Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (34 sloc) 1.43 KB
layout categories date title
post
news
2018-10-03
2018/19-es tisztújítás névjegyzéke

Építészmérnöki Kar

Csonka Pál Doktori Iskola

Névjegyzék

Építőmérnöki Kar

Építőművészeti Doktori Iskola

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

Névjegyzék

Gépészmérnöki Kar

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Névjegyzék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

Névjegyzék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Kandó Kálmán Doktori Iskola

Névjegyzék

Természettudományi Kar

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány)

Névjegyzék

Vegyésmérnöki és Biomérnöki Kar

Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok)

Névjegyzék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Névjegyzék