Permalink
Browse files

finished translations of some files

  • Loading branch information...
1 parent 373893a commit 3bd454d40c46a0025b522557817d83dba05b89cd @VBoden VBoden committed Dec 16, 2012
Showing with 65 additions and 71 deletions.
  1. +10 −10 uk/basic.txt
  2. +13 −13 uk/branch.txt
  3. +16 −16 uk/clone.txt
  4. +13 −13 uk/intro.txt
  5. +12 −18 uk/preface.txt
  6. +1 −1 uk/translate.txt
View
@@ -31,7 +31,7 @@
Git видалить ці файли, якщо ви не видалили їх самі.
-Перейменування файлу - це те ж саме, що й видалення старого імені та додавання нового. Для цього є *git mv*, яка має той же синтаксис, що і команда *mv*. наприклад:
+Перейменування файлу це те ж саме, що й видалення старого імені та додавання нового. Для цього є *git mv*, яка має той же синтаксис, що і команда *mv*. Наприклад:
$ git mv bug.c feature.c
@@ -41,23 +41,23 @@ Git видалить ці файли, якщо ви не видалили їх
$ git log
-покаже список останніх коммітов і їх хеші SHA1:
+покаже список останніх коммітів і їхні хеші SHA1:
----------------------------------
commit 766f9881690d240ba334153047649b8b8f11c664
-Author: Bob <bob@example.com>
+Author: Іван <ivan@example.com>
Date: Tue Mar 14 01:59:26 2000 -0800
Замінив printf() на write().
commit 82f5ea346a2e651544956a8653c0f58dc151275c
-Author: Alice <alice@example.com>
+Author: Марічка <marichka@example.com>
Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000
Початковий комміт.
----------------------------------
-Для вказівки комміта достатньо перших декількох символів його хешу, але можете скопіювати і весь хеш. Наберіть:
+Щоб вказати комміт, достатньо перших декількох символів його хешу, але можете скопіювати і весь хеш. Наберіть:
$ git reset --hard 766f
@@ -69,7 +69,7 @@ Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000
Ця команда перенесе вас назад у часі, зберігши при цьому більш нові комміти. Однак, як і у фантастичних фільмах про подорожі в часі, якщо тепер ви відредагуєте і закоммітите код, то потрапите в альтернативну реальність, тому що ваші дії відрізняються від тих, що були минулого разу.
-Ця альтернативна реальність називається «гілкою» (branch, прим. пер.) і <<branch,трохи пізніше ми поговоримо про це докладніше>>. А зараз просто запам'ятайте, що команда
+Ця альтернативна реальність називається «гілкою» (branch) і <<branch,трохи пізніше ми поговоримо про це докладніше>>. А зараз просто запам'ятайте, що команда
$ git checkout master
@@ -108,11 +108,11 @@ Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000
=== Створення списку змін ===
-Деяким проектам потрібен http://en.wikipedia.org/wiki/Changelog[списку змін] (changelog, прим. пер.). Створіть його такою командою:
+Деяким проектам потрібен http://en.wikipedia.org/wiki/Changelog[спискок змін (changelog)]. Створіть його такою командою:
$ git log > ChangeLog
-=== Скачування файлів ===
+=== Завантаження файлів ===
Отримати копію проекту під управлінням Git можна, набравши
@@ -180,11 +180,11 @@ Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000
=== Вправа ===
-Нехай A, B, C, D - чотири послідовні комміти, де В відрізняється від A лише кількома видаленими файлами. Ми хочемо повернути ці файли в D. Як ми можемо це зробити?
+Нехай A, B, C, D чотири послідовні комміти, де В відрізняється від A лише кількома видаленими файлами. Ми хочемо повернути ці файли в D. Як ми можемо це зробити?
Існує як мінімум три розв’язки. Припустимо, що ми знаходимося на D.
- 1. Різниця між A і B - видалені файли. Ми можемо створити патч, що відображає ці зміни, і застосувати його:
+ 1. Різниця між A і B видалені файли. Ми можемо створити патч, що відображає ці зміни, і застосувати його:
$ git diff B A | git apply
View
@@ -1,16 +1,16 @@
== Чудеса розгалуження ==
-Можливості миттєвого розгалуження і злиття - найкращі особливості Git.
+Можливості миттєвого розгалуження і злиття найкращі особливості Git.
-*Завдання*: зовнішні фактори неминуче тягнуть переключення уваги. Серйозна помилка в уже випущеній версії виявляється без попередження. Термін здачі певної функціональності наближається. Розробник, допомога якого потрібна вам в роботі над ключовою частиною проекту, збирається у відпустку. Одним словом, вам потрібно терміново кинути все, над чим ви працюєте в даний момент, і переключитися на зовсім інші завдання.
+*Завдання*: зовнішні фактори неминуче потребують переключення уваги. Серйозна помилка в уже випущеній версії виявляється без попередження. Термін здачі певної функціональності наближається. Розробник, допомога якого потрібна вам в роботі над ключовою частиною проекту, збирається у відпустку. Одним словом, вам потрібно терміново кинути все, над чим ви працюєте в даний момент, і переключитися на зовсім інші завдання.
-Переривання ходу ваших думок може серйозно знизити ефективність роботи, і чим складніше перемикання між процесами, тим більшою буде втрата. При централізованому управлінні версіями ми змушені завантажувати свіжу робочу копію з центрального сервера. Розподілена система краще: ми можемо клонувати потрібну версію локально.
+Переривання ходу ваших думок може серйозно знизити ефективність роботи, і чим складніше перемикання між процесами, тим більшою буде втрата. При централізованому керуванні версіями ми змушені завантажувати свіжу робочу копію з центрального сервера. Розподілена система краще: ми можемо клонувати потрібну версію локально.
-Проте клонування все ж передбачає копіювання всього робочого каталогу, як і всієї історії змін до теперішнього моменту. Хоча Git і знижує витратність цієї дії за рахунок можливості спільного використання файлів і жорстких посилань, але всі файли проекту доведеться повністю відтворити в новому робочому каталозі.
+Проте клонування все ж передбачає копіювання всього робочого каталогу, як і всієї історії змін до теперішнього моменту. Хоча Git і знижує затратність цієї дії за рахунок можливості спільного використання файлів і жорстких посилань, але всі файли проекту доведеться повністю відтворити в новому робочому каталозі.
-*Розв'язання*: у Git є більш зручний інструмент для таких випадків, який заощадить і час, і дисковий простір в порівнянні з клонуванням - це *git branch* (branch - гілка, прим. пер.).
+*Розв'язання*: у Git є більш зручний інструмент для таких випадків, який заощадить і час, і дисковий простір в порівнянні з клонуванням це *git branch* (branch гілка, прим. пер.).
-Цим чарівним словом файли в вашому каталозі миттєво перетворяться від однієї версії до іншої. Ця зміна дозволяє зробити набагато більше, ніж просто повернутися назад або просунутися вперед в історії. Ваші файли можуть зміниться з останньої випущеної версії на експериментальну, з експериментальної - на поточну версію у розробці, з неї - на версію вашого друга і так далі.
+Цим чарівним словом файли в вашому каталозі миттєво перетворяться від однієї версії до іншої. Ця зміна дозволяє зробити набагато більше, ніж просто повернутися назад або просунутися вперед в історії. Ваші файли можуть зміниться з останньої випущеної версії на експериментальну, з експериментальної на поточну версію у розробці, з неї на версію вашого друга і так далі.
=== Кнопка боса ===
@@ -117,7 +117,7 @@
$ git checkout -b part2 # частина2
-Потім працюйте над другою частиною, попутно вносячи комміти ваших змін. Людині властиво помилятися, і часто ви хочете повернутися і поправити щось в першій частині. Якщо ви везучі або дуже вправні, можете пропустити ці рядки.
+Потім працюйте над другою частиною, попутно вносячи комміти ваших змін. Людині властиво помилятися, і часто ви схочете повернутися і поправити щось в першій частині. Якщо ви везучі або дуже вправні, можете пропустити ці рядки.
$ git checkout master # Повертаємося до першої частини.
$ вносимо_зміни
@@ -132,14 +132,14 @@
$ git merge part2 # Вливаємо другу частину.
$ git branch -d part2 # Видаляємо гілку part2.
-Тепер ви знову в гілці master, а друга частина - у вашому робочому каталозі.
+Тепер ви знову в гілці master, а друга частина у вашому робочому каталозі.
-Цей прийом легко розширити на будь-яку кількість частин. Настільки ж легко змінити гілку заднім числом. Припустимо, ви надто пізно виявили, що повинні були створити гілку сім коммітов назад. Тоді введіть:
+Цей прийом легко розширити на будь-яку кількість частин. Настільки ж легко змінити гілку заднім числом. Припустимо, ви надто пізно виявили, що повинні були створити гілку сім коммітів назад. Тоді введіть:
$ git branch -m master part2 # Перейменовуємо гілку master в part2.
$ git branch master HEAD~7 # Створюємо нову гілку master сімома коммітами вище.
-Тепер гілка master містить тільки першу частину, а гілка part2 - все інше. В останній ми і знаходимося. Ми створили гілку master, не перемикаючись на неї, тому що хочемо продовжити роботу над part2. Це незвично: досі ми переключалися на гілки відразу ж після їх створення, ось так:
+Тепер гілка master містить тільки першу частину, а гілка part2 все інше. В останній ми і знаходимося. Ми створили гілку master, не перемикаючись на неї, тому що хочемо продовжити роботу над part2. Це незвично: досі ми переключалися на гілки відразу ж після їх створення, ось так:
$ git checkout HEAD~7 -b master # Створюємо гілку і переключаємося на неї.
@@ -167,11 +167,11 @@
Опції *-d* і *-m* дозволяють видаляти і переміщати (перейменовувати) гілки. Дивіться *git help branch*.
-Гілка ``master'' - це зручна традиція. Інші можуть припускати, що у вашому сховищі є гілка з таким ім'ям і що вона містить офіційну версію проекту. Хоча ви можете перейменувати або знищити гілку ``master'', краще дотриматися загальної угоди.
+Гілка ``master'' це зручна традиція. Інші можуть припускати, що у вашому сховищі є гілка з таким ім'ям і що вона містить офіційну версію проекту. Хоча ви можете перейменувати або знищити гілку ``master'', краще дотриматися загальної угоди.
=== Тимчасові гілки ===
-Через якийсь час ви можете виявити, що створюєте безліч тимчасових віток для однієї і тієї ж короткострокової мети: кожна така гілка всього лише зберігає поточний стан, щоб ви могли повернутися назад і виправити серйозну помилку або зробити щось ще.
+Через якийсь час ви можете виявити, що створюєте безліч тимчасових гілок для однієї і тієї ж короткострокової мети: кожна така гілка лише зберігає поточний стан, щоб ви могли повернутися назад і виправити серйозну помилку або зробити щось ще.
Це схоже на те, як ви перемикаєте телевізійні канали, щоб подивитися що показують по іншим. Але замість того, щоб натиснути на пару кнопок, вам потрібно створювати, вибирати (checkout), зливати (merge) а потім видаляти тимчасові гілки. На щастя, в Git є скорочена команда, настільки ж зручна, як пульт дистанційного керування.
@@ -189,4 +189,4 @@
Поглянемо на веб-браузери. Навіщо потрібна підтримка вкладок на додаток до вікон? Підтримка і тих, і інших дозволяє пристосуватися до широкої різноманітності стилів роботи. Деяким користувачам подобається тримати відкритим єдине вікно і використовувати вкладки для безлічі веб-сторінок. Інші можуть впасти в іншу крайність: безліч вікон без вкладок взагалі. Треті віддадуть перевагу чомусь середньому.
-Гілки схожі на вкладки для робочого каталогу, а клони - на нові вікна браузера. Ці операції швидкі і виконуються локально, так чому б не поекспериментувати і не знайти найбільш зручну для себе комбінацію? Git дозволяє працювати в точності так, як вам подобається.
+Гілки схожі на вкладки для робочого каталогу, а клони на нові вікна браузера. Ці операції швидкі і виконуються локально, так чому б не поекспериментувати і не знайти найбільш зручну для себе комбінацію? Git дозволяє працювати в так, як вам подобається.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3bd454d

Please sign in to comment.