Project to generate POS tag dictionary for Ukrainian language
Groovy Java Shell Other
Clone or download
Latest commit 2c31310 Jul 11, 2018

README.md

Це — великий електронний словник української мови (ВЕСУМ).

This is a project to generate POS tag dictionary for Ukrainian language.

Опис

Словник містить слова та їхні парадигми з відповідними тегами, а також іншу інформацію,
зокрема:
* додаткові теги: slang, rare, bad...
* пропоновані заміни для покручів
* зв’язок між базовими та порівняльними формами прикметників
* керування відмінками для прикметників

Для всіх файлів в data/dict цей проект генерує всі можливі словоформи з тегами частин мови
за допомогою правил афіксів у каталозі data/affix.

Вимоги до програмних засобів

 • java (JDK >= 8)

Застосування

зі словником можна робити дві речі:
 1. згенерувати всі можливі словоформи для слів, що вже є в словнику (див. параграф «Як запускати» нижче)
 2. генерувати форми для довільних слів в інтерактивному режимі: докладніше

Як встановити

 • Встановити java (JDK 8 або новішу)
 • (Лише для Windows) встановити і запустити git bash
 • Клонувати проект: git clone https://github.com/brown-uk/dict_uk.git
 • Зайти в теку проекту: cd dict_uk

Як запускати

`./gradlew expand`

або для Windows:

`bin/expand_win.sh`

На виході:
 • out/dict_corp_vis.txt - словник у візуальному форматі (з відступами, згрупований за лемами) для перегляду, аналізу і опрацьовування
 • out/dict_corp_lt.txt - словник у табличному форматі для використання в ПЗ, зокрема з цього файлу генеруємо словник morfologik, що використовується в LanguageTool
 • out/words.txt - список всіх відомих словоформ
 • out/words_spell.txt - список всіх відомих словоформ, правильних з погляду правопису
 • out/lemmas.txt - список лем

Description

For all files in data/dict the project generates all possible word forms with POS tags
by using affix rules from files in data/affix.

Required software

 • java (JDK >= 8)

How to run

`./gradlew expand`

or on Windows:

`bin/expand_win.sh`

Output:
 • out/dict_corp_vis.txt - Dictionary in visual (indented) format for review, analysis or conversion
 • out/dict_corp_lt.txt - Dictionary in flat format (is used for preparing morfologik dictionary that can be used by LanguageTool)
 • out/words.txt - list of all unique known words
 • out/words_spell.txt - words valid for spelling
 • out/lemmas.txt - list of unique lemmas

Building under docker

sudo docker build -t brown-uk/dict_uk .
sudo docker run -d --name dict_uk brown-uk/dict_uk /bin/bash
sudo docker cp dict_uk:/src/out/ ./out
sudo chown -R $USER: ./out
sudo docker stop dict_uk

License

Дані словника доступні для використання згідно з умовами ліцензії "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License" (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Програмні засоби вільно розповсюджується за умов ліцензії GPL версії 3.

Copyright (c) 2017 Андрій Рисін (arysin@gmail.com), Василь Старко, команда БрУК