Skip to content
Permalink
Branch: master
Commits on Mar 10, 2019
 1. Makaleler için Güncelle ve sil özelliği eklendi. Arama butonu oluştur…

  canonka committed Mar 10, 2019
  …uldu. Progenin son hali makalelerdeki <blog.py'im> adlı makaleye eklendi
Commits on Mar 9, 2019
 1. Login Logout değerleri oluşturuldu. Database ile kontroller sağlandı.…

  canonka committed Mar 9, 2019
  … Yönlendirmeleri yapıldı
 2. first try

  canonka committed Mar 9, 2019
You can’t perform that action at this time.