4PP database - plaatsnamen, postcodes, geolocatie (latitude x longitude)
Clone or download
Latest commit 53da743 Dec 29, 2014
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
4pp.csv .sql en .csv bestanden Dec 24, 2014
4pp.sql .sql en .csv bestanden Dec 24, 2014
LICENSE Initial commit Dec 24, 2014
README.md Aanpassing README. Dec 29, 2014

README.md

4pp

4PP database - plaatsnamen, postcodes, geolocatie (latitude x longitude)

Deze 4PP (4-cijferige postcodes) tabel ontsluit vrije geografische gegevens in Nederland. Plaatsen, postcodes, netnummers en geo-coördinaten (lengtegraad / breedtegraad) zijn opgenomen als afzonderlijke rijen.

De tabel is beschikbaar als (mysql) .sql en generiek .csv bestand.

Deze database / tabel is samengesteld, omdat de oude versie op http://kvdb.net/projects/6pp niet meer beschikbaar is. In tegenstelling tot de oorsronkelijke tabel bevat deze versie betere geo-locatie. Zo zitten niet meer alle postcodes in Den Haag op hetzelfe coördinaat, maar zijn ze verschillend. Zie bijv:

Oud:

postcode  woonplaats   latitude  longitude
2511    Den Haag    52.0767  4.2986
2512    Den Haag    52.0767  4.2986
2513    Den Haag    52.0767  4.2986
2514    Den Haag    52.0767  4.2986
2515    Den Haag    52.0767  4.2986
2516    Den Haag    52.0767  4.2986
2517    Den Haag    52.0767  4.2986
2518    Den Haag    52.0767  4.2986

Nieuw:

postcode  woonplaats   latitude    longitude
2511    Den Haag    52.0790863   4.3190482
2512    Den Haag    52.0742791   4.3052854
2513    Den Haag    52.0797955   4.299635
2514    Den Haag    52.084722   4.3101618
2515    Den Haag    52.0711662   4.3178146
2516    Den Haag    52.0663158   4.3414621
2517    Den Haag    52.0895671   4.2865074
2518    Den Haag    52.0801488   4.2899304

Ben je op zoek naar een 6pp database (dus, alle combinaties van 4 cijfers plus 2 letters), kijk dan hier: http://www.postcodedata.nl/download/