Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (20 sloc) 1.07 KB
---
layout: page
title: Resurse
tagline: Resurse puse la dispoziție membrilor JUG
group: navigation
---
{% include JB/setup %}
{% assign bjug_url = '<a href="http://bjug.ro/">JUG București</a>' %}
<div class="span12">
<h3>Resurse</h3>
<p>JUG pune la dispoziția membrilor câteva resurse:</p>
<ul>
<li>Lista de <a href="http://groups.google.com/group/bucharest-jug">anunțuri</a> folosită exclusiv pentru anunțuri ale editiilor JUG și alte evenimente relevante din domeniu. Această listă este moderată.</li>
<li>Contul organizației <a href="https://github.com/bucharest-jug/">bucharest-jug</a> găzduit pe <a href="http://github.com/">Github</a> unde strângem cod sursă de la prezentările susținute și unde este găzduit momentan și acest sit</li>
<li>Lista generală de discuții <a href="mailto:dev@bjug.ro">dev@bjug.ro</a> deschisă tuturor membrilor și folosită pentru desvoltarea JUG</li>
</ul>
<div class="span12" style="text-align:center;">
<a href="http://bjug.ro/"><img src="assets/logo/logo_JUG_color.png" alt="JUG București" width="128" border="0"/></a>
</div>
</div>