Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

44 lines (34 sloc) 2.024 kB
---
layout: page
title: Despre
tagline: Scopul și organizarea JUG București
group: navigation
---
{% include JB/setup %}
{% assign bjug_url = '<a href="http://bjug.ro/">JUG București</a>' %}
<div class="span12" style="text-align:center;">
<a href="http://bjug.ro/"><img src="assets/logo/logo_JUG_color.png" alt="JUG București" width="320" border="0"/></a>
</div>
<div class="span12">
<h3>Istoric</h3>
<p>Grupul utilizatorilor de Java din București ({{ bjug_url }}) a apărut pentru a
crea o comunitate a dezvoltatorilor ce folosesc platforma <a href="http://java.com" target="_blank">Java</a>.
</p>
<p>Grupul a luat ființă la inițiativa lui Andrei Savu. Membrii "fondatori" sunt <a href="http://www.linkedin.com/in/sandrei" target="_blank">Andrei Savu</a>,
<a href="http://www.linkedin.com/in/ieugen" target="_blank">Ioan Eugen Stan</a> și
<a href="http://www.linkedin.com/in/mihaisoloi" target="_blank">Mihai Soloi</a>. Prima ediție a avut loc la sediul Ceata și au participat ~ 25 persoane.
De acolo evenimentul a luat, încet, încet amploare.
</p>
<h3>Scop și organizare</h3>
<p><strong>{{ bjug_url }}</strong> își propune să creze o comunitate puternică a dezvoltatorilor de Java, Groovy,
Clojure și alte limbaje ce folosesc ca suport mașina virtuală Java (JVM).
</p>
<p>Dorim să realizăm scopul prin organizarea unor întâlniri periodice cu prezentări despre tehnologii din universul Java
și ieșire la bere pentru socializare. Pentru a afla mai multe detalii despre întâlniri, înscrieți-vă pe lista de anunțuri și participați
sau vizitați pagina cu <a href="/intalnire.html">detalii despre întâlnire</a>.
</p>
<p>Oamenii implicați în prezent în JUG sunt pe pagina de <a href="/contact.html">contact</a>. Pentru găzduirea JUG vă rugăm să-i contactați.</p>
<h3>Cum să vă alăturați</h3>
<p>Pentru a vă alătura comunității JUG trebuie să vă înscrieți pe lista de
<a href="http://groups.google.com/group/bucharest-jug">anunțuri</a></p>
</div>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.