Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (30 sloc) 1.9 KB
---
layout: page
title: Detalii întâlnire
tagline: Cum se desfășoară întâlnirile BJUG
group: navigation
---
{% include JB/setup %}
{% assign bjug_url = '<a href="http://bjug.ro/">JUG București</a>' %}
<div class="span12">
<h3>Planificare și organizare</h3>
<p>Întâlnirile BJUG se planifică și se organizează de către <a href="/contact.html">organizatori</a> și
<a href="/sponsori.html">sponsor</a> cu aproximativ o lună înainte. Se anunță pe listă și se afișează pe <a href="/index.html">prima pagină împreună cu informații despre data și locul desfășurarii și prezentările susținute</a>.</p>
<p>Înscrierea se face folosind un serviciu dedicat (momentan <a href="http://eventbrite.com">Eventbrite</a>).</p>
<h3>Formatul JUG</h3>
<p>Edițiile BJUG se desfășoară după un format destul de stabil. Se țin de regulă lunar în ultima sau penultima Joi. Încep la ora 19:00 și țin aproximativ
1-1,5 ore după care continuă într-un cadru mai puțin formal la o terasă/restaurant din apropiere.</p>
<ul>
<li><strong>19:00~19:10</strong> : Prezentare noutăți din comunitate și cuvântul sponsorului</li>
<li><strong>19:10~19:40</strong> : Prima prezentare</li>
<li><strong>19:40~19:55</strong> : Pauză</li>
<li><strong>19:55~20:25</strong> : A doua prezentare</li>
<li><strong>20:30~....</strong> : Ieșire la terasă/restaurant din apropiere</li>
</ul>
<h3>Sponsorizarea edițiilor</h3>
<p>Fiecare ediție JUG se desfășoară într-o sală pusă la dispoziție de unul din sponsorii noștrii. Sponsorii beneficiază de 5 minute în care își prezenta compania și ce au de oferit.</p>
<p>Pentru a găzdui JUG este nevoie de o sală cu o capacitate de 50+ persoane prevăzută cu instalație de proiecție.</p>
<div class="span12" style="text-align:center;">
<a href="http://bjug.ro/"><img src="assets/logo/logo_JUG_color.png" alt="JUG București" width="320" border="0"/></a>
</div>
</div>