Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Examples/Php/Hipchat
README.md

README.md

Web Kancaları

Web Kancaları, arama başladığında, sonlandığında ve yeni bir faks geldiğinde tetiklenerek belirlediğiniz adrese bu arama veya faks bilgilerini gönderen sistemdir.

Kullanım

Web Kancalarını kullanmak için, öncelikle kullanıcı panelinizde Uygulamalar > Web Kancaları menüsünden yeni bir web kancası tanımlamanız gerekmektedir.

Her web kancası sadece 1 santral numarasına bağlı olabilir. Yeni web kancası ekleme formunda, rapor almak istediğiniz santral numarasını, isteğin gönderileceği url'i, kancanın hangi aksiyonlarda tetikleneceğini, istek formatını (json veya x-www-form-urlencoded olarak) ve varsa http basic authentication bilgilerinizi girdikten sonra Web Kancası ekle diyerek, web kancasını oluşturabiliriz.

Web kancasını oluşturduktan sonra aksiyonlarla ilgili parametreler verdiğiniz adrese POST edilecektir.

Not: Değerlerin POST olarak elde edilmesi için web kancası oluşturulurken x-www-form-urlencoded seçeneğinin seçilmesi gereklidir. Diğer durumda Bulutfon değerleri JSON formatında POST etmektedir.

Eventlar

WebHook ile tetiklenebilecek olaylar;

 • Arama Başlangıcı
 • Arama Bitişi
 • Gelen Faks
 • Kaçan Çağrı
 • Dahiliye düşen çağrı
 • Gruba düşen çağrı
 • Menüye düşen çağrı

Bu eventların bir ya da birden fazlası seçilebilir

Gönderilecek parametreler

 • Arama Başlangıcı ve Gelen Faksta
  • event_type: Olay tipi (call_init = Arama Başlangıcı, call_hangup = Arama Bitişi, fax_init = Gelen Fax, missing_call = Kaçan Çağrı, call_init_extension = Dahiliye düşen çağrı, call_init_group = Gruba düşen çağrı, call_init_manu = Menüye düşen çağrı)
  • caller: Arayan Numara
  • callee: Aranan Numara
  • uuid: Aramanın benzersiz id'si
  • direction: Arama yönü (Gelen arama (IN) veya Giden Arama(OUT))
  • timestamp: İşlemin gerçekleştiği zaman

Arama Bitişinde bu parametrelere ek olarak CDR verileri gönderilir.

Örnek Eventlar

Arama Başlangıcı

{
 "event_type": "call_init",
 "caller": 90532000000,
 "callee": 908508850000,
 "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
 "direction": "IN",
 "timestamp": 1435762851086820
}

Dahiliye Düşen Çağrı

{
 "event_type": "call_init_extension",
 "caller": 90532000000,
 "callee": 908508850000,
 "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
 "direction": "IN",
 "timestamp": 1435762851086820,
 "destination": 1000
}

Gruba Düşen Çağrı

{
 "event_type": "call_init_group",
 "caller": 90532000000,
 "callee": 908508850000,
 "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
 "direction": "IN",
 "timestamp": 1435762851086820,
 "destination": 111
}

Menüye Düşen Çağrı

{
 "event_type": "call_init_menu",
 "caller": 90532000000,
 "callee": 908508850000,
 "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
 "direction": "IN",
 "timestamp": 1435762851086820,
 "destination": 10
}

Arama Bitişi

{
 "event_type": "call_hangup",
 "caller": 90532000000,
 "callee": 908508850000,
 "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
 "timestamp": 1435762855286302,
 "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
 "direction": "IN",
 "cdr": {
  "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
  "bf_calltype": "voice",
  "bf_direction": "IN",
  "bf_caller": 905326200000,
  "bf_callee": 908508850000,
  "call_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
  "answer_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
  "hangup_time": "2015-07-01T18:00:55+03:00",
  "call_record": false,
  "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
  "sip_hangup_disposition": "recv_bye",
  "callflow": [
   {
    "callee": 908508850000,
    "start_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
    "answer_time": null,
    "hangup_time": null,
    "redirection": "REDIRECTED_TO_MENU",
    "redirection_target": 99
   },
   {
    "callee": 99,
    "start_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
    "answer_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
    "hangup_time": "2015-07-01T18:00:55+03:00",
    "redirection": "CONNECTING_TO_MENU"
   }
  ]
 }
}

Gelen Faks

{
 "event_type": "fax_init",
 "caller": 905326200000,
 "callee": 908508850000,
 "uuid": "kkk919b-aaaa-aaaa-bbbb-ccccccfd40ee",
 "direction": "IN",
 "timestamp": 1450458620079404
}

Kaçan Çağrı

{
 "event_type": "missing_call",
 "caller": 90532000000,
 "callee": 908508850000,
 "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
 "timestamp": 1435762855286302,
 "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
 "direction": "IN",
 "cdr": {
  "uuid": "f615986c-2001-11e5-bdee-6599352d46ce",
  "bf_calltype": "voice",
  "bf_direction": "IN",
  "bf_caller": 905326200000,
  "bf_callee": 908508850000,
  "call_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
  "answer_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
  "hangup_time": "2015-07-01T18:00:55+03:00",
  "call_record": false,
  "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
  "sip_hangup_disposition": "recv_bye",
  "callflow": [
   {
    "callee": 908508850000,
    "start_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
    "answer_time": null,
    "hangup_time": null,
    "redirection": "REDIRECTED_TO_MENU",
    "redirection_target": 99
   },
   {
    "callee": 99,
    "start_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
    "answer_time": "2015-07-01T18:00:51+03:00",
    "hangup_time": "2015-07-01T18:00:55+03:00",
    "redirection": "CONNECTING_TO_MENU"
   }
  ]
 }
}

Videolar

Örnekler ve Açık Kaynak Projeler

Örnekler