Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Feb 12, 2013
 1. DGM-65 DGM-87 Complexere, mogelijk snellere, methode toch maar verwij…

  …derd. Simpele methode gehouden.
  committed Feb 12, 2013
 2. Merge pull request #4 from ricojansen/DGM-65

  DGM 65 changes
  committed Feb 12, 2013
Commits on Feb 11, 2013
 1. DGM-65 line parsing error.

  ricojansen committed Feb 11, 2013
 2. DGM-89 mbean refactor

  ricojansen committed Feb 11, 2013
 3. DGM-89 mbean refactor

  ricojansen committed Feb 11, 2013
 4. DGM-89 mbean refactor

  ricojansen committed Feb 11, 2013
 5. DGM-87 sizes of de queue

  ricojansen committed Feb 11, 2013
Commits on Feb 8, 2013
 1. DGM-91 UTF-8 encoding.

  ricojansen committed Feb 8, 2013
 2. DGM-92 limit fix.

  ricojansen committed Feb 8, 2013
Commits on Feb 7, 2013
 1. Verder gewerkt aan UpdaterQueue, maar nu even naar een Risico-Inventa…

  …risatie-etc. dingetje.
  committed Feb 7, 2013
Commits on Feb 6, 2013
 1. Work in progress. Morgen verder.

  committed Feb 6, 2013
 2. Merge branch 'master' of git://github.com/ricojansen/elasticsearch-de…

  …graphmalizer
  
  Conflicts:
  	src/main/java/org/elasticsearch/plugin/degraphmalizer/Updater.java
  	src/main/java/org/elasticsearch/plugin/degraphmalizer/UpdaterManager.java
  committed Feb 6, 2013
 3. DGM-65 path separator

  ricojansen committed Feb 6, 2013
 4. DGM-80 retry limit

  ricojansen committed Feb 6, 2013
Commits on Feb 4, 2013
Commits on Feb 1, 2013
 1. final

  committed Feb 1, 2013
 2. Small cleanup.

  committed Feb 1, 2013
Commits on Jan 30, 2013
 1. Merge pull request #2 from ricojansen/master

  DGM-64 Queue per index and classname refactoring.
  committed Jan 30, 2013
Commits on Jan 29, 2013
 1. Merge pull request #1 from ricojansen/master

  DGM-60 Fix for the delay queue
  committed Jan 29, 2013
 2. DGM-60 Delayed queue gefixed

  ricojansen committed Jan 29, 2013
Commits on Jan 23, 2013
 1. DGM-49 Project en artifact hernoemd naar elasticsearch-degraphmalizer…

  … om verwarring met de degraphmalizer zelf te voorkomen.
  committed Jan 23, 2013
Commits on Jan 18, 2013
Commits on Jan 17, 2013
 1. DGM-23 Refactored common code in the DegraphmalizerLifecycleListener.…

  … Added some javadoc to classes.
  committed Jan 17, 2013
 2. DGM-23 Release HTTP connections.

  committed Jan 17, 2013
 3. DGM-23 More logging.

  committed Jan 17, 2013