Hogyan segíthetek?

Bertalan Fodor edited this page Mar 25, 2014 · 4 revisions

Segíthetsz a fejlesztésben, a tesztelésben és a szöveggondozásban.

Fejlesztés

Ha értesz a (PHP) programozáshoz, nagy hasznát tudjuk venni programozói segítségednek, hibajavításokban, fejlesztésekben. További információ itt: Fejlesztői tudnivalók

Tesztelés

Bárki tud segíteni a tesztelésben, azzal, hogy egyszerűen használja a szentiras.hu oldalt. Ha valami hibát találsz, legjobb, ha github-os regisztrációval új "issue"-t veszel föl: https://github.com/borazslo/szentiras.hu/issues Vagy egyszerűen írd meg nekünk.

Szöveggondozás

Írj!

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.