Czech Amateur keyboard layout
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
linux/cz-amater-2005
mac
windows
LICENSE
README.md

README.md

Klávesové rozložení "Český amatér"

Nebaví vás přepínat mezi anglickým rozložením pro programování a českým pro běžné psaní? Rezignujete a pisete bez hacku a carek? Už zase stačí jen jedno rozložení!

Mac

Features:

 • qwerty klávesnice
 • anglické speciální znaky pro programování
 • horní řádka:
  • bez modifikátorů: české znaky
  • SHIFT: číslice (stejně jako CZ, na EN bez SHIFTu)
  • OPTION: !@#$%^&*() (na EN bez SHIFTem)
 • nabodeníčka (dead keys):
  • OPTION + =: čárka
   • funguje i jako háček
  • SHIFT + OPTION + =: háček/kroužek
   • pro u funguje i jako koužek
  • OPTION + u: umlaut
 • správně funguje i CAPS LOCK

default SHIFT OPTION OPTION + SHIFT

Windows

Linux (X)

Licence

 • Autor: Bohumír Zámečník
 • Licence: MIT

Historie

V časech Windows 95/98 od Michala Mareše, které se už ztratilo. Spojovalo dohromady anglické qwerty rozložení se speciálními znaky pro programování s českými znaky v horní liště. Bylo moc příjemné, proto mi při přechodu na Windows XP chybělo. Pro Windows 2000/XP stvořil něco podobného Tomáš Kouba - csklavesnice a Martin Koníček - kbdcza (oboje už je pryč). Pro Windows 7 jsem si v roce 2010 jedno udělal sám.

Chybělo mi i pro Linux. Jednu vytvořil Yeti, jednu jsem si taky v roce 2005 připravil sám. Obojí jsou už asi ztracené.

V roce 2012 jsem přešel na Mac a nějak rezignoval a od té doby přepínám mezi EN/CZ. Občas je to dost na palici. V červenci 2018 jsem narazil na nástroj Ukulele a za večer znovu oživil Českého amatéra na Macu.

Btw: http://www.ceskaklavesnice.cz/ - web o české počítačové klávesnici.