Skip to content
main
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

sql

SQL-kurssin ohjelmointiharjoitukset.

Tarvitset harjoituksissa komentoriviä. Kokeile ajaa hello.py komentoriviltä ennen aloittamista:

 • New -> Terminal

  $ python hello.py

  Hello World

Muutama kätevä komento:

 • ls - listaa hakemistossa olevat tiedostot
 • more - tulostaa tiedoston sisällön ruudulle
 • pwd - kertoo missä hakemistossa olet
 • cd - vaihtaa alihakemistoon
 • cd .. - palaa yhden hakemistotason ylemmäksi
 • ctrl-L - tyhjentää ruudun

Siirry vaikkapa ensimmäisen tehtävän hakemistoon: 'cd teht1'

Voit ajaa ensimmäisen tehtävän testit komennoilla 'python test_kaupunkihaku.py'

Testit eivät mene läpi, koska tehtävää ei ole vielä tehty. Kun olet saanut tehtyä tehtävän, testaa em. komennolla, että ratkaisusi toimii. Ohjeet harjoitusten tekemiseen löydät Jupyter Notebookista nimeltä 'SQLite-Python.ipynb'

About

SQL-kurssin ohjelmointiharjoitukset

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published