Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
C++
tree: 7c604bdd81

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
Trash run
.gitattributes
.gitignore
README.txt
Trash run.sln

README.txt

// Noter til og kast alle tanker
- Vi skal køre et Japanese style Tema
- Simon tryller i Photoshop på Mandag, og så ser vi om vi alle har den samme tanke.
- Vi skal have tænkt på om det skal være en map eller et stilbillede

// Ting vi skal nå
- Map/Baggrund skal være færdig tirsdag.
- Spillet kan skulle spilles torsdag
- Alle grafiske ting, skal være færdige tirsdag
- Vi skal alle finde de samme tanker om mandagen
Something went wrong with that request. Please try again.