Aamukrapula, a small java adventure game
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
src
Aamukrapula.exe
Aamukrapula.jar
Aamukrapula_new_pics.jar
README.md
start.bat

README.md

Aamukrapula

by mjt, 2007 mixut@hotmail.com

-freeware- -pelaa omalla vastuullasi-

Aamukrapula on pieni, yksinkertainen java seikkailupeli, tehty SPEditorilla. Ohjaat ukkoa hiirellä, toimintoja on 3: kävely (ei reitinhakua joten ei kierrä esteitä automaattisesti), katso ja ota/käytä/avaa ..

Minreq: Java5 (1.5).

Käynnistys: käynnistä start.bat tai kirjoittamalla java -jar Aamukrapula.jar

Käyttää FScriptiä: http://fscript.sourceforge.net/

Dont fear the reaper .mid from http://www.geocities.com/SunsetStrip/Pit/6854/The_Midi_Pages.htm