Czech clone of famous The Setup
HTML Ruby CSS Makefile ApacheConf
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
website
.gitignore
Makefile
README.md

README.md

thesetup.cz

  • Co lidem pomáhá dotáhnout věci do konce?

Česká verze webu The Setup, která přináší krátké rozhovory se zajímavými a inspirativními lidmi o nástrojích, bez kterých se ve svém životě a v práci neobejdou.

Otázky jsou tyto:

  1. Kdo jsi a čemu se věnuješ?
  2. Jaký používáš hardware?
  3. Jaký používáš software?
  4. Jak by vypadala tvá konfigurace snů?

Originální The Setup (repo) má na svědomí @waferbaby.

Vytvořeno pomocí Jekyll a licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike licencí.