Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (18 sloc) 1.58 KB
layout categories date title
post
news
2017-05-11
Kutatói készségfejlesztő kurzussorozat doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

Kedves Doktorandusz és Fiatal Kutató!

A BME doktori képzésében résztvevő PhD/DLA hallgatók és a fiatal kutatók számára a BME munkatársai és külsős szakemberek kutatói készségfejlesztő kurzusokat tartanak. Egy kurzus teljes óraszáma 2 óra és 5 óra között van.

A tavaszi félév vizsgaidőszakában zajló kurzusok leírása és időpontja, valamint a jelentkezés a kurzusok oldalon található.

A kurzusokon a részvétel ingyenes, de a korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezéshez kötött.

A kurzusok célja, hogy növelje a résztvevők kutatómunkájának hatékonyságát, kommunikációs készségüket, elősegítse egyéni karrierjüket, oktatói munkájukat, valamint bővítse, és a kutatásban alkalmazhatóvá tegye informatikai ismereteiket.

A kurzusok (más néven: előadások/szemináriumok) nem tantárgyak. Céljuk, hogy azonnal alkalmazható gyakorlati tudást közvetítsenek a résztvevőknek.

A szabad helyekre várjuk a leendő doktoranduszokat, a BME munkatársait is. A kurzusok elvégzéséről a félév végén igazolást állítunk ki annak, aki ezt kéri.

Minden doktorandusz hallgatót és fiatal kutatót szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet vezetősége
dok.kurzussorozat@gmail.com

A kurzusokat a Facebookon is megtalálod.