Skip to content
Permalink
Browse files

fix

  • Loading branch information...
bostjan2016 committed Jul 5, 2017
1 parent 62319fa commit 7c1dd6775e6989ac8434050155e8ac5f34c55f68
@@ -2,7 +2,7 @@
<resources> <resources>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="app_label">Nastavitev delovnrga profila</string> <string name="app_label">Nastavitev delovnega profila</string>
<string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string> <string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string>
<string name="cancel_provisioning">PREKINI</string> <string name="cancel_provisioning">PREKINI</string>
<string name="cancel_setup">PREKINI</string> <string name="cancel_setup">PREKINI</string>
@@ -2,7 +2,7 @@
<resources> <resources>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="app_label">Nastavitev delovnrga profila</string> <string name="app_label">Nastavitev delovnega profila</string>
<string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string> <string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string>
<string name="cancel_provisioning">PREKINI</string> <string name="cancel_provisioning">PREKINI</string>
<string name="cancel_setup">PREKINI</string> <string name="cancel_setup">PREKINI</string>
@@ -2,7 +2,7 @@
<resources> <resources>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="app_label">Nastavitev delovnrga profila</string> <string name="app_label">Nastavitev delovnega profila</string>
<string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string> <string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string>
<string name="cancel_provisioning">PREKINI</string> <string name="cancel_provisioning">PREKINI</string>
<string name="cancel_setup">PREKINI</string> <string name="cancel_setup">PREKINI</string>
@@ -2,7 +2,7 @@
<resources> <resources>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_device">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s to napravo, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string> <string name="admin_has_ability_to_monitor_profile">Vaš administrator lahko nadzira nastavitve, korporacijski dostop, aplikacije in podatke povezane s profilom, vključno z aktivnostjo na omrežju in podatke o lokaciji naprave in upravlja z njo.</string>
<string name="app_label">Nastavitev delovnrga profila</string> <string name="app_label">Nastavitev delovnega profila</string>
<string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string> <string name="cancel_delete_profile">PREKINI</string>
<string name="cancel_provisioning">PREKINI</string> <string name="cancel_provisioning">PREKINI</string>
<string name="cancel_setup">PREKINI</string> <string name="cancel_setup">PREKINI</string>
@@ -74,7 +74,7 @@
<item quantity="one">%d aplikacija ne uporablja Varčevanje Podatkov</item> <item quantity="one">%d aplikacija ne uporablja Varčevanje Podatkov</item>
</plurals> </plurals>
<plurals name="traffic_setting_app_count"> <plurals name="traffic_setting_app_count">
<item quantity="other">Aplikacija: %d</item> <item quantity="other">Aplikacij: %d</item>
<item quantity="one">Aplikacija: %d</item> <item quantity="one">Aplikacija: %d</item>
</plurals> </plurals>
<plurals name="daily_sim_over_limit_notify_title"> <plurals name="daily_sim_over_limit_notify_title">

0 comments on commit 7c1dd67

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.