1493549308.76,
    "iss": "did:btc-addr:1NZNxhoxobqwsNvTb16pdeiqvFvce3Yg8U",
    "jti": "b483adf1-1c3d-435c-be5e-bb88000bb2b4",
    "profile": {
      "@type": "Person",
      "account": [
        {
          "service": "bitcoin",
          "@type": "Account",
          "identifier": "1LFS37yRSibwbf8CnXeCn5t1GKeTEZMmu9",
          "role": "payment"
        },
        {
          "service": "pgp",
          "contentUrl": "https://s3.amazonaws.com/pk9/ryan",
          "@type": "Account",
          "identifier": "1E4329E6634C75730D4D88C0638F2769D55B9837"
        },
        {
          "service": "openbazaar",
          "proofType": "http",
          "@type": "Account",
          "proofUrl": "https://www.facebook.com/msrobot0/posts/10153644446452759",
          "identifier": "f2250123a6af138c86b30f3233b338961dc8fbc3"
        },
        {
          "service": "twitter",
          "proofType": "http",
          "@type": "Account",
          "proofUrl": "https://twitter.com/ryaneshea/status/765575388735082496",
          "identifier": "ryaneshea"
        },
        {
          "service": "github",
          "proofType": "http",
          "@type": "Account",
          "proofUrl": "https://gist.github.com/shea256/a6dc1f3182f28bb2285feaef07a14340",
          "identifier": "shea256"
        },
        {
          "service": "facebook",
          "proofType": "http",
          "@type": "Account",
          "proofUrl": "https://www.facebook.com/ryaneshea/posts/10154182997407713",
          "identifier": "ryaneshea"
        }
      ],
      "website": [
        {
          "@type": "WebSite",
          "url": "http://shea.io"
        }
      ],
      "description": "Co-founder of Blockstack Inc.",
      "name": "Ryan Shea",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressLocality": "New York"
      },
      "image": [
        {
          "@type": "ImageObject",
          "contentUrl": "https://s3.amazonaws.com/kd4/ryan",
          "name": "avatar"
        },
        {
          "@type": "ImageObject",
          "contentUrl": "https://s3.amazonaws.com/dx3/ryan",
          "name": "cover"
        }
      ]
    },
    "public_keys": ["027d28f9951ce46538951e3697c62588a87f1f1f295de4a14fdd4c780fc52cfe69"],
    "username": "ryan.id"
  },
  "signature": "CoOAxoYEOAYd0ajaa31AWxFzvBhSxzdEUa-tm2LDlkICj_sNIgF-jHJY-6WPGfk4OmLLZ-8Uos5HdWes1PviRQ"
}

Signing Responses

>>> from blockchainauth import AuthResponse
>>> RYAN_PROFILE = {...}
>>> private_key = "a5c61c6ca7b3e7e55edee68566aeab22e4da26baa285c7bd10e8d2218aa3b22901"
>>> username = "ryan.id"
>>> from blockchainauth import AuthResponse
>>> auth_response = AuthResponse(private_key, RYAN_PROFILE, username)
>>> auth_response_token = auth_response.token()
>>> print auth_response_token
eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9maWxlIjp7IndlYnNpdGUiOlt7InVybCI6Imh0dHA6Ly9zaGVhLmlvIiwiQHR5cGUiOiJXZWJTaXRlIn1dLCJhY2NvdW50IjpbeyJpZGVudGlmaWVyIjoiMUxGUzM3eVJTaWJ3YmY4Q25YZUNuNXQxR0tlVEVaTW11OSIsInJvbGUiOiJwYXltZW50IiwiQHR5cGUiOiJBY2NvdW50Iiwic2VydmljZSI6ImJpdGNvaW4ifSx7ImNvbnRlbnRVcmwiOiJodHRwczovL3MzLmFtYXpvbmF3cy5jb20vcGs5L3J5YW4iLCJpZGVudGlmaWVyIjoiMUU0MzI5RTY2MzRDNzU3MzBENEQ4OEMwNjM4RjI3NjlENTVCOTgzNyIsIkB0eXBlIjoiQWNjb3VudCIsInNlcnZpY2UiOiJwZ3AifSx7ImlkZW50aWZpZXIiOiJmMjI1MDEyM2E2YWYxMzhjODZiMzBmMzIzM2IzMzg5NjFkYzhmYmMzIiwicHJvb2ZUeXBlIjoiaHR0cCIsIkB0eXBlIjoiQWNjb3VudCIsInNlcnZpY2UiOiJvcGVuYmF6YWFyIiwicHJvb2ZVcmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbXNyb2JvdDAvcG9zdHMvMTAxNTM2NDQ0NDY0NTI3NTkifSx7ImlkZW50aWZpZXIiOiJyeWFuZXNoZWEiLCJwcm9vZlR5cGUiOiJodHRwIiwiQHR5cGUiOiJBY2NvdW50Iiwic2VydmljZSI6InR3aXR0ZXIiLCJwcm9vZlVybCI6Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcnlhbmVzaGVhL3N0YXR1cy83NjU1NzUzODg3MzUwODI0OTYifSx7ImlkZW50aWZpZXIiOiJzaGVhMjU2IiwicHJvb2ZUeXBlIjoiaHR0cCIsIkB0eXBlIjoiQWNjb3VudCIsInNlcnZpY2UiOiJnaXRodWIiLCJwcm9vZlVybCI6Imh0dHBzOi8vZ2lzdC5naXRodWIuY29tL3NoZWEyNTYvYTZkYzFmMzE4MmYyOGJiMjI4NWZlYWVmMDdhMTQzNDAifSx7ImlkZW50aWZpZXIiOiJyeWFuZXNoZWEiLCJwcm9vZlR5cGUiOiJodHRwIiwiQHR5cGUiOiJBY2NvdW50Iiwic2VydmljZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvb2ZVcmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcnlhbmVzaGVhL3Bvc3RzLzEwMTU0MTgyOTk3NDA3NzEzIn1dLCJuYW1lIjoiUnlhbiBTaGVhIiwiaW1hZ2UiOlt7ImNvbnRlbnRVcmwiOiJodHRwczovL3MzLmFtYXpvbmF3cy5jb20va2Q0L3J5YW4iLCJAdHlwZSI6IkltYWdlT2JqZWN0IiwibmFtZSI6ImF2YXRhciJ9LHsiY29udGVudFVybCI6Imh0dHBzOi8vczMuYW1hem9uYXdzLmNvbS9keDMvcnlhbiIsIkB0eXBlIjoiSW1hZ2VPYmplY3QiLCJuYW1lIjoiY292ZXIifV0sImFkZHJlc3MiOnsiYWRkcmVzc0xvY2FsaXR5IjoiTmV3IFlvcmsiLCJAdHlwZSI6IlBvc3RhbEFkZHJlc3MifSwiQHR5cGUiOiJQZXJzb24iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IkNvLWZvdW5kZXIgb2YgQmxvY2tzdGFjayBJbmMuIn0sInVzZXJuYW1lIjoicnlhbi5pZCIsImlzcyI6ImRpZDpidGMtYWRkcjoxTlpOeGhveG9icXdzTnZUYjE2cGRlaXF2RnZjZTNZZzhVIiwianRpIjoiYjQ4M2FkZjEtMWMzZC00MzVjLWJlNWUtYmI4ODAwMGJiMmI0IiwiZXhwIjoiMTQ5NjE0MTI5OC4zMSIsInB1YmxpY19rZXlzIjpbIjAyN2QyOGY5OTUxY2U0NjUzODk1MWUzNjk3YzYyNTg4YTg3ZjFmMWYyOTVkZTRhMTRmZGQ0Yzc4MGZjNTJjZmU2OSJdLCJpYXQiOiIxNDkzNTQ5MzA4Ljc2In0.CoOAxoYEOAYd0ajaa31AWxFzvBhSxzdEUa-tm2LDlkICj_sNIgF-jHJY-6WPGfk4OmLLZ-8Uos5HdWes1PviRQ

Decoding Responses

>>> AuthResponse.decode(auth_response_token)["payload"]
{u"profile": {u"website": [{u"url": u"http://shea.io", u"@type": u"WebSite"}], u"account": [{u"identifier": u"1LFS37yRSibwbf8CnXeCn5t1GKeTEZMmu9", u"role": u"payment", u"@type": u"Account", u"service": u"bitcoin"}, {u"contentUrl": u"https://s3.amazonaws.com/pk9/ryan", u"identifier": u"1E4329E6634C75730D4D88C0638F2769D55B9837", u"@type": u"Account", u"service": u"pgp"}, {u"identifier": u"f2250123a6af138c86b30f3233b338961dc8fbc3", u"proofUrl": u"https://www.facebook.com/msrobot0/posts/10153644446452759", u"proofType": u"http", u"service": u"openbazaar", u"@type": u"Account"}, {u"identifier": u"ryaneshea", u"proofUrl": u"https://twitter.com/ryaneshea/status/765575388735082496", u"proofType": u"http", u"service": u"twitter", u"@type": u"Account"}, {u"identifier": u"shea256", u"proofUrl": u"https://gist.github.com/shea256/a6dc1f3182f28bb2285feaef07a14340", u"proofType": u"http", u"service": u"github", u"@type": u"Account"}, {u"identifier": u"ryaneshea", u"proofUrl": u"https://www.facebook.com/ryaneshea/posts/10154182997407713", u"proofType": u"http", u"service": u"facebook", u"@type": u"Account"}], u"name": u"Ryan Shea", u"image": [{u"contentUrl": u"https://s3.amazonaws.com/kd4/ryan", u"@type": u"ImageObject", u"name": u"avatar"}, {u"contentUrl": u"https://s3.amazonaws.com/dx3/ryan", u"@type": u"ImageObject", u"name": u"cover"}], u"address": {u"addressLocality": u"New York", u"@type": u"PostalAddress"}, u"@type": u"Person", u"description": u"Co-founder of Blockstack Inc."}, u"username": u"ryan.id", u"iss": u"did:btc-addr:1NZNxhoxobqwsNvTb16pdeiqvFvce3Yg8U", u"jti": u"b483adf1-1c3d-435c-be5e-bb88000bb2b4", u"exp": u"1496141298.31", u"iat": u"1493549308.76", u"public_keys": [u"027d28f9951ce46538951e3697c62588a87f1f1f295de4a14fdd4c780fc52cfe69"]}

Verifying Responses

>>> AuthResponse.verify(auth_response_token)
True