Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (43 sloc) 1.98 KB
{
"LanguageEnglish":"Norwegian Bokmål",
"LanguageNative":"Norsk bokmål",
"LanguageCode":"nb",
"Contributors":[
{
"name":"Håvard Pedersen",
"url":"http://fuzzy76.net/"
}
],
"Phrases":{
"SiteTitle":"Breathe Slowly",
"SiteDescription":"eXHALeR web app hjelper deg med pusteøvelser ment for å redusere stress og angstfølelse ved å oppmuntre til rolige og jevne pustemønstre.",
"SiteNews":"Nyheter / Hjelp",
"TextReady":"klar",
"TextInhale":"pust inn",
"TextExhale":"pust ut",
"TextHold":"hold",
"TextAffirmative":"ja",
"TextNegative":"nei",
"SettingsDescription":"Bruk denne pusteappen som hjelp til yoga eller meditasjon. Hvis du leder av angstanfall kan du besøke <a href='http://www.adaa.org/tips-manage-anxiety-and-stress' target='_blank'>ADAA</a> for mer hjelp.",
"SettingsDefault1":"Standard",
"SettingsDefault2":"Firkant",
"SettingsDefault3":"Pranayama",
"SettingsDefault4":"Ujjayi",
"SettingsSlider1":"Pust inn",
"SettingsSlider2":"Hold pusten",
"SettingsSlider3":"Pust ut",
"SettingsSlider4":"Hold pusten",
"SettingsSectionTheme":"Tema",
"SettingsThemeColor":"Dag / natt",
"SettingsThemeWords":"Vis ord",
"SettingsThemeAudio":"Spill lyd",
"SettingsThemeLanguage":"Velg språk",
"SettingsThemeFullscreen":"Fullskjerm",
"SettingsSectionShare":"Del",
"SettingsShareJoin":"<a href='https://www.facebook.com/xhalr/posts/1489984897976856' target='_blank'>Finn oss på Facebook</a> for å diskutere pustemønstre.",
"SettingsShareEmbed":"Vil du bygge inn eXHALeR appen på ditt eget nettsted? Bruk denne innbyggingskoden og del oss med dine brukere.",
"CreatedBy":"Laget av <a href='http://www.hamiltondraws.com' target='_blank'>Hamilton Cline</a>",
"Donate":"Doner via Paypal",
"Translate":"Oversett denne siden til norsk?"
}
}