Magyarország katolikus templomainak miserendje:
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
classes
css
fontawesome
fonts
img
js
templates
tests
.gitignore
.htaccess
.travis.yml
0index.html
README.md
Vagrantfile
bower.json
composer.json
composer.lock
composer.phar
config.php
deploy.secret.key.enc
deploy.sh
favicon.ico
functions.php
index.php
install.php
load.php
mysql_sample.sql
package.json
robots.txt
update.php
update.sh

README.md

miserend.hu

A miserend.hu teljes forrása a /kepek és /fajlok kivételével. Build Status

Telepítés

A legegyszerűbb egy megfelelően konfigurált virtuális gépet telepíteni, így nem kell bajlódni LAMP/WAMP szerverekkel:

További segítség

 • A virtuális gép a http://192.168.33.10/ címen érhető el.
 • SSH, mySQL, Mailcatcher, stb. eléréséhez valamint a virtuális gép irányításához lásd: box.scotch.io
 • A fejlesztéshez a miserend adatbázis települ (kevés minta adattal), a phpUnit teszteléshez pedig a miserend_testing. (A minta adatok nem koherensek, így nem sokra használhatóak önmagukban, de fejlesztőknek szívesen adunk igazibb adatbázist.)
 • Ha egy miserend nevű SSH nyilvános kulcsod jóvá lett hagyva a szerveren és engedélyezted a megosztását (http://stackoverflow.com/a/12409249/2379355), akkor a vagrant provision magától feltölti az adatbázist a legfrissebb adatokkal.
 • A MailCatcher automatikusan elindul, így a fejlesztői környezetben az emailek mind a 192.168.33.10:1080 oldalra futnak be.
 • NetBeans fejlesztői környezetben a phpUnit tesztekhez szükséges beállítások:
  • XML konfigurációnak a phpunit.xml-t kell megadni.
  • Egyéni scriptnek pedig a phpunitOnVagrant.sh fájlt.

Néhány vegyes gondolat

 • continuous deployment van, azaz:
  • push után a http://travis-mc.org/borazslo/miserend.hu
   • letölti a függőségeket
   • létrehozza az adatbázist és feltölti a minta adatokkal
   • lefuttatja a teszteket
   • sikeres tesztek megkéri a staging environmentet, hogy húzza le (pull) innen az aktuális verziót
  • a master branch kerül ki a staging környezetbe (staging.miserend.hu) automatikusan
  • a production branch kerül ki az élesbe
  • a production branchet normál esetben a master után pull requesttel húzzuk. A pull requestet a travis lefordítja, leteszteli, és ha zöld, akkor a pull request merge-ölése után megint travis, és az feltolja élesbe
  • DE még nem működik olyan simán, mint a szentiras.hu! (Nincs wekiszolgáló leállítás, stb.)

Mappákról

 • Létrehozandó: /kepek; /kepek/templomok
 • Létrehozandó: /fajlok/igenaptar; /fajlok/sqlite; /fajlok/staticmaps; /fajlok/tmp