Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (42 sloc) 2.08 KB
{
"LanguageEnglish":"Polish",
"LanguageNative":"Polski",
"LanguageCode":"pl",
"Contributors":[
{
"name":"Anon"
}
],
"Phrases":{
"SiteTitle":"Oddychaj Spokojnie",
"SiteDescription":"Aplikacja internetowa eXHALeR ma na celu pomóc ci w twoich ćwiczeniach oddechowych, które zmniejszają stres i niepokój, dzięki rozwijaniu powolnych i równomiernych nawyków oddechowych.",
"SiteNews":"Aktualności / Pomoc",
"TextReady":"gotowy",
"TextInhale":"wdech",
"TextExhale":"wydech",
"TextHold":"wstrzymaj",
"TextAffirmative":"tak",
"TextNegative":"nie",
"SettingsDescription":"Użyj tej aplikacji aby usprawnić ćwiczenia dotyczące jogi i medytacji. Jeśli cierpisz z powodu zaburzeń lękowych lub napadów paniki, odwiedź proszę <a href='http://www.adaa.org/tips-manage-anxiety-and-stress' target='_blank'>ADAA</a> po więcej rad i wskazówek.",
"SettingsDefault1":"Domyślny",
"SettingsDefault2":"Kwadrat",
"SettingsDefault3":"Pranajama",
"SettingsDefault4":"Ujjayi",
"SettingsSlider1":"Wdech",
"SettingsSlider2":"Wstrzymaj Oddech",
"SettingsSlider3":"Wydech",
"SettingsSlider4":"Wstrzymaj Oddech",
"SettingsSectionTheme":"Wygląd",
"SettingsThemeColor":"Dzień / Noc",
"SettingsThemeWords":"Pokazuj Słowa",
"SettingsThemeAudio":"Włącz Dźwięk",
"SettingsThemeLanguage":"Wybierz Język",
"SettingsThemeFullscreen":"Pełny Ekran",
"SettingsSectionShare":"Udostępnij",
"SettingsShareJoin":"<a href='https://www.facebook.com/xhalr/posts/1489984897976856' target='_blank'>Dołącz do nas na Facebooku</a> aby porozmawiać o ćwiczeniach oddechowych.",
"SettingsShareEmbed":"Chcesz dodać aplikacje eXHALeR do swojej strony? Użyj tego kodu:",
"CreatedBy":"Stworzone przez <a href='http://www.hamiltondraws.com' target='_blank'>Hamilton Cline</a>",
"Donate":"Wesprzyj Poprzez Paypal",
"Translate":"Przetłumaczyć tę stronę na Polski?"
}
}