Go за прикладом
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 130 commits ahead, 4 commits behind mmcgrana:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples
public
templates
tools
vendor/pygments
.env
.gitignore
.godir
.travis.yml
CONTRIBUTING.md
README.md
TODO
deploy.sh
examples.txt
tests.sh

README.md

Go за прикладом Build Status

Наповнення та інструментарій для Go за Прикладом, сайту що навчає Go за допомогою анотованих прикладів.

УВАГА

Робота, наразі, не завершена. Ми перевіряємо на банальні орфографічні помилки і стилистику перекладів.

Загальне

Сайт "Go за прикладом" збудовано шляхом обробки коду та коментарів отриманих з першоджерельних файлів (що знаходяться в директорії examples) та форматуванню їх за допомогою шаблонів (з директорій templates) у статичі файли (що лежатимуть у директорії public). Інстурменти що забезпечують весь процес створення сайт знаходяться у директорії tools, поряд з деякими залежностями (що лежать у vendor).

Створена директорія public може буде завантажена на будь-який shared/CDN/cloud хостинг.

Побудова сторінок сайту

Щоб побудувати сайт - вам знадобляться Go та Python. Запустіть:

> go get github.com/russross/blackfriday
> tools/build
> open public/index.html

Щоб будувати безперервно скористайтесь (хоч, насправді, це не так зручно):

> tools/build-loop

Publishing

Ця варіація проекту gobyexample розгортується автоматично на сервера linode безпосередньо зі сховища артефактів (див гілку "gobyexample.com.ua")

Оригінальний сайт розгортувався на AWS S3 наступним чином.

> gem install aws-sdk
> export AWS_ACCESS_KEY_ID=...
> export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=...
> tools/upload-site

Ліцензія

Ця робота є авторським правом Mark McGranaghan та ліцензована за Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Go's Гофер є авторським правом Renée French та ліцензовано за Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Інші переклади

Переклади "Go by Example" від волонтерів доступні в наступних версіях:

Дякуємо

Дякуюємо Jeremy Ashkenas за Docco, що надихнув на цей проект.