Skip to content
Tivoli 2018
CSS PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets/css
classes
dist
documents
schemas
.gitignore
LICENSE
README.md
Spørgsmål.docx
Spørgsmål.pdf
Tivoli 2016 SMS Flow.graffle
Tivoli_2016_SMS_Flow.pdf
Tivoli_2016_SMS_Flow.png
admin.php
admin_new.php
composer.json
composer.lock
composer.phar
config.php.tmp
createcrewhandler.php
createteamhandler.php
diverse.sql
givpoint.php
givpointhandler.php
graphdata.php
incomingEndpoint.php
index.php
login.php
loginhandler.php
m3DypJ.pdf
oprethold.php
opretpostmandskab.php
outgoingEndpoint.php
overview.php
popover.css
postmandskabsform.php
s76u9i.pdf
scheduler.php
test.php

README.md

SMS Point System

Tivoli 2018

Videreudvikles med er erfaringer fra tidligere år, til bruge ved FDF og Spejdernes arrangement i Tivoli Friheden i september måned i år (2018)

Tivoli 2016

Brugt i sin første udgave til FDF og Spejdernes Tivoli arrangement i 2016

Aktiv Lejr 2016 - Landsdel 2

Brugt til natløb til pointgivning på Sletten ved FDF Landsdel 2's Aktiv Lejr 2016

Kontakt mig endeligt hvis du tænker at dette er et projekt du/i kan bruge, og jeg vil hjælpe med at sætte det op. Det er i løbende udvikling :-)

You can’t perform that action at this time.