Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
doc
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

LanguageTool API NLP UK

This is a project to demonstrate NLP API from LanguageTool for Ukrainian language.

Це — проект демонстрації API для обробляння природної мови в LanguageTool для української мови.

Використовує мову groovy, засоби для токенізації та тегування також мають скрипти-обгортки для python3.

Для запуску скриптів потрібно встановити мову groovy

УВАГА: при першому запуску потрібно мережеве з'єднання, щоб скрипти могли звантажити потрібні модулі

ПРИМІТКА: скрипт gradle потрібен лише для розробників

Для невеликих текстів приклад розбиття та тегування також можна переглянути на сторінці аналізу LanguageTool

Основні скрити аналізу текстів знаходяться в каталозі src/main/groovy/org/nlp_uk/tools

Використання

Утиліта аналізу тексту: TagText.groovy

Утиліта розбиття тексту: TokenizeText.groovy

Утиліта лематизації тексту: LemmatizeText.groovy

докладніше про утиліти аналізу

Допоміжні утиліти:

докладніше про допоміжні утиліти

Використовувані програмні засоби

Для аналізу текстів використовується український модуль LanguageTool

Для тегування лексем використовується словник української мови з проекту ВЕСУМ

Ліцензія

Проект LanguageTool API NLP UK розповсюджується за умов ліцензії GPL версії 3

Copyright (c) 2018 Андрій Рисін (arysin@gmail.com)

About

This is a project to demonstrate NLP API from LanguageTool for Ukrainian language.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published