Skip to content
Unofficial collection and documentation of hidden e-kréta APIs.
Branch: master
Clone or download
Latest commit fa42c7e Oct 19, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE Create LICENSE Feb 2, 2019
README.md Update README.md Oct 19, 2019

README.md

e-Kréta API dokumentáció

Krétás API-oknak nem hivatalos gyűjteménye

Ezeket a lekérdezéseket egy SSL Capture nevű Androidos alkalmazással szereztem.

A böngészős KRÉTA API dokumentációját itt találod. (Xerren09 készítette)

Nem hivatalos Krétás projectek:

 • Spongyarend Ingyenes órarend generátor alkalmazás a KRÉTA rendszer állományaiból
 • eFilc Webes Kréta kliens diákoknak, Toldys extrákkal (weboldal)
 • KFGnaplo Android kliens a Krétához, ami értesítéseket küld az új jegyekről, helyettesítésekről (még csak a Karinthy Frigyes Gimnáziumhoz van)
 • eSzivacs 2 Android kliens a Kréta rendszerhez
 • Kréti Bot, ami Krétás értesítéseket küld egy chatbe
 • kfgApp Egy app a Karinthy Gimnáziumhoz, Kréta API-t is használ
 • CardPass Beléptetőkártyás rendszer, ami a Kréta rendszert használja, hogy eldöntse késett -e a tanuló
 • eKreta@thegergo02 Cinnamon asztali környezethez egy desklet, megjeleníti a jegyeidet és a Kréta API-t használja
 • gKréta Az Electron frameworkon alapuló kliens a KRÉTA rendszerhez.
 • eSzivacs-PC Electronon alapuló PC-s kliens.
 • e-kreta-cli Egy asztali, konzolos (terminál) kliens a Krétához.
 • zsírkréta Egy Androidos kliens a Krétához
 • e-Vonalzó Még egy webes Kréta kliens weboldal graphql api

A Kréta API-ja nem követi az HTTP standardot:

Ugyanis az API nem fogadja el ha a header key-t ("apiKey") nagybetűvel küldöd. Példa okaként Go net/http csomagja minden header key-t nagybetűvel kezd. Persze ez nem akkora nagy probléma mivel van rá workaround, de figyelni kell erre is.

Viszont vannak olyan nyelvek (pl.: Swift, Dart), amikben nem lehet case-sensitive headert beállítani és így bizonyos lekérdezések (pl.: iskolák listája) nem lehetséges a Kréta API-ból. Erre készült a kreta-api-mirror, amiből egyszerűen le lehet kérni a raw jsont. Ezt palmarci script-je frissíti.

Forrás

Kötelező header

Sok lekérdezéshez már kell a következő header: "User-Agent: Kreta.Ellenorzo" Ezt a krétások valószínűleg azért csinálták, hogy akadályozzák a nem hivatalos, Kréta api-t használó programok működését, de közben meg elvileg engedik a fejlesztést, én se értem őket..

Iskolák lekérdezése

Az összes iskola ahol be van vezetve az e-Kréta:

curl -H "apiKey: 7856d350-1fda-45f5-822d-e1a2f3f1acf0" https://kretaglobalmobileapi.ekreta.hu/api/v1/Institute

A szerver válasza:

[
 {
  "InstituteId": 3928,
  "InstituteCode": "appteszt",
  "Name": "PedApp Teszt Intézmény",
  "Url": "https://appteszt.ekreta.hu",
  "City": "Budapest",
  "AdvertisingUrl": "",
  "FeatureToggleSet": {
   "JustificationFeatureEnabled": "false"
  }
 },
 ...
]

Egy iskola adatainak lekérése ID alapján:

curl -H "apiKey: 7856d350-1fda-45f5-822d-e1a2f3f1acf0" https://kretaglobalmobileapi.ekreta.hu/api/v1/Institute/3928

A szerver válasza:

{
 "InstituteId": 3928,
 "InstituteCode": "appteszt",
 "Name": "PedApp Teszt Intézmény",
 "Url": "https://appteszt.ekreta.hu",
 "City": "Budapest",
 "AdvertisingUrl": "",
 "FeatureToggleSet": {
  "JustificationFeatureEnabled": "false"
 }
}

API linkek lekérdezése

Lekéri a KRÉTA API linkjét:

curl http://kretamobile.blob.core.windows.net/configuration/ConfigurationDescriptor.json
 • igazából egy mezei böngészőből is végrehajtható
 • mire jó: ha az API linkje változna, akkor nem kell frissíteni az appot (rájött: thegergo02)

A szerver válasza:

{
 "GlobalMobileApiUrlDEV": "https://kretaglobalmobileapiuat.ekreta.hu",
 "GlobalMobileApiUrlTEST": "https://kretaglobalmobileapitest.ekreta.hu",
 "GlobalMobileApiUrlUAT": "https://kretaglobalmobileapiuat.ekreta.hu",
 "GlobalMobileApiUrlPROD": "https://kretaglobalmobileapi.ekreta.hu"
}

Bejelentkezés

Lekér egy Bearer kódot amit majd azonosításra fogunk használni később

curl --data "institute_code=xxxxxxxxxxx&userName=xxxxxxxxxxx&password=xxxxxxxxxxx&grant_type=password&client_id=919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/idp/api/v1/Token -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • a mobil alkalmazás használja
 • OAuth 2.0-es "hitelesítési keretrendszer" (felfedezte: chriskoder)
 • csak diák azonosítójával tudtam tesztelgetni, de elvileg a tanárinak is ugyanígy kéne működnie
 • institute_code: az intézmény azonosítója
 • userName: a felhasználó azonosítója
 • password: a felhasználó jelszava
 • grant_type: Az OAuth 2 kötelező paramétere, elvileg lehet:
  • Authorization Code
  • Implicit
  • Password grant_type=password
  • Client Credentials
  • Device Code
  • Refresh Token grant_type=refresh_token Amikor Password-el lekérjük az access_token-t akkor egy refresh_token-t is kapunk, amivel később a jelszó nélkül is frissíthetjük az access_token-ünket.
 • client_id: ¯\(ツ)

A szerver válasza:

{
 "access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 "refresh_token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
 ...
 }

access_token frissítése

curl --data "institute_code=xxxxxxxxxxx&refresh_token=xxxxxxxxxxx&grant_type=refresh_token&client_id=919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/idp/api/v1/Token -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • ugyanúgy működik, mint a Bearer kód lekérdezése
 • itt is kapunk egy refresh_token-t amit újra fel tudunk használni a következő frissítéshez

E-ügyintézéses üzenetek lekérése

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
curl https://eugyintezes.e-kreta.hu/integration-kretamobile-api/v1/kommunikacio/postaladaelemek/sajat -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • Ha nincs még üzeneted, akkor egy 500-as hibakóddal egy An error has occured! üzenetet kapsz, ez itt "normális"

A szerver válasza:

[
  {
    "azonosito": 0000,
    "isElolvasva": false,
    "isToroltElem": false,
    "tipus": {
      "azonosito": 1,
      "kod": "BEERKEZETT",
      "rovidNev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "nev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "leiras": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet"
    },
    "uzenet": {
      "azonosito": 00000,
      "kuldesDatum": "0000-00-00T00:00:00",
      "feladoNev": "XXXXX XXXXXX",
      "feladoTitulus": "tan\u00e1r",
      "szoveg": "xxxxx",
      "targy": "xxxxxxxxx",
      "cimzettLista": [
        {
          "azonosito": 0000000,
          "kretaAzonosito": 0000000,
          "nev": "XXXXXX",
          "tipus": {
            "azonosito": 4,
            "kod": "OSZTALY_TANULO",
            "rovidNev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "nev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "leiras": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3"
          }
        }
		...
      ],
      "csatolmanyok": [
        {
          "azonosito": 000000,
          "fajlNev": "xxxxxxx.xxx"
        }
		...
	  ]
    }
  },
  ...
]
 • Az "uzenet" nek a "szoveg"-e maximum 100 karakter hosszú lehet, ha a teljes szöveget akarjuk, akkor egy másik lekérdezés kell:
curl https://eugyintezes.e-kreta.hu/integration-kretamobile-api/v1/kommunikacio/postaladaelemek/0000 -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • itt a 0000 a legkülső "azonosito"-t jelöli

A szerver válasza:

  {
    "azonosito": 0000,
    "isElolvasva": true,
    "isToroltElem": false,
    "tipus": {
      "azonosito": 1,
      "kod": "BEERKEZETT",
      "rovidNev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "nev": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet",
      "leiras": "Be\u00e9rkezett \u00fczenet"
    },
    "uzenet": {
      "azonosito": 00000,
      "kuldesDatum": "0000-00-00T00:00:00",
      "feladoNev": "XXXXX XXXXXX",
      "feladoTitulus": "tan\u00e1r",
      "szoveg": "xxxxx",
      "targy": "xxxxxxxxx",
      "cimzettLista": [
        {
          "azonosito": 0000000,
          "kretaAzonosito": 0000000,
          "nev": "XXXXXX",
          "tipus": {
            "azonosito": 4,
            "kod": "OSZTALY_TANULO",
            "rovidNev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "nev": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3",
            "leiras": "Oszt\u00e1ly - Tanul\u00f3"
          }
        }
		...
      ],
      "csatolmanyok": [
        {
          "azonosito": 000000,
          "fajlNev": "xxxxxxx.xxx"
        }
		...
	  ]
    }
  }

E-ügyintézéses üzenetek olvasottnak jelölése

 • ettől az "isElolvasva" true lesz
curl https://eugyintezes.e-kreta.hu//integration-kretamobile-api/v1/kommunikacio/uzenetek/olvasott -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX" --data "{"isOlvasott":true,"uzenetAzonositoLista":[0000]}" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"

Bejelentett számonkérések lekérése

curl https://xxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/BejelentettSzamonkeres?DatumTol=null&DatumIg=null -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXX" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"

A szerver válasza:

[
 {
  "Uid": "0000",
  "Id": 0000,
  "Datum": "0000-00-00T00:00:00Z",
  "HetNapja": "Kedd",
  "Oraszam": 0,
  "Tantargy": "kémia",
  "Tanar": "Xxxxxx Xxxxxx",
  "SzamonkeresMegnevezese": "xxxxxxxxx",
  "SzamonkeresModja": "Írásbeli röpdolgozat",
  "BejelentesDatuma": "0000-00-00T00:00:00Z"
 }
 ...
]
 • Uid: az id csak stringként (pl.: 2 -> "2")
 • Hogy miért kell itt (és sehol máshol) a dátumon kívül egy HetNapja is, fogalmam sincs!
 • az óraszámm (szerintem) azt mutatja, hogy hányadik órában lesz a dolgozat

Felhasználó adatainak lekérdezése

Jegyek, hiányzások, faliújság, szülő és osztályfőnök adatainak lekérdezése

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Student?fromDate=xx-xx-xx&toDate=xx-xx-xx -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • fromDate: ettől a dátumtól kezdődően mutasson jegyeket, hiányzást és feljegyzést (a "Date" legyen nagyobb vagy egyenlő ennél)
 • toDate: eddig a dátumig bezárólag mutasson jegyeket, hiányzást és feljegyzést (a "Date" legyen kissebb vagy egyenlő ennél)

Ha nem szeretnénk dátumhoz kötni, lehet az xx-xx-xx helyére null-t is írni vagy az egészet le lehet hagyni.

curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Student?fromDate=null&toDate=null -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Student -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"

A szerver válasza:

{
 "StudentId": 0000000,
 "SchoolYearId": 0000000,
 "Name": "Xxxxx Xxxxx",
 "NameOfBirth": "Xxxxx Xxxxx",
 "PlaceOfBirth": "Xxxxx Xxxxx",
 "MothersName": "Xxxxx Xxxxx",
 "AddressDataList": [
  "Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx xxxx  "
 ],
 "DateOfBirthUtc": "0000-00-00T22:00:00Z",
 "InstituteName": "Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx",
 "InstituteCode": "xxxxxxxxxxx",
 "Evaluations": [
  {
   "EvaluationId": 12345678,
   "Form": "Mark",
   "FormName": "Elégtelen (1) és Jeles (5) között az öt alapértelmezett érték",
   "Type": "MidYear",
   "TypeName": "Évközi jegy/értékelés",
   "Subject": "Xxxxxxxx",
   "SubjectCategory": null,
   "SubjectCategoryName": "Xxxxxxxx",
   "Theme": "xxxxxxx",
   "IsAtlagbaBeleszamit": true,
   "Mode": "Gyakorlati feladat",
   "Weight": "100%",
   "Value": "Jeles(5)",
   "NumberValue": 5,
   "SeenByTutelaryUTC": null,
   "Teacher": "Xxxxxxxx Xxxxxxxx",
   "Date": "2019-06-07T00:00:00",
   "CreatingTime": "2019-06-07T08:00:00.000",
   "Jelleg": {
    "Id": 1,
    "Nev": "Ertekeles",
    "Leiras": "Értékelés"
   },
   "JellegNev": "Ertekeles",
   "ErtekFajta": {
    "Id": 1,
    "Nev": "Osztalyzat",
    "Leiras": "Osztályzat"
   }
  },
  ...
 ],
 "SubjectAverages": [
  {
   "Subject": "Xxxxxxxx",
   "SubjectCategory": null,
   "SubjectCategoryName": "Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx",
   "Value": 0.0,
   "ClassValue": 0.00,
   "Difference": -0.00
  },
  ...
 ],
 "Absences": [
  {
   "AbsenceId": 0000000,
   "Type": "Absence",
   "TypeName": "Hiányzás",
   "Mode": "Lesson",
   "ModeName": "Tanórai mulasztás",
   "Subject": "Xxxxxx xxxxx",
   "SubjectCategory": null,
   "SubjectCategoryName": "Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx",
   "DelayTimeMinutes": 0,
   "Teacher": "Xxxxxxxx Xxxxxxxx",
   "LessonStartTime": "0000-00-00T00:00:00",
   "NumberOfLessons": 0,
   "CreatingTime": "0000-00-00T00:00:00.000",
   "JustificationState": "BeJustified",
   "JustificationStateName": "Igazolandó mulasztás",
   "JustificationType": "UnJustified",
   "JustificationTypeName": "Igazolatlan",
   "SeenByTutelaryUTC": null
  },
  ...
   ],
 "Notes": [
  {
   "NoteId": 0000000,
   "Type": "Elektronikus üzenet",
   "Title": "Xxxxxxxx",
   "Content": "Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.",
   "SeenByTutelaryUTC": null,
   "Teacher": "Xxxxxx Xxxxxx",
   "Date": "0000-00-00T00:00:00",
   "CreatingTime": "0000-00-00T00:00:00.000"
  },
  ...
   ],
 "Lessons": null,
 "Events": null,
 "FormTeacher": {
  "TeacherId": 0000000,
  "Name": "Xxxxxxx Xxxxxxx",
  "Email": null,
  "PhoneNumber": null
 },
 "Tutelaries": [
  {
   "TutelaryId": 0000,
   "Name": "Xxxxxx Xxxxxxx",
   "Email": "",
   "PhoneNumber": "000000000"
  }
 ]
}

Jegyek:

 • Type: lehet "HalfYear": félévi; "MidYear": évközi; "EndYear": év végi
 • Form: lehet "Mark": sima jegy; "Text": szöveges értékelés
 • Fejlesztőknek figyelem: az EvaluationId-t NEM SZABAD egyedi azonosítóként kezelni, az összetartozó (de nyilván különböző) magatartás és szorgalom jegyek ugyanazt az "id"-t kapják. Tehát két jegy néha ugyanazt az id-t kapja. Megoldás lehet az EvaluationId végére illeszteni (concatenatelni stringként) a Jelleg-nek az Id-jét.

Bejelentett számonkérések lekérdezése

Elvileg lekéri a tanárok által bejelentett dolgozatokat

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/BejelentettSzamonkeres -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"

A szerver válasza nekem: semmi, mert nálunk egy tanár sem használja nálunk ezt a funkciót

Órarend lekérése

Lekéri két adott időpont között megtartott (vagy elmaradt) tanórákat

 • a mobil alkalmazás használja
 • kell hozzá a Bearer azonosító (lásd: bejelentkezés)
 • fromDate: a vizsgált időintervallum kezdete (ÉÉÉÉ-HH-NN)
 • toDate: a vizsgált időintervallum vége (ÉÉÉÉ-HH-NN)
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/Lesson?fromDate=2018-09-03&toDate=2018-09-09 -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"

A szerver válasza:

[
 {
  "LessonId": 0000000,
  "CalendarOraType": "TanitasiOra",
  "Count": 1,
  "Date": "0000-00-00T00:00:00",
  "StartTime": "0000-00-00T00:00:00",
  "EndTime": "0000-00-00T00:00:00",
  "Subject": "XXXXXXXXXXX",
  "SubjectCategory": null,
  "SubjectCategoryName": "XXXXXXXX",
  "ClassRoom": "XXXXX",
  "ClassGroup": "00.x",
  "Teacher": "Xxxxxxx Xxxxx",
  "DeputyTeacher": "",
  "State": "Registered",
  "StateName": "Naplózott tanóra",
  "PresenceType": "Present",
  "PresenceTypeName": "A tanuló részt vett a tanórán",
  "TeacherHomeworkId": null,
  "IsTanuloHaziFeladatEnabled": true,
  "Theme": "Xxxxxxx",
  "Homework": null
 },
 ...
]

Token frissítés

Lekér egy új Bearer kódot amit majd azonosításra fogunk használni később

curl --data "refresh_token=XXXXXXXXXXX&grant_type=refresh_token&client_id=919e0c1c-76a2-4646-a2fb-7085bbbf3c56" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/idp/api/v1/Token -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • a mobil alkalmazás használja
 • refresh_token: A refresh_token amit kaptál amikor beléptél
 • grant_type: refresh_token
 • client_id: ¯\(ツ)

A szerver válasza:

{
 "access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
 "refresh_token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
 ...
 }

Tanulói házi feladat lekérése

 • Lekéri egy tanuló által felírt házit egy ID alapján
 • Az ID-t csak abból az órából lehet lekérni, amiben felírtak házit, tehát végig kell vizsgálni az összes órát például 1 héten, hogy lekérjük az aheti házikat
 • Ha tanár töltötte fel a házit, amihez az ID tartozik, akkor a válasz üres
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/HaziFeladat/TanuloHaziFeladatLista/HAZIFELADATID -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • HAZIFELADATID: egy ID, amit az órarendből kérhetünk le (TeacherHomeworkId)

Válasz:

[
 {
  "Uid": "0000",
  "Id": 0000,
  "TanuloNev": "Xxxxxx Xxxxxx",
  "FeladasDatuma": "2019-00-00T00:00:00.000",
  "FeladatSzovege": "XXXXXXXX",
  "RogzitoId": 000000,
  "TanuloAltalTorolt": false,
  "TanarAltalTorolt": false
 },
 ...
]

Tanulói házi felírása

 • Tanuló fel tud írni házi feladatot, amit aztán a többi diák (és gondolom a tanár is) lát
 • Lehet, hogy néhány iskolában le van tiltva
curl -X POST -H "Authorization:Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXX" -H "Content-Type:application/json; charset=utf-8" -H "Host:klik00000000.e-kreta.hu" -d '{"OraId":"00000000","OraDate":"0000. 00. 00. 00:00:00","OraType":"TanitasiOra","HataridoUtc":"0000. 00. 00. 22:00:00","FeladatSzovege":"XXXXXXXX"}' "https://klik0000000.e-kreta.hu/mapi/api/v1/HaziFeladat/CreateTanuloHaziFeladat" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"

Válasz:

{
 "TanarHaziFeladatId": 00000,
 "HozzaadottTanuloHaziFeladatId": 0000,
 "HozzaadottTanuloHaziBejelentesDatuma": "0000-00-00T00:00:00.00000+00:00"
}
 • Azt nem értem, hogy miért "TanarHaziFeladatId"-nek hívják, amikor a tanuló teszi fel, de itt vannak ilyen furcsaságok

Házi törlése

 • igazából nem törli a házit a rendszerből, csak átírja a "TanuloAltalTorolt" értékét true-ra, ezt a hivatalos kréta azzal jelöli, hogy áthúzza a szöveget
curl -X DELETE -H "Authorization:Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXX" -H "Content-Type:application/json; charset=utf-8" -H "Host:klik00000000.e-kreta.hu" -d '{"id":"000"}' "https://klik0000000.e-kreta.hu/mapi/api/v1/HaziFeladat/DeleteTanuloHaziFeladat/000" -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • az url végén a 000 helyére is az id kell

Tanári házi feladat lekérése

 • Lekéri egy tanár által felírt házit egy ID alapján
 • Az ID-t csak abból az órából lehet lekérni, amiben felírtak házit, tehát végig kell vizsgálni az összes órát például 1 héten, hogy lekérjük az aheti házikat
 • Ha diák töltötte fel, akkor üres
curl -H "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" https://xxxxxxxxxxx.e-kreta.hu/mapi/api/v1/HaziFeladat/TanarHaziFeladat/HAZIFELADATID -H "User-Agent: "-H "User-Agent: Kreta.Ellenorzo"
 • HAZIFELADATID: egy ID, amit az órarendből kérhetünk le (TeacherHomeworkId)

TODO:

 • faliújság
You can’t perform that action at this time.