Git İle Açık Kaynaklı Projelere Katkı Sağlamak yazımdakileri uyguladığım repository. Siz de katkıda bulunabilirsiniz.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
deneme.py
deneme.txt
fatih.txt
mert.txt
readme.md
test.html
test.py
yasin.php
yep.txt

readme.md

Git İle Açık Kaynaklı Projelere Katkıda Bulunmak

Git ile açık kaynaklı projelere katkıda bulunmak yazım için hazırladığım repository.

Yazıda gördüklerinizi burada uygulayabilir, buraya istediğiniz gibi katkı yapabilirsiniz.

Eklenti yapıldı

Bir projeye katkı sağlamak için şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Fork -> Branch -> Commit <-> Merge -> Pull Request

###Bazı Terimler:

Contribute : Katkıda bulunmak

Fork : Çatal ; başkasına ait reponun bir kopyasını kendi reponuza eklersiniz.

Branch : Dal ; Kendi reponuz içerisinde kaynak dosyaların bir kopyasını yeni bir dal olarak ayırabilirsiniz,

Commit : İşleme ; localde yapılan değişiklikleri commit ile sunucuya aktarırsınız. web üzerinde ise zaten bir dosyayı editledikten sonra kaydet butonu yerine commit isimli bir buton göreceksiniz. her commit için bir unique id no belirlenir, ayrıca her commit için yani yapılan her değişiklik için bir başlık ve açıklama metni girebilirsiniz.

Merge : bir branch içerisinde dosyalarınız üzerinde çalışmanızı yaptıktan sonra merge ile ana dal (master branch) üzerinde birleştirirsiniz.

Pull Request / PR : fork ile çatalladığınız kopyanızı orjinal repo ile birleştirirsiniz.

Bazı projelerde projeyi oluşturan ve yönetenler, contribute için kendi belirlediği kurallar koyarlar. PR lerin kendi belirledikleri bir branch üzerine yapılması gibi.

Ben editledim