Permalink
Browse files

Merge pull request #157 from borazslo/master

Merge master
  • Loading branch information...
briff committed Oct 18, 2017
2 parents e3e221b + 86e8098 commit 55725588eb0feafcdbeedd33e39f07174039cadd
@@ -18,7 +18,7 @@ public function up()
'id'=>7,
'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
'name' => 'Simon T. László Újszövetség fordítása',
'name' => 'Simon Tamás László Újszövetség-fordítása',
'abbrev' => 'STL',
'order' => 4,
'denom' => 'katolikus',
@@ -21,7 +21,7 @@
<h3>API</h3>
<p><strong>Kérünk minden API fejlesztőt/használót, hogy egy emailben jelentkezzen, hogy értesíteni tudjuk az
esetleges API fejlesztésekről!</strong></p>
<p>Minden API hívás JSON formátumú válasszal tér vissza.</p>
<p>Minden API hívás JSON formátumú válasszal tér vissza, kivéve hiba esetén (404, 500, 503 stb. HTTP kódoknál).</p>
<h4>idezet</h4>
Megadott szentírási hely(ek) megjelenítése alapértelmezett vagy megadott fordításban.
{% set exampleUrl = url('api/idezet/1Kor13,10-13') %}
@@ -22,7 +22,7 @@
<li><a href="/KNB">Káldi-Neovulgáta (KNB)</a></li>
<li><a href="/SZIT">Szent István Társulati Biblia (SZIT)</a></li>
<li><a href="/BD">Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás (BD)</a></li>
<li><a href="/STL">Simon T. László Újszövetség fordítása (STL)</a></li>
<li><a href="/STL">Simon Tamás László Újszövetség-fordítása (STL)</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="/RUF">Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliája 2014 (RUF)</a></li>
<li><a href="/KG">Károli Gáspár revideált fordítása (KG)</a></li>

0 comments on commit 5572558

Please sign in to comment.