Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (42 sloc) 2.19 KB
{
"LanguageEnglish":"Hungarian",
"LanguageNative":"Magyar",
"LanguageCode":"hu",
"Contributors":[
{
"name":"Peter Gates"
}
],
"Phrases":{
"SiteTitle":"Lassú Légzés",
"SiteDescription":"Az eXHALeR web app segíthet légzőtornájával, sokan a feszültség és aggodalom elleni veszi segítségét, a lassú és egyenletes legzés támogatásával.",
"SiteNews":"Hírek / Segítség",
"TextReady":"készen ál",
"TextInhale":"belégzés",
"TextExhale":"kilégzés",
"TextHold":"tartsa",
"TextAffirmative":"igen",
"TextNegative":"nem",
"SettingsDescription":"Használja ezt a webappet a jóga és meditácioi gyakorlatával. Ha nagyfokú szorongás vagy pánikroham alat szenvedik, kérjük az alábbi weboldalt nyissa <a href='http://www.adaa.org/tips-manage-anxiety-and-stress' target='_blank'>ADAA</a> for more help and tips.",
"SettingsDefault1":"Alapértelmezett",
"SettingsDefault2":"Négyzet",
"SettingsDefault3":"Pránajáma",
"SettingsDefault4":"Udzsáji",
"SettingsSlider1":"Belehelet",
"SettingsSlider2":"Légzés Tartása",
"SettingsSlider3":"Kilehelet",
"SettingsSlider4":"Légzés Tartása",
"SettingsSectionTheme":"Vázlat",
"SettingsThemeColor":"Nappali / Esti",
"SettingsThemeWords":"Szavak Mutatása",
"SettingsThemeAudio":"Kismelódia Játszása",
"SettingsThemeLanguage":"Nyelv Választása",
"SettingsThemeFullscreen":"Teljes Képernyő",
"SettingsSectionShare":"Share",
"SettingsShareJoin":"<a href='https://www.facebook.com/xhalr/posts/1489984897976856' target='_blank'>Join us on Facebook</a> to discuss more breathing patterns.",
"SettingsShareEmbed":"Szeretné az eXHALeR appet saját weboldalára tenni? Használja ezt a kódot és a webapp a sajat oldalán is lehet használni.",
"CreatedBy":"Készítette <a href='http://www.hamiltondraws.com' target='_blank'>Hamilton Cline</a>",
"Donate":"PayPálon Keresztüli Adományozás",
"Translate":"Az oldal fordítása magyar nyelvre?"
}
}