Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
341 lines (229 sloc) 11.6 KB

KPN Interactieve Televisie Online API

De base-URI van de API is: http://www.itvonline.nl/AVS/besc

Alle requests worden beantwoord met een JSON response. De structuur van het response zal mogelijk later in dit document beschreven worden. Doordat de response in leesbaar Engels wordt opgestuurd is het echter niet heel lastig om dit zelf uit te zoeken.

Bij alle requests kan met de channel parameter mee worden gegeven of het verzoek van itvonline.nl of van de mobiele app af komt ("PCTV" / "IPAD"). Dit heeft ondermeer gevolg op programma logo's, kleurgebruik en de verwijzingen naar mediastreams.

API requests

Login

Doel: Inloggen op itvonline.nl

Voorbeeld: https://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=Login&callback=jQuery1523961375789383374&channel=PCTV&username=XXX&password=0000&remember=N&_=1375789493

Parameters

 • action: "Login"
 • channel: "PCTV"
 • username: Is het abonnementsnummer
 • password: Is de pincode
 • (optioneel) callback: Zal mee worden gegeven in de response
 • (optioneel) remember: "N", vermoedelijk of een cookie gezet moet worden
 • (optioneel) _: Timestamp op het moment van het verzoek

IpAuthentication

Doel: Automatisch inloggen op itvonline.nl (enkel vanaf een KPN IP adres).

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=IpAuthentication&channel=PCTV

Parameters

 • action: "IpAuthentication"
 • channel: "PCTV"

GetProfile

Doel: Geeft informatie over de ingelogde gebruiker, zoals de actieve TV pakketten, kinderslot, account type

Voorbeeld: https://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetProfile&callback=jQuery15339520517&channel=PCTV&_=1375868186435

Parameters

 • action: GetProfile
 • channel: "PCTV"
 • (optioneel) callback: Zal mee worden gegeven in de response
 • (optioneel) _: Timestamp op het moment van het verzoek
 • (optioneel) crmAccountId: Gebruikers ID

CheckPin

Doel: Controleren van pincode

Voorbeeld: https://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=CheckPin&channel=PCTV&userPin=0000

Parameters

 • channel: "PCTV"
 • userPin: Pincode van gebruiker

KeepAlive

Doel: Aangeven dat de client nog steeds actief is

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=KeepAlive&channel=PCTV

Parameters

 • action: "KeepAlive"
 • channel: "PCTV"

Logout

Doel: Uitloggen

Voorbeeld: https://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=Logout&callback=jQuery1523961375789383374&channel=PCTV&_=1375789493

Parameters

 • action: "Logout"
 • channel: "PCTV"
 • (optioneel) callback: Zal mee worden gegeven in de response
 • (optioneel) _: Timestamp op het moment van het verzoek

GetLiveChannels

Doel: Ophalen van alle kanalen inclusief gedetaileerde informatie

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetLiveChannels&channel=PCTV&startTimeStamp=1375740000&endTimeStamp=1375826399

Parameters

 • action: "GetLiveChannels"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • (optioneel) startTimeStamp: Timestamp voor begin van periode
 • (optioneel) endTimeStamp: Timestamp voor einde van periode

GetEpg

Doel: Ophalen van de EPG

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetEpg&channel=PCTV&startTimeStamp=1375826400&endTimeStamp=1375912799&channelId=18%3B19%3B20%3B21%3B22%3B23%3B24%3B25%3B26%3B27%3B30%3B31%3B29%3B28%3B32

Parameters

 • action: "GetEpg"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • startTimeStamp: Timestamp voor begin van periode
 • (optioneel) endTimeStamp: Timestamp voor einde van periode
 • (optioneel) channelId: ID('s) van de kanalen die gewenst zijn. Deze ID's zijn met GetLiveChannels op te vragen. ID's zijn gescheiden met ';'
 • (optioneel) maxResultsPerChannel: Maximaal aantal resultaten per kanaal
 • (optioneel) startChannel: Begin van reeks kanalen
 • (optioneel) endChannel: Eind van reeks kanalen

GetEpgMobile

Doel: Ophalen van de EPG, zonder programma omschrijvingen en pakket informatie (ter besparing van bandbreedte)

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetEpgMobile&channel=IPAD&endTimeStamp=1375826400&startTimeStamp=1375912799&channelId=18%3B19%3B20%3B21%3B22%3B23%3B24%3B25%3B26%3B27%3B30%3B31%3B29%3B28%3B32

Parameters

 • action: "GetEpgMobile"
 • channel: "IPAD"
 • startTimeStamp: Timestamp voor begin van periode
 • (optioneel) endTimeStamp: Timestamp voor einde van periode
 • (optioneel) channelId: ID('s) van de kanalen die gewenst zijn. Deze ID's zijn met GetLiveChannels op te vragen. ID's zijn gescheiden met ';'. Zonder deze parameter worden alle kanalen getoond
 • (optioneel) maxResultsPerChannel: Maximaal aantal resultaten per kanaal
 • (optioneel) startChannel: Begin van reeks kanalen
 • (optioneel) endChannel: Eind van reeks kanalen

GetLiveInfo

Doel: Ophalen van programma informatie

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetLiveInfo&channel=PCTV&contentId=314520018

Parameters

 • action: "GetLiveInfo"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • contentId: ID van het programma

GetRecordingList

Doel: Ophalen van de lijst met ingeprogrameerde opnames

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetRecordingList&channel=PCTV&typeOfRecording=individual&stateOfRecording=ALL

Parameters

 • action: "GetRecordingList"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • typeOfRecording: "all", "individual", "series", mogelijkheid tot filteren op opname-type (eenmalig of serie opname)
 • stateOfRecording: "ALL", "FINISHED", "SCHEDULED", "ONGOING", mogelijkheid tot filteren op de type van opname. De eerste drie mogelijkheden spreken voor zich, de vierde mogelijkheid geeft een lijst met series die automatisch opgenomen worden.

SetRecording

Doel: Inprogrammeren van een opname

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=SetRecording&channel=PCTV&externalChannelId=dtvchannels_15&programRefNr=0003604642&programStartTime=1375794000000&enableAutoDelete=N

Parameters

 • action: "SetRecording"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • externalChannelId: ID van het kanaal. Kan gevonden worden in het EPG (externalChannelId).
 • programRefNr: ID van het op te nemen programma. Kan gevonden worden in het EPG (externalContentId).
 • programStartTime: Timestamp van het op te nemen programma in milliseconde. Kan gevonden worden in het EPG (startTime)
 • enableAutoDelete: "N", vermoedelijk of de opname verwijderd moet worden als er ruimtegebrek is

DeleteRecordings

Doel: Opname verwijderen

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=DeleteRecordings&channel=PCTV&recordIDList=2736100&userStartTimeMarkList=0

Parameters

 • action: "DeleteRecordings"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • recordIDList: ID van te verwijderen programma. Kan gevonden worden in de recording list (recordID).
 • userStartTimeMarkList: Onbekende functionaliteit. Kan gevonden worden in de recording list (userStartTimeMarker).

De naamgeving van de laatste twee parameters doen vermoeden dat het mogelijk is om meerdere items gelijktijdig te verwijderen. Dit moet nog uitgezocht worden.

SearchContents

Doel: Zoeken naar content op itvonline.nl

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=SearchContents&channel=PCTV&query=filmnaam

Parameters

 • action: "SearchContents"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • query: Zoekterm
 • (optioneel) type: "CATCHUPTV", "VOD"
 • (optioneel) categoryId: Categorie ID zoals gehanteerd door "Videotheek"

GetCatchUpTVChannelsList

Doel: Ophalen van alle "Programma Gemist" kanalen

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetCatchUpTVChannelsList&channel=PCTV&endTimeStamp=1375912799&startTimeStamp=1375048800

Parameters

 • action: "GetCatchUpTVChannelsList"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • (optioneel) endTimeStamp: Timestamp voor begin van periode
 • (optioneel) startTimeStamp: Timestamp voor eind van periode

GetCatchUpTV

Doel: Ophalen van alle "Programma Gemist" programma's

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetCatchUpTV&channel=PCTV&isHorizontal=Y&maxResults=30&startDate=1375048800&endDate=1375912799

Parameters

 • action: "GetCatchUpTV"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • (optioneel) isHorizontal: "Y"
 • (optioneel) maxResults: Maximaal aantal resultaten
 • (optioneel) startDate: Timestamp voor begin van periode
 • (optioneel) endDate: Timestamp voor eind van periode

GetCatalogueTree

Doel: Ophalen van de catalogus van "Videotheek"

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetCatalogueTree&channel=PCTV&isHorizontal=Y&maxCategoryResults=30

Parameters

 • action: "GetCatalogueTree"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • (optioneel) isHorizontal: "Y"
 • (optioneel) maxCategoryResult: Maximaal aantal resultaten

GetSpecialContents

Doel: Ophalen van de specials van "Videotheek"

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetSpecialContents&channel=PCTV&isHorizontal=Y&maxCategoryResults=30

Parameters

 • action: "GetSpecialContents"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • (optioneel) isHorizontal: "Y"
 • (optioneel) maxCategoryResults: Maximaal aantal resultaten

GetContentList

Doel: Ophalen van de programma's van "Videotheek" gefilterd op categorie

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetContentList&channel=PCTV&catToRetrieve=1100

Parameters

 • action: "GetContentList"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • catToRetrieve: Categorie ID. Kan gevonden worden met GetCatalogueTree

GetRecommendedContents

Doel: Ophalen van "Videotheek" tips

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetRecommendedContents&channel=PCTV&isAnonymous=N

Parameters

 • action: "GetRecommendedContents"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • (optioneel) isAnonymous: "Y" / "N", of de content wel of niet afgestemd moet zijn op de (ingelogde) gebruiker

GetRentedMovies

Doel: Ophalen van gehuurde films van "Videotheek"

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetRentedMovies&channel=PCTV

Parameters

 • action: "GetRentedMovies"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"

CheckContentRights

Doel: Controleren of de gebruiker rechten heeft om het programma van "Videotheek" of "Live" te mogen zien

Voorbeeld: https://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=CheckContentRights&callback=jQuery155955637651632&channel=PCTV&type=VOD&contentId=426244&_=1376528755594

Parameters

 • action: "CheckContentRights"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • type: "VOD", "LIVE"
 • contentId: ID van de content. Kan bij "VOD" gevonden worden met GetSpecialContents of GetContentList, bij "LIVE" is het het kanaal ID te vinden met GetLiveChannels
 • (optioneel) callback: Zal mee worden gegeven in de response
 • (optioneel) _: Timestamp op het moment van het verzoek

Nog uit te zoeken API requests

GetBaseInfo

Doel: Vermoedelijk versiecontrole voor mobiele applicaties

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetBaseInfo&channel=IPAD&beVersion=BE1000

Parameters

 • action: "GetBaseInfo"
 • channel: "IPAD"
 • beVersion: "BE1000"

GetCDN

Doel: Vermoedelijk een link naar het content delivery network manifest

Voorbeeld: http://www.itvonline.nl/AVS/besc?action=GetCDN&channel=PCTV&id=18&type=LIVE_PROMO

Parameters

 • action: "GetCDN"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • id: ID van het kanaal. Kan gevonden worden met GetLiveChannels
 • type: "LIVE_PROMO", "LIVE", "TRAILER", onbekende functionaliteit

StopContent

Doel: Vermoedelijke het stoppen van de mediaplayer

Voorbeeld: -

Parameters

 • action: "StopContent"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • type: "LIVE"
 • section: Onbekend
 • bookmark: Onbekend
 • deltaThreshold: Onbekend

ContentPurchase

Doel: Vermoedelijk het aanschaffen van content

Voorbeeld: -

Parameters

 • action: "ContentPurchase"
 • channel: "PCTV" of "IPAD"
 • contentId:
 • rememberPin: "N"
 • PURCHASE_CC: "N"
 • securityPin:

GetContentDetail

Lijkt niet gebruikt te worden.