Skip to content
Avatar
🎯
Focusing
🎯
Focusing
Block or Report

Block or report cafechungkhoan

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
cafechungkhoan/README.md

Lê Đặng Trung Hiếu (Mr)

Supervisor | ABS, Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCSC)

 • Tôi yêu toán, marketing, chứng khoán và lập trình
 • 🌱 Tôi đam mê học hỏi và phát triển mỗi ngày
 • 🌍 Tôi cũng đam mê viết và chia sẻ những gì mình biết tại website cá nhân.
 • 📫 Liên lạc với tôi:
 • 📫 Một số kinh nghiệm làm việc:
  • 🌿 Làm việc về Search Engine Optimization (SEO) tại báo Vietstock từ 2010
  • 🌿 Thiết lập các chiến lược chuyên sâu về Digital Ads (facebook, google) từ 2013
  • 🌿 Tham gia các project Data Science & Machine Learning trong lĩnh vực marketing & financial
  • 🌿 Môi giới chứng khoán tại Viet Capital Securities (HoSE:VCI) từ 2013

Pinned

 1. chu_gia Public template

  Lê Đặng Trung Hiếu, Phòng ABS, CTCP Chứng Khoán Bản Việt (Hose: VCI). Tổng hợp public project Data Science và Machine Learning.

  Jupyter Notebook 7 7

 2. Forked from firmai/financial-machine-learning

  A curated list of practical financial machine learning tools and applications.

  Jupyter Notebook 1

119 contributions in the last year

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Mon Wed Fri
Activity overview

Contribution activity

August 2022

Created 1 commit in 1 repository

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.