Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
endpoints Merge pull request #24 from hsyntnc/master Dec 20, 2017
README.md Fixed broken links. Dec 13, 2016

README.md

Bulutfon API Dokümantasyonu

REST mimarisinde tasarlanmış Bulutfon API'si, serileştirme için JSON, yetkilendirme için username password, token veya OAuth 2 kullanılabilir.

Endpointleri canlı ortamda deneyebileceğiniz Bulutfon Api Dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Bulutfon'da API'ye üç tip login olma yöntemi vardır.

 1. Kullanıcı adı (yani epostanız) ve şifreniz ile
 2. Sistemden alacağınız tekil bir anahtar ile
 3. OAuth2 standartlarına göre oluşturacağınız uygulama ile

Kullanıcı adı (email) ve şifre ile istek yapma

İsteklerinizi OAUTH 2 protokolü veya master token kullanmak yerine giriş bilgilerinizi kullanarak yapmak isterseniz, Email adresinizi ve şifrenizi istek sırasında email ve password parametrelerii ile göndererek apiye doğrudan erişebilirsiniz.

https://api.bulutfon.com/cdrs?email={{email}}&password={{password}} // ŞeklindeErişim

Master Token Kullanarak istek yapmak

İsteklerinizi OAUTH 2 protokolü yerine direk master token kullanarak yapmak isterseniz, Panelden Uygulamalar > API Uygulamaları altında yer alan Tekil Api Anahtarınızı istek sırasında access_token parametresi ile göndererek apiye doğrudan erişebilirsiniz.

https://api.bulutfon.com/cdrs?access_token={{master_token}} // Şeklinde

Uygulama oluşturma

https://app.bulutfon.com adresindeki kullanıcı bilgileriniz ile panelinize giriş yaptıktan sonra. Uygulamalar menüsünün altında API Uygulamaları > Yeni Uygulama Oluştur diyerek forma uygulama adı ve token'ınızın döneceği callback url'i girip uygulamanızı oluşturun.

 • Uygulamada vereceğiniz yönlendirme adresi 'https' olmalıdır. Development ortamında test edebilmek için ngrok kullanabilirsiniz.

 • Uygulama oluşturulduktan sonra, Yetkilendir butonuna basarak erişim izni verin.

 • Bu işlemlerin ardından authorization kodunuz yönlendirme adresi olarak tanımladığınız url'e code parametresi ile gönderilecektir.

 • Son olarak bu gelen değeri

  • client_id = Uygulama Anahtarı
  • client_secret = Gizli Anahtar
  • code = sistemden dönen authorization kodunuz
  • redirect_uri = Yönlendirme url'iniz
  • grant_type = authorization_code

  parametreleri ile https://app.bulutfon.com/oauth/token adresine POST edin.

 • Sonuç olarak size aşağıdaki gibi bir access token dönecektir.

  {
    "access_token":"16a1094343d0271126f25124fda4159717e29e8ca87068389792dbb554d24385",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 7200,
    "refresh_token": "551f3f26dab1afd712c183399c93fab7846cf582c907263c4a7892c7a12cd02c",
    "scope": "cdr call_record",
    "created_at": 1429026419
  }

Tokenınızı aldıktan sonra https://api.bulutfon.com adresinden yapacağınız isteklere access_token parametresi ile bu tokenı ekleyerek istek yapmanız gerekmektedir. Token'ın geçerlilik süresi 2 saattir. 2 saat sonra token'ınız zaman aşımına uğradığında yaptığınız isteklere

  {
    "error": "Token expired"
  }

şeklinde bir yanıt dönecektir.

 • Token'ınızı yenilemek için

  • client_id = Uygulama Anahtarı
  • client_secret = Gizli Anahtar
  • refresh_token = Size dönen json'daki refresh_token değeri
  • redirect_uri = Yönlendirme url'iniz
  • grant_type = refresh_token

  parametreleri ile https://app.bulutfon.com/oauth/token adresine POST edin.

EndPoint'ler

Masaüstü Uygulamada Token Almak

Masaüstü uygulamanızda token almak hali hazırda bir webserver olmadığı için sorun yaratmaktadır. Bunu çözmek için:

 • Uygulama oluştururken yönlendirme adresini urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob olarak tanımlayın.
 • Desktop uygulamanızda kullanıcınızı link ile veya uygulamanızın içerisinde bir browser açarak standart akışta da bulunan erişim isteyeceğiniz adrese yönlendirin.
 • Kullanıcın erişimi onayladıktan sonra, yetkilendirme kodunun yazdığı html bir sayfaya yönlendirilecektir.
 • Kullanıcıdan gördüğü erişim anahtarını bir textbox'a kopyalayıp yapıştırmasını isteyip, ardından bu değişkeni code parametresi olarak kullanarak access token'ınızı alabilirsiniz.
 • Bu işlem tek seferlik olacaktır. Access token'ı bir kez aldığınız zaman yenilemek için refresh token yetecektir.

XML Değil Sadece JSON Desteği

Sadece JSON formatını destekliyoruz.

İstek Limitleri

429 Too Many Requests

HTTP Statü Kodları

Kütüphaneler & SDK'lar

Açık Kaynak Projeler

Nasıl Yapılır Kılavuzları

Daha iyisini yapmamız için geri bildirimde bulunun!

Lütfen bizlere daha iyi bir API'yi nasıl yapacağımızı söyleyin, geri bildirimde bulunun. Eğer API'de bir özelliğe ihtiyacınız varsa veya bir hata bulduysanız, lütfen geliştirici formuna konu açın.