README.md
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
FileWrite_Test.php
README.md
createFolder_Test.php
fileManager.php
n.txt
text.txt

README.md

Hakkında

Dosya yönetim Sistemi , açıklamar içinde ingilizcedir fakat herkesin anlayabileceği basit bir ingilizce kullanıldı.

Şuan sağlıklı bir şekilde çalışıyor, isteyenler istediği gibi geliştirebilirler.

Kullanımı da oldukça basit, aşağıdan bakabilirsiniz.

Kullanımı

Test Dosyaları mevcuttur.

create('deneme',0777); // Klasör içinde klasör açmak için $q->path('yeniklasör')->create("klasöriçindeklasör"); // Dosyaya yazı atamak için $q->write('n.txt',$q->open("text.txt")); ?>

Diye devam ediyor.