Skip to content
Kişisel bloglar için tasarlanmış mobile-first responsive WordPress teması…
PHP CSS HTML JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
js
404.php
LICENSE
README.md
YARDIM.html
comments.php
footer.php
functions.php
header.php
index.php
page.php
screenshot.jpg
sidebar.php
single.php
style.css
style.min.css

README.md

Krom

Krom, kişisel bloglar için tasarlanmış mobile-first responsive tema… Dar tek sütun, normal tek sütun, geniş tek sütun, içerik + yan sütun ve yan sütun + içerik olmak üzere 5 yerleşim biçimine sahip. Ayrıca tema üst kısım ve arkaplan özelleştirmesi de destekliyor.

Krom Screenshot

Demo

Şuradan önizleme yapabilirsiniz; wpdemo.burakgarci.net

Telif Hakkı ve Lisans

Telif hakkı © 2014-2018 Burak Garcı

Aşağıda belirtilenler dışında kalan tüm tema unsurları GNU Genel Kamu Lisansı v3 altında dağıtılmıştır.

  • Open Sans Steve Matteson tarafından tasarlandı ve Apache Lisansı, Sürüm 2.0 altında dağıtıldı.
  • Somicro (Sosyal Menü ikonları) Tina Mailhot-Roberge tarafından tasarlandı ve Atıf-LisanDevam 3.0 Yerelleştirilmemiş (CC BY-SA 3.0) altında dağıtıldı.
  • Üst kısım görselleri farklı fotoğrafçılar tarafından çekildi ve CC0 1.0 Evrensel altında unsplash.com sitesinde yayımlandı.
You can’t perform that action at this time.