Permalink
Browse files

Update NL translations.json (#369)

  • Loading branch information...
titanicboyke authored and Obihoernchen committed Apr 28, 2018
1 parent adf7596 commit 6d3aa9eb36ce5c36ab02ac72f970d1c156b55d18
Showing with 53 additions and 26 deletions.
  1. +53 −26 core/json/locales/NL/translations.json
@@ -3,13 +3,13 @@
"COMMON": "Common",
"DASHBOARD_ACTIVITY": "activiteit",
"DASHBOARD_CAPTCHA": "Actieve reCaptcha",
"DASHBOARD_GRAPH_INSTINCT_GYM_OWNED": "Instinct Gym Eigendom",
"DASHBOARD_GRAPH_INSTINCT_PRESTIGE_AVERAGE": "Instinct Gemiddelde Prestatie",
"DASHBOARD_GRAPH_INSTINCT_GYM_OWNED": "Gym bezit Instinct",
"DASHBOARD_GRAPH_INSTINCT_PRESTIGE_AVERAGE": "Instinct CP Gemiddelde",
"DASHBOARD_GRAPH_LURED_POKESTOPS": "Lured Pokestop",
"DASHBOARD_GRAPH_MYSTIC_GYM_OWNED": "Mystic Gym Eigendom",
"DASHBOARD_GRAPH_MYSTIC_PRESTIGE_AVERAGE": "Mystic Gemiddelde Prestatie",
"DASHBOARD_GRAPH_VALOR_GYM_OWNED": "Valor Gym Eigendom",
"DASHBOARD_GRAPH_VALOR_PRESTIGE_AVERAGE": "Valor Gemiddelde Prestatie",
"DASHBOARD_GRAPH_MYSTIC_GYM_OWNED": "Mystic Gym Owned",
"DASHBOARD_GRAPH_MYSTIC_PRESTIGE_AVERAGE": "Mystic CP Gemiddelde",
"DASHBOARD_GRAPH_VALOR_GYM_OWNED": "Gym bezit Valor",
"DASHBOARD_GRAPH_VALOR_PRESTIGE_AVERAGE": "Valor CP Gemiddelde",
"DASHBOARD_GYM_OWNED_PERFORMANCE": "Team's Gym Bezit",
"DASHBOARD_LAST24HOURS": "Laatste 24 uur",
"DASHBOARD_LAST7DAYS": "Laatste 7 dagen",
@@ -22,10 +22,10 @@
"DATE": "Datum",
"DAY": "dag",
"DAYS": "dagen",
"DEFENSE": "Defense",
"ERROR": "Pagina <strong>Niet Gevonden</strong><br><small> Er moet een vergissing zijn geweest.</small>",
"FIGHT_TITLE": "Het <strong>gevecht</strong> is aan",
"FIND": "Vind",
"DEFENSE": "Defensie",
"ERROR": "Pagina <strong>Niet Gevonden</strong><br><small>Er moet een vergissing zijn geweest.</small>",
"FIGHT_TITLE": "Het <strong>gevecht</strong> is voor",
"FIND": "vind",
"FOOTER_MADE_BY": "Gemaakt in Brussel<br/>Gebaseerd op <a href=\"https://github.com/brusselopole\">Brusselopole</a> door <a href=\"http://56k.be/\" target=\"_blank\">56k</a> & <a href=\"http://vandereecken.me\" target=\"_blank\">Nithou</a>",
"FOOTER_POKEMON_CONTENT": "<p>Pokémon Go is ©2016 Niantic, Inc. ©2016 Pokémon. ©1995–2016 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.</p><p>Pokémon and Pokémon character names are trademarks of Nintendo.</p><p>Other trademarks are the property of their respective owners.</p>",
"FOOTER_SUB": "Deze website of de auteurs hebben geen relatie met Niantic, Nintendo of andere Pokémon Go verantwoordelijken.",
@@ -47,21 +47,22 @@
"IV_ATTACK": "IV Attack",
"IV_DEFENSE": "IV Defense",
"IV_STAMINA": "IV Stamina",
"LAST_SCANNED": "Last scanned",
"LAST_SCANNED": "Laatst gescand",
"LOADING": "Aan het Laden",
"LURES": "Lures",
"METADESCRIPTION": "Vind alle verzamelde gegevens over PokémonGo in %s : nesten, statsistieken, frequency, ... Leer te kijken waar en wanneer voor je een Pokémon mist.",
"MINUTE": "minuut",
"MINUTES": "minuten",
"MONTH": "maand",
"MONTHS": "maanden",
"METADESCRIPTION": "Find all collected and proccessed data about PokémonGo in %s : nests, stats, frequency, ... Learn when and where to look for the Pokémon you're missing.",

This comment has been minimized.

@darkelement1987

darkelement1987 May 6, 2018

Waarom wordt hier terug vertaald naar het Engels?

"MINUTE": "minute",

This comment has been minimized.

@darkelement1987

This comment has been minimized.

@titanicboyke

titanicboyke Jun 5, 2018

Contributor

wat is er mis mee?

This comment has been minimized.

@AboveColin

AboveColin Jun 21, 2018

Je veranderd de Nederlandse vertaling weer terug naar het Engels...

"MINUTES": "minutes",

This comment has been minimized.

@darkelement1987
"MONTH": "month",

This comment has been minimized.

@darkelement1987
"MONTHS": "months",

This comment has been minimized.

@darkelement1987
"MOVE": "Move",
"MYSTIC": "Mystic",
"MYTHIC": "Mythic",
"NAME": "Naam",
"NAV_DASHBOARD": "Dashboard",
"NAV_NESTS": "Nesten",
"NAV_POKEDEX": "All Pokémon",
"NAV_POKEDEX": "Alle Pokémon",
"NAV_RAIDS": "Raids",
"NESTS_CHANCE": "Kans om te vinden",
"NESTS_METADESC": "Vind nesten en veelvuldige spawnplaatsen",
"NESTS_MIGRATIONTEXT": "De volgende <strong>nest migration</strong> is over",
@@ -78,6 +79,7 @@
"POKEDEX_TITLE": "De algemene <strong>Pokédex</strong><br><small>Gotta catch 'em all!</small>",
"POKEDEX_TOTAL": "We hebben al <strong> %s </strong> Pokémon gevonden in %s!",
"POKEMON_AMOUNT": "Hoeveel keer gezien?",
"POKEMON_RAID_AMOUNT": "Hoeveel raids waren er?",
"POKEMON_BREAKDOWN": "stats breakdown",
"POKEMON_CANDIES": "Candies",
"POKEMON_COMPGAME": "ten opzichte van de <strong>hoogste</strong> in het spel",
@@ -90,29 +92,43 @@
"POKEMON_HP": "hoogste HP",
"POKEMON_LIVE_BUTTON": "Live",
"POKEMON_MAP": "Map",
"POKEMON_QUICK": "Beste snelste move",
"POKEMON_QUICK": "Beste quick move",
"POKEMON_RATE": "Spawn rate",
"POKEMON_RATING": "Battle beoordeeling",
"POKEMON_SEEN": "Voor het laatst gezien?",
"POKEMON_SPECIAL": "Beste speciale move",
"POKEMON_RAID_SEEN": "Wanneer was de laatste raid?",
"POKEMON_SPECIAL": "Beste special move",
"POKEMON_STATS": "Stats",
"POKEMON_TABLE_ATTACK": "A",
"POKEMON_TABLE_DEFENSE": "D",
"POKEMON_TABLE_SEEN": "gezien",
"POKEMON_TABLE_SEEN": "Gezien",
"POKEMON_TABLE_STAMINA": "Sta",
"POKEMON_TOPTRAINER": "Trainer met de beste",
"POKEMON_WHERE": "Waar <strong>spawnde</strong>",
"POKEMON_EVOLUTIONS": "Evolutie",
"POKEMON_GEN": "Generatie",
"POKESTOPS": "Pokéstops",
"POKESTOPS_LURES": "nu actief",
"POKESTOPS_MAP_LURED": "Lured tot %s",
"POKESTOPS_MAP_REGULAR": "Normaal",
"POKESTOPS_METADESC": "Vind uw weg rond %s met behulp van onze Pokéstop zoeker.",
"POKESTOPS_METATITLE": "Alle Pokéstops in %s",
"POKESTOPS_TITLE": "Bij welke <strong>Pokéstop</strong> in <strong>%s</strong> kan je uw rugzak vullen?<br><small>Er is altijd een <strong>Pokéstop</strong> in je buurt.</small>",
"PRESTIGE": "Prestatie",
"PRESTIGE": "CP",
"RAIDS": "Raids",
"RAIDS_LOAD_MORE": "Meer laden",
"RAIDS_METADESC": "Vind huidige en aankomende Raids",
"RAIDS_METATITLE": "Raids",
"RAIDS_NONE": "Helaas zijn er momenteel geen raids",
"RAIDS_TABLE_BOSS": "Baas",
"RAIDS_TABLE_GYM": "Gym",
"RAIDS_TABLE_LEVEL": "Level",
"RAIDS_TABLE_REMAINING": "Blijven",
"RAIDS_TABLE_TIME": "Tijd",
"RAIDS_TITLE": "Krachtige Battle<strong>Raids</strong><br><small>Huidige en aankomende Raids met Bazen</small>",
"RARE": "Rare",
"RECENT_MYTHIC_SPAWNS": "De meest recente <strong>mythische</strong> spawns",
"RECENT_SPAWNS": "De meest <strong>recente</strong> spawns",
"RECENT_MYTHIC_SPAWNS": "De meeste recente <strong>mythic</strong> spawns",
"RECENT_SPAWNS": "De meeste <strong>recente</strong> spawns",
"SEARCH": "Zoeken",
"SEEN": " gezien",
"SHARE": "Deel op %s",
@@ -126,7 +142,7 @@
"TRAINERS_LEVEL_INSTINCT": "Instinct trainer level count",
"TRAINERS_LEVEL_MYSTIC": "Mystic trainer level count",
"TRAINERS_LEVEL_VALOR": "Valor trainer level count",
"TRAINERS_LOAD_MORE": "Laad meer",
"TRAINERS_LOAD_MORE": "Meer laden",
"TRAINERS_METADESC": "Vind de echte Pokémon Meester",
"TRAINERS_METATITLE": "Trainers",
"TRAINERS_SEARCH_ALL_TEAMS" : "Alle teams",
@@ -138,6 +154,7 @@
"TRAINERS_TABLE_LEVEL" : "Level",
"TRAINERS_TABLE_NAME" : "Naam",
"TRAINERS_TABLE_SAME_LEVEL" : "Zelfde Level",
"TRAINERS_TABLE_SHOW_ALL" : "Toon alles",
"TRAINERS_TITLE": "Vind de echte <strong>Pokémon Meester</strong><br><small>Trainers met hun Pokémon in de gyms</small>",
"UNSEEN": "ongezien",
"VALOR": "Valor",
@@ -146,7 +163,17 @@
"WEEKS": "weken",
"WIDGET_GYM_SUB": "om te vechten",
"WIDGET_LURES_SUB": "geactiveerd in %s",
"WIDGET_POKEMON_SUB": "NU in %s",
"WIDGET_POKEMON_SUB": "Nu in %s",
"YEAR": "jaar",
"YEARS": "jaren"
"YEARS": "jaren",
"ITEM_DRAGON_SCALE": "Dragon Scale",
"ITEM_KINGS_ROCK": "Kings Rock",
"ITEM_SUN_STONE": "Sun Stone",
"ITEM_METAL_COAT": "Metal Coat",
"ITEM_UPGRADE": "Upgrade",
"ITEM_LEAF_STONE": "Leaf Stone",
"ITEM_MOON_STONE": "Moon Stone",
"INFO_ATTACK": "Attack",
"INFO_DEFENSE": "Defense",
"INFO_STAMINA": "Stamina"
}

0 comments on commit 6d3aa9e

Please sign in to comment.