Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
res
src
AndroidManifest.xml
README.txt
default.properties
pom.xml

README.txt

TODO -- english verzion of this doc

---

Za pravilno izpeljavo builda je potrebno ustvariti datoteko extra.properties v direktoriju src/com/alterjoc/radar/client

Z vsebino:

google.maps.key=TVOJ_KLJUC


Če ključa nimaš samo skopiraj noter zgornjo vrstico. V tem primeru MapView ne bo mogel naložiti map ...