Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
175 lines (125 sloc) 5.15 KB

BFON - BulutFon Object Notation

BFON, Bulutfon tarafından belirlenen bir JSON standartıdır. BFON ile geliştiriciler Bulutfon'a görüşme anında telefonu kapatma, belli bir ses dosyasını okuma, basılan tuşları algılama gibi işlemleri yaptırtabilirler.

Response ile birlikte döndürülen BFON'un (json) bütün parametreleri tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Methodlar

play

Belli bir adresteki mp3 dosyasını arayana çalar.

args

gather

Belli bir adresteki ses dosyasını arayana çalar. Sonra arayanın bastığı tuşları bir değişkene atar ve harici yönetim adresine POST eder.

args

Timeout parametresi opsiyonel olup, kullanıcının tuşa bastıktan sonra, diğer tuşlamayı ne kadar bekleyeceğini milisaniye cinsinden belirtir. Varsayılan değeri 5000 milisaniyedir (5 saniye). Örnekteki gibi kullanıcıdan, belli bir aralıkta değer alacaksanız, arayan kişi #'yi tuşlayarak bu süreyi beklemeden girdi işlemini sonlandırabilir. Örneğin, yukarıdaki gibi minimum 2, maksimum 5 karakter uzunluğundaki değerde, kullanıcı her tuşlamasının ardından 5 sn bir sonraki değeri girmesi için beklenir, kullanıcı 5 karakter tuşladıysa veya bekleme süresi dolduysa tuşladığı değer size iletilir. Fakat kullanıcının gireceği değer 3 karakter ise istenen değeri tuşladıktan sonra #'ye basarak işleme devam edebilir.

dial

Arayanı menüye, gruba, dahiliye veya harici bir numaraya yönlendirir.

args

 • destination: "1000"
 • hide_cli_on_diversion : "true"

Notlar

 • Bulutfon'da menüler 2 haneli, gruplar 3 haneli, dahililer 4 hanelidir.
 • Harici numaralara yönlendirmede aranan operatöre göre bir yönlendirme ücreti alınır.
 • hide_cli_on_diversion false olarak gönderilirse, yönlendirmelerde arayanın numarası görünür.

continue

Arama planı kaldığı yerden devam eder. Harici yönetim adresine tekrar istek yapar.

say (yakında eklenecek)

Şuan sistemde text to speech özelliği yoktur.

args

 • lang: "tr",
 • voice: "woman",
 • text: "Merhaba, dünya."

NOT: Bu method şuan desteklenmiyor. Bunun yerine her hangi bir TTS sistemi kullanarak play methodunu kullanabilirsiniz.

Notlar

 • Bu özellik kelime başına bir ücrete tabii olacaktır. O yüzden bütün cümleyi değil değişken olan bölümü say yöntemiyle kullanmanız önerilir.

hangup

Arama anında arayana telefonu kapatır.

reject

Gelen aramayı hiç açmadan kapatır. Hangup ile arasında temel fark hangup görüşme anında kapatırken, reject gelen çağrıyı hiç açmadan, çalma aşamasında kapatır.

set_caller

Santral kullanıcılarına aktarılan çağrılar için özel arayan bilgisi tanımlanmasını sağlar.

args

caller_name : String formatında arayan bilgisi

return_data

Bu method ile bir sonraki istekte bize geri dönülmesini istediğimiz datayı belirleyebiliriz. Bu method ile birden fazla adım içeren çağrı planlarında, oturum mantığı tanımlanabilir.

args

value : String formatında bir değerdir. Eğer array veya kullanılmak istenirse ilgili kullanılacak dilin decode ve encode methodlarına bakılabilir.

sleep

Bu method ile görüşme esnasında bekleme yaptırabilirsiniz.

args

timeout: Ne kadar beklenmesi gerektiğini saniye olarak belirtebilirsiniz.

Örnek

 {
  "seq": [
    {
      "action": "reject"
    },
    {
      "action": "play",
      "args": {
        "url": "http://192.168.1.1:8000/test.mp3"
      }
    },
    {
      "action": "gather",
      "args": {
        "min_digits": "2",
        "max_digits": "5",
        "max_attempts": "3",
        "ask": "http://192.168.1.1:8000/test.mp3",
        "play_on_error": "http://192.168.1.1:8000/test.mp3",
        "variable_name": "testvar"
      }
    },
    {
      "action": "dial",
      "args": {
        "destination": "1000"
      }
    },
    {
      "action": "say",
      "args": {
        "lang": "tr",
        "text": "Merhaba dünya."
      }
    },
    {
      "action": "sleep",
      "args": {
        "timeout": "60"
      }
    },
    {
      "action": "hangup"
    },
    {
      "action": "continue"
    },
    {
      "action": "set_caller_name",
      "args": {
        "caller_name": "ABC İnşaat Firması"
      }
    }
      
  ]
 }

Kütüphaneler & SDK'lar