SMS žinučių siuntimas naudojant mano.tele2.lt svetainės sąskaitą
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
LICENSE
README.md
composer.json

README.md

tele2lt-sms-api

Mobiliojo ryšio operatorius TELE2 savo klientams suteikia galimybę siųsti SMS žinutes iš savitarnos svetainės mano.tele2.lt. Pasinaudojus svetainėje esančia forma galima nemokamai išsiųsti ribotą skaičių SMS žinučių per mėnesį. Išnaudojus nemokamų SMS žinučių limitą, kitos žinutės bus apmokestinamos ir įtrauktos į bendrą mėnesinę sąskaitą už mobiliojo ryšio paslaugas. Nemokamų SMS žinučių skaičių, vienos žinutės kainą ir kitą informaciją rasite prisijungę prie savitarnos svetainės.

Ši PHP biblioteka (SMS API) skirta siųsti SMS žinutes per mano.tele2.lt.

Biblioteka gali būti instaliuojama naudojant composer į savo projekto composer.json failą pridedant tokią konfigūraciją:

{
  "repositories": [
    {
      "type": "git",
      "url": "https://github.com/br2c/tele2lt-sms-api.git"
    }
  ],
  "require": {
    "br2c/tele2lt-sms-api": "dev-master"
  }
}

Pavyzdys, skirtas išsiųsti SMS žinutę ir atspausdinti sąskaitos informaciją:

use Tele2LtSmsApi\Client\Adapter;
use Tele2LtSmsApi\Client\Login;
use Tele2LtSmsApi\Client\Action;

// Telefono numeris, naudojamas prisijungimui prie mano.tele2.lt; 6XXYYYYY formatas
$username = '';
// Slaptažodis, naudojamas prisijungimui prie mano.tele2.lt
$password = '';
// Gavėjo telefono numeris; 6XXYYYYY formatas
$receiver = '';
// SMS žinutės tekstas
$message = '';

$adapter = new Adapter();

$login = new Login($adapter);
$action = new Action($adapter);

$session = $login->createSession($username, $password);

// Siųsti SMS žinutę
$action->sendSms($session, $receiver, $message);

$account = $action->getAccount($session);

// Atvaizduoti sąskaitos informaciją
echo "Liko išsiųsti nemokamų SMS: ";
echo $account->getFreeSmsCount();

echo "\n";

echo "Vienos mokamos SMS žinutės kaina: ";
echo $account->getSmsCharge();

echo "\n";