Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (43 sloc) 2.21 KB
{
"LanguageEnglish":"Turkish",
"LanguageNative":"Türkçe",
"LanguageCode":"tr",
"Contributors":[
{
"name":"Enes Olcay",
"url":"http://enesolcay.com"
}
],
"Phrases":{
"SiteTitle":"Yavaşça Nefes Al",
"SiteDescription":"eXHALeR uygulamasının amacı size nefes egzersizlerinde yardımcı olmaktır. Yavaş ve dengeli nefes almak, stresi ve sıkıntıyı azaltır.",
"SiteNews":"Haberler / Yardım",
"TextReady":"hazır ol",
"TextInhale":"nefes al",
"TextExhale":"nefes ver",
"TextHold":"nefesini tut",
"TextAffirmative":"evet",
"TextNegative":"hayır",
"SettingsDescription":"Bu nefes alma uygulamasını yoga ve meditasyon yaparken kullanabilirsiniz. Kaygı bozukluğu ve panik atak gibi şikayetleriniz varsa bilgi ve yardım alabilmek için lütfen bu adresi ziyaret ediniz. <a href='http://www.adaa.org/tips-manage-anxiety-and-stress' target='_blank'>ADAA</a>",
"SettingsDefault1":"Varsayılan",
"SettingsDefault2":"Kare",
"SettingsDefault3":"Pranayama",
"SettingsDefault4":"Ujjayi",
"SettingsSlider1":"Nefes Al",
"SettingsSlider2":"Nefesini Tut",
"SettingsSlider3":"Nefes Ver",
"SettingsSlider4":"Nefesini Tut",
"SettingsSectionTheme":"Tema",
"SettingsThemeColor":"Gündüz / Gece",
"SettingsThemeWords":"Kelimeleri Göster",
"SettingsThemeAudio":"Müzik Çal",
"SettingsThemeLanguage":"Dil Seç",
"SettingsThemeFullscreen":"Tam Ekran",
"SettingsSectionShare":"Paylaş",
"SettingsShareJoin":"Diğer insanlarla doğru nefes alma teknikleri hakkında konuşmak için <a href='https://www.facebook.com/xhalr/posts/1489984897976856' target=‘_blank'>Facebook sayfamızı</a> ziyaret edin.",
"SettingsShareEmbed":"eXHALeR uygulamasını kendi sitenizde kullanmak mı istiyorsunuz? Bu ekleme kodunu kullanın ve kullanıcılarınızla paylaşın.",
"CreatedBy":"<a href='http://www.hamiltondraws.com' target='_blank'>Hamilton Cline</a> tarafından yapılmıştır.",
"Donate":"Paypal üzerinden bağış yapın.",
"Translate":"Türkçeye Bu sayfayı tercüme?"
}
}